ČSN EN 62457 (368634)

Multimediální domácí sítě - Komunikační protokol domácí sítě přes IP pro multimediální zařízení pro domácí použití

Objednat
Cena: 770 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Tato norma specifikuje požadavky pro rozhraní mezi nižší vrstvou domácí sítě domovské sítě samostatných domácích zařízení a vrstvou TCP/IP pro případy, kdy je snahou zavést vrstvu TCP/IP ke každému z uzlů zahrnující takové samostatné síťové domácí zařízení. Specifikované rozhraní domácí sítě nižší vrstvy sestává ze dvou částí, rozhraní TCP/IP a rozhraní nižší úrovně specifického určitému médiu. Obrázek 3 ukazuje složení vrstvy domácí sítě a normalizované části. Příloha C této normy specifikuje požadavky na rozhraní nižší vrstvy specifické médiu. Rozhraní One těchto vrstev musí být podle IEEE 802.15.1, doplňkové vrstvy pro rádiová spojení na krátké vzdálenosti mohou být doplněny později.

Označení ČSN EN 62457 (368634)
Katalogové číslo 81974
Cena 770 Kč770
Datum schválení 1. 9. 2008
Datum účinnosti 1. 10. 2008
Jazyk angličtina (obsahuje anglický text a českou titulní stranu)
Počet stran 82 stran formátu A4
EAN kód 8590963819747
Dostupnost skladem (tisk na počkání)