Přihlásit | Registrovat | Jak nakupovat | Reklamace | Kontakty
Uživatel nepřihlášen (přihlásit)
Celková cena: 0 Kč | Košík je prázdný

Navigátor

ČSN (normy i změny) ze srpna 2006

Katalog Označení
Název
Cena s DPH
76459

ČSN ISO 2859-3 (010261) - srpen 2006 aktuální vydání

Statistické přejímky srovnáváním - Část 3: Občasná přejímka

340 Kč vč. DPH
76458

ČSN ISO 13448-1 (010281) - srpen 2006

Statistické přejímky založené na principu rozvržení priorit (APP) - Část 1: Směrnice pro přístup APP

340 Kč vč. DPH
76289

ČSN ISO 7919-5 (011414) - srpen 2006 aktuální vydání

Vibrace - Hodnocení vibrací strojů na základě měření na rotujících hřídelích - Část 5: Soustrojí ve vodních elektrárnách a čerpacích stanicích

230 Kč vč. DPH
76363

ČSN ISO 16063-22 (011417) - srpen 2006

Metody kalibrace snímačů vibrací a rázů - Část 22: Kalibrace rázy porovnáním s referenčním snímačem

K normě byly vydány následující změny a opravy: Amd. 1 6.15t


465 Kč vč. DPH
76460

ČSN EN ISO 17201-4 (011690) - srpen 2006

Akustika - Hluk střelnic - Část 4: Predikce hluku projektilu

340 Kč vč. DPH
76283

ČSN EN 287-1/změna A2 (050711) - srpen 2006

Zkoušky svářečů - Tavné svařování - Část 1: Oceli

Změna byla zrušena k 1. dubnu 2012.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.
76513

ČSN EN ISO 22827-1 (052055) - srpen 2006

Zkoušky způsobilosti Nd:YAG laserových svařovacích zařízení - Lasery s rozvodem optickými vlákny - Část 1: Laserové zařízení

230 Kč vč. DPH
76512

ČSN EN ISO 22827-2 (052055) - srpen 2006

Zkoušky způsobilosti Nd:YAG laserových svařovacích zařízení - Lasery s rozvodem optickými vlákny - Část 2: Pohybový mechanismus

230 Kč vč. DPH
76372

ČSN EN ISO 11621 (078315) - srpen 2006

Lahve na přepravu plynů - Postupy pro změnu plynu během používání

230 Kč vč. DPH
76386

ČSN EN 14427/změna A1 (078427) - srpen 2006

Znovuplnitelné plně ovinuté kompozitové lahve na přepravu zkapalněných uhlovodíkových plynů (LPG) - Návrh a konstrukce

Změna byla zrušena k 1. únoru 2015.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.
76390

ČSN EN 14570/změna A1 (078670) - srpen 2006

Zařízení a příslušenství na LPG - Příslušenství nadzemních a podzemních zásobníků pro skladování LPG

Změna byla zrušena k 1. listopadu 2014.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.
76391

ČSN EN 14585-1 (139010) - srpen 2006

Sestavy vlnovcových kovových hadic na tlaková zařízení - Část 1: Požadavky

340 Kč vč. DPH
76247

ČSN ISO 14649-121 (184320) - srpen 2006

Automatizované průmyslové systémy a integrace - Řízení technického zařízení - Model dat pro CNC kontroléry - Část 121: Nástroje pro soustružení

340 Kč vč. DPH
75946

ČSN EN ISO 16284 (195024) - srpen 2006 aktuální vydání

Oční optika - Předávání informací pro oční optické zařízení

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

590 Kč vč. DPH
76395

ČSN EN 12417/změna A1 (200710) - srpen 2006

Bezpečnost obráběcích a tvářecích strojů - Obráběcí centra

Změna byla zrušena k 1. říjnu 2009.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.
76396

ČSN EN 13128/změna A1 (200711) - srpen 2006

Bezpečnost obráběcích a tvářecích strojů - Frézky (včetně vyvrtávaček)

Změna byla zrušena k 1. listopadu 2009.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.
76550

ČSN EN 13135-1/Oprava 1 (270136) - srpen 2006

Jeřáby - Bezpečnost - Navrhování - Požadavky na vybavení - Část 1: Elektrotechnické vybavení

Změna byla zrušena k 1. lednu 2011.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.
76532

ČSN EN ISO 14509/změna A1 (320265) - srpen 2006

Malá plavidla - Měření hluku šířeného vzduchem vyzařovaného motorovým rekreačním plavidlem

Změna byla zrušena k 1. květnu 2009.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.
73936

ČSN IEC 60050-826 (330050) - srpen 2006

Mezinárodní elektrotechnický slovník - Část 826: Elektrické instalace

945 Kč vč. DPH
75883

ČSN EN 60068-2-30 ed. 2 (345791) - srpen 2006 aktuální vydání

Zkoušení vlivů prostředí - Část 2-30: Zkoušky - Zkouška Db: Vlhké teplo cyklické (cyklus 12 h + 12 h)

230 Kč vč. DPH
75898

ČSN EN 60068-2-30/změna Z1 (345791) - srpen 2006

Zkoušení vlivů prostředí - Část 2: Zkoušky - Zkouška Db a návod: Vlhké teplo cyklické (12 + 12h cyklus)

Změna byla zrušena k 1. listopadu 2008.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.
76411

ČSN EN 60684-3-212 ed. 2 (346553) - srpen 2006 aktuální vydání

Ohebné izolační trubičky - Část 3: Specifikace jednotlivých typů trubiček - List 212: Teplem smrštitelné polyolefinové trubičky

K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 4.07t


Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

250 Kč vč. DPH
76464

ČSN EN 60684-3-213/změna Z1 (346553) - srpen 2006

Ohebné izolační trubičky - Část 3: Specifikace jednotlivých typů trubiček - List 213: Teplem smrštitelné polyolefinové trubičky, nesnížená hořlavost, poměr smrštění 2:1

Změna byla zrušena k 1. listopadu 2008.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.
76410

ČSN EN 60684-3-233 ed. 2 (346553) - srpen 2006 aktuální vydání

Ohebné izolační trubičky - Část 3: Specifikace jednotlivých typů trubiček - List 233: Teplem smrštitelné fluoroelastomerové trubičky se zpomaleným hořením, odolné tekutinám, s poměrem smrštění 2:1

K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 4.07t


Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

250 Kč vč. DPH
76236

ČSN 34 7006 ed. 2 (347006) - srpen 2006 aktuální vydání

Zkušební požadavky na silnoproudé kabelové soubory se jmenovitým napětím od 3,6/6 (7,2) kV do 20,8/36 (42) kV - Část 1: Kabely s výtlačně lisovanou izolací

K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 7.09t


415 Kč vč. DPH
76245

ČSN 34 7006/změna Z2 (347006) - srpen 2006

Zkušební požadavky na silnoproudé kabelové soubory se jmenovitým napětím od 3,6/6 (7,2) kV do 20,8/36 (42) kV - Část 1: Kabely s výtlačně lisovanou izolací

Změna byla zrušena k 1. září 2008.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.
76235

ČSN 34 7007 ed. 2 (347007) - srpen 2006 aktuální vydání

Zkušební požadavky na silnoproudé kabelové soubory se jmenovitým napětím od 3,6/6 (7,2) kV do 20,8/36 (42) kV - Část 2: Kabely s impregnovanou papírovou izolací

K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 7.09t


415 Kč vč. DPH
76246

ČSN 34 7007/změna Z2 (347007) - srpen 2006

Zkušební požadavky na silnoproudé kabelové soubory se jmenovitým napětím od 3,6/6 (7,2) kV do 20,8/36 (42) kV - Část 2: Kabely s impregnovanou papírovou izolací

Změna byla zrušena k 1. září 2008.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.
76233

ČSN EN 50363-1 (347013) - srpen 2006

Izolační, plášťové a povrchové materiály pro kabely nízkého napětí - Část 1: Zesítěné elastomerové izolační směsi

190 Kč vč. DPH
76352

ČSN EN 60317-39/změna A2 (347307) - srpen 2006

Specifikace jednotlivých typů vodičů pro vinutí. Část 35: Měděný vodič pravoúhlého průřezu, holý nebo lakovaný, opředený skleněným vláknem, impregnovaný pryskyřicí nebo lakem, teplotní index 180

Změna byla zrušena k 15. lednu 2019.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.
76353

ČSN EN 60317-40/změna A2 (347307) - srpen 2006

Specifikace jednotlivých typů vodičů pro vinutí. Část 40: Měděný vodič pravoúhlého průřezu, holý nebo lakovaný, opředený skleněným vláknem, impregnovaný pryskyřicí nebo lakem, teplotní index 200

Změna byla zrušena k 1. dubnu 2018.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.
76351

ČSN IEC 317-33/změna Z3 (347307) - srpen 2006

Specifikace jednotlivých typů vodičů pro vinutí. Část 33: Vodiče pravoúhlého průřezu s měděným holým nebo lakovaným jádrem, opředené skleněným vláknem lakovaným silikonem, teplotní index 200

Změna byla zrušena k 26. listopadu 2018.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.
76244

ČSN EN 62271-108 (354226) - srpen 2006

Vysokonapěťová spínací a řídicí zařízení - Část 108: Vypínače střídavého proudu s odpojovací funkcí pro jmenovitá napětí 72,5 kV a vyšší

340 Kč vč. DPH
76273

ČSN EN 60387/změna Z1 (356105) - srpen 2006

Značky pro střídavé elektroměry

Změna byla zrušena k 1. listopadu 2008.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.
76237

ČSN EN 62053-52 (356132) - srpen 2006

Vybavení pro měření elektrické energie (AC) - Zvláštní požadavky - Část 52: Značky

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

440 Kč vč. DPH
76234

ČSN EN 62055-31 (356135) - srpen 2006

Měření elektrické energie - Předplatné systémy - Část 31: Zvláštní požadavky - Statické činné elektroměry (třídy 1 a 2) s předplacením

K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 8.08t


Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

610 Kč vč. DPH
76354

ČSN EN 61338-1-4 (358454) - srpen 2006

Dielektrické rezonátory vlnovodového typu - Část 1-4: Všeobecné informace a podmínky zkoušení - Metoda měření komplexní relativní permitivity materiálů dielektrických rezonátorů na kmitočtu milimetrových vln

K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 5.07t


Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

570 Kč vč. DPH
76284

ČSN EN 61315 ed. 2 (359205) - srpen 2006

Kalibrace měřidel optického výkonu pro vláknovou optiku

K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 11.19t


Norma bude zrušena k 3. květnu 2022 (zobrazit náhrady).

382 Kč vč. DPH
76361

ČSN EN 61315/změna Z1 (359205) - srpen 2006

Kalibrace měřidel optického výkonu

Změna byla zrušena k 1. listopadu 2008.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.
76349

ČSN EN 60335-2-67 ed. 2/změna A1 (361045) - srpen 2006

Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-67: Zvláštní požadavky na stroje na ošetřování a čištění podlah pro průmyslové a komerční použití

Změna byla zrušena k 1. lednu 2010.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.
76350

ČSN EN 60335-2-68 ed. 2/změna A1 (361045) - srpen 2006

Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-68: Zvláštní požadavky na extrakční čisticí stroje s rozprašováním pro průmyslové a komerční použití

Změna byla zrušena k 1. lednu 2010.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.
76399

ČSN EN 60730-2-12/změna Z1 (361950) - srpen 2006

Automatická elektrická řídicí zařízení pro domácnost a podobné účely. Část 2-12: Zvláštní požadavky na elektricky ovládané dveřní zámky

Změna byla zrušena k 1. říjnu 2008.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.
76365

ČSN EN 60730-2-12 ed. 2 (361960) - srpen 2006

Automatická elektrická řídicí zařízení pro domácnost a podobné účely - Část 2-12: Zvláštní požadavky na elektricky ovládané dveřní zámky

K normě byly vydány následující změny a opravy:
A11 12.08t, Z1 10.19t


Norma bude zrušena k 5. dubnu 2022 (zobrazit náhrady).

327 Kč vč. DPH
76364

ČSN EN 60730-2-2 ed. 2/změna A1 (361960) - srpen 2006

Automatická elektrická řídicí zařízení pro domácnost a podobné účely - Část 2-2: Zvláštní požadavky na tepelné chrániče motorů

125 Kč vč. DPH
76274

ČSN EN 60789/změna Z1 (364765) - srpen 2006

Charakteristiky a podmínky zkoušek radionuklidových zobrazovacích přístrojů - Gamakamery Angerova typu

Změna byla zrušena k 1. listopadu 2008.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.
75873

ČSN EN 60601-2-33 ed. 2/změna A1 (364800) - srpen 2006

Zdravotnické elektrické přístroje - Část 2-33: Zvláštní požadavky na bezpečnost diagnostických přístrojů využívajících magnetické rezonance

Změna byla zrušena k 1. říjnu 2013.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.
76389

ČSN IEC 126/změna Z1 (368861) - srpen 2006

Referenční spojka IEC pro měření sluchadel používajících sluchátek vkládaných do ucha pomocí ušních vložek

Změna byla zrušena k 1. červenci 2007.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.
76260

ČSN EN 50091-2/změna Z1 (369065) - srpen 2006

Zdroje nepřerušovaného napájení (UPS) - Část 2: Požadavky EMC

Změna byla zrušena k 1. říjnu 2008.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.
76145

ČSN EN 62040-2 (369066) - srpen 2006

Zdroje nepřerušovaného napájení (UPS) - Část 2: Požadavky na elektromagnetickou kompatibilitu (EMC)

K normě byly vydány následující změny a opravy:
Oprava 1 4.07t, Z1 3.19t


Norma bude zrušena k 9. červenci 2021 (zobrazit náhrady).

492 Kč vč. DPH
76515

ČSN EN 12259-1 +A1/změna A3 (389210) - srpen 2006

Stabilní hasicí zařízení - Komponenty pro sprinklerová a vodní sprejová zařízení - Část 1: Sprinklery

125 Kč vč. DPH
75846

ČSN EN 10184 (420513) - srpen 2006 aktuální vydání

Chemický rozbor železných materiálů - Stanovení fosforu v nelegovaných ocelích a železech - Spektrofotometrická metoda molybdenovou modří

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč vč. DPH
75850

ČSN EN 14870-3 (451620) - srpen 2006

Naftový a plynárenský průmysl - Ohyby zhotovené pomocí indukčního tepla, tvarovky a příruby pro přepravní plynovody - Část 3: Příruby

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč vč. DPH
76397

ČSN P CEN/TS 14966 (490141) - srpen 2006

Desky na bázi dřeva - Orientační metody zkoušení některých mechanických vlastností na malých zkušebních tělesech

230 Kč vč. DPH
76277

ČSN EN 14519 (492111) - srpen 2006

Vnitřní a vnější obklady z rostlého jehličnatého dřeva - Frézované profily s perem a drážkou

230 Kč vč. DPH
76265

ČSN EN 15086 (560637) - srpen 2006

Potraviny - Stanovení isomaltu, laktitolu, maltitolu, mannitolu, sorbitolu a xylitolu v potravinách

230 Kč vč. DPH
76470

ČSN 56 9601 (569601) - srpen 2006

Pravidla správné hygienické a výrobní praxe - Mléko a mléčné výrobky

340 Kč vč. DPH
76271

ČSN EN ISO 75-2/Oprava 1 (640753) - srpen 2006

Plasty - Stanovení teploty průhybu při zatížení - Část 2: Plasty, ebonit a kompozity vyztužené dlouhými vlákny

Změna byla zrušena k 1. prosinci 2013.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.
76272

ČSN EN ISO 75-3/Oprava 1 (640753) - srpen 2006

Plasty - Stanovení teploty průhybu při zatížení - Část 3: Reaktoplastové lamináty s vysokou pevností

20 Kč vč. DPH
76366

ČSN EN ISO 10931 (646440) - srpen 2006

Plastové potrubní systémy pro průmyslové aplikace - Polyvinylidenfluorid (PVDF) - Specifikace pro součásti a systém

K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 1.16t


565 Kč vč. DPH
76379

ČSN ISO 2049 (656076) - srpen 2006

Ropné výrobky - Stanovení barvy (stupnice ASTM)

190 Kč vč. DPH
76535

ČSN ISO 4406 (656206) - srpen 2006

Hydraulické kapaliny - Kapaliny - Metoda kódování úrovně znečištění pevnými částicemi

190 Kč vč. DPH
75910

ČSN EN ISO 4263-4 (656208) - srpen 2006

Ropa a ropné výrobky - Stanovení průběhu stárnutí inhibovaných olejů a kapalin - TOST test - Část 4: Postup pro průmyslové převodové oleje

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč vč. DPH
76381

ČSN 65 6231 (656231) - srpen 2006 aktuální vydání

Ropné oleje - Kvalitativní zkouška na vodu

125 Kč vč. DPH
76362

ČSN EN 228/Oprava 1 (656505) - srpen 2006

Motorová paliva - Bezolovnaté automobilové benziny - Technické požadavky a metody zkoušení

Změna byla zrušena k 1. lednu 2009.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.
76380

ČSN EN 590/Oprava 1 (656506) - srpen 2006

Motorová paliva - Motorové nafty - Technické požadavky a metody zkoušení

Změna byla zrušena k 1. listopadu 2009.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.
76461

ČSN EN 1425/změna A1 (657020) - srpen 2006

Asfalty a asfaltová pojiva - Posouzení zjevných vlastností

Změna byla zrušena k 1. listopadu 2012.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.
76526

ČSN EN 12817/změna A1 (698017) - srpen 2006

Kontroly a revize nadzemních zásobníků LPG o objemu do 13 m³ včetně

Změna byla zrušena k 1. říjnu 2010.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.
76527

ČSN EN 12818/změna A1 (698018) - srpen 2006

Kontroly a revize podzemních zásobníků na LPG o objemu do 13 m³ včetně

Změna byla zrušena k 1. říjnu 2010.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.
76468

ČSN EN 934-6/změna A1 (722326) - srpen 2006

Přísady do betonu, malty a injektážní malty - Část 6: Odběr vzorků, kontrola shody a hodnocení shody

Změna byla zrušena k 1. říjnu 2019.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.
75170

ČSN EN 1996-1-2 (731101) - srpen 2006 aktuální vydání

Eurokód 6: Navrhování zděných konstrukcí - Část 1-2: Obecná pravidla - Navrhování konstrukcí na účinky požáru

K normě byly vydány následující změny a opravy:
Oprava 1 10.11t, Z1 12.13t


775 Kč vč. DPH
76469

ČSN EN 680 (731356) - srpen 2006 aktuální vydání

Stanovení smrštění autoklávovaného pórobetonu při vysychání

190 Kč vč. DPH
75791

ČSN EN 1994-1-1 (731470) - srpen 2006 aktuální vydání

Eurokód 4: Navrhování spřažených ocelobetonových konstrukcí - Část 1-1: Obecná pravidla a pravidla pro pozemní stavby

K normě byly vydány následující změny a opravy:
Oprava 1 2.10t, Z1 3.10t, Z2 1.11t, Z3 2.11t


919 Kč vč. DPH
76285

ČSN EN 1504-3 (732101) - srpen 2006

Výrobky a systémy pro ochranu a opravy betonových konstrukcí - Definice, požadavky, kontrola kvality a hodnocení shody - Část 3: Opravy se statickou funkcí a bez statické funkce

350 Kč vč. DPH
75882

ČSN EN 14487-1 (732431) - srpen 2006

Stříkaný beton - Část 1: Definice, specifikace a shoda

350 Kč vč. DPH
76243

ČSN EN 13384-1/změna A1 (734206) - srpen 2006

Komíny - Tepelně technické a hydraulické výpočtové metody - Část 1: Samostatné komíny

Změna byla zrušena k 1. březnu 2009.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.
76286

ČSN EN 13384-3 (734206) - srpen 2006

Komíny - Tepelně technické a hydraulické výpočtové metody - Část 3: Metody pro vývoj diagramů a tabulek pro komíny s jedním připojeným spotřebičem

350 Kč vč. DPH
76401

ČSN EN 14809 (735925) - srpen 2006

Povrchy pro sportoviště - Stanovení vertikální deformace

K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 4.08t


145 Kč vč. DPH
76415

ČSN EN 14952 (735940) - srpen 2006

Povrchy pro sportoviště - Stanovení absorpce vody u nezpevněných minerálních povrchů

190 Kč vč. DPH
76417

ČSN EN 14954 (735944) - srpen 2006

Povrchy pro sportoviště - Stanovení tvrdosti přírodních trávníků a nezpevněných minerálních povrchů pro venkovní sportoviště

125 Kč vč. DPH
76418

ČSN EN 14955 (735945) - srpen 2006

Povrchy pro sportoviště - Stanovení skladby a zrnitosti nezpevněných minerálních povrchů pro venkovní sportoviště

125 Kč vč. DPH
76403

ČSN EN 14956 (735946) - srpen 2006

Povrchy pro sportoviště - Stanovení obsahu vody u nezpevněných minerálních povrchů pro venkovní sportoviště

125 Kč vč. DPH
76416

ČSN EN 14953 (735958) - srpen 2006

Povrchy pro sportoviště - Stanovení tloušťky nezpevněných minerálních povrchů pro venkovní sportoviště

125 Kč vč. DPH
76402

ČSN EN 14808 (735959) - srpen 2006

Povrchy pro sportoviště - Stanovení absorpce nárazu

190 Kč vč. DPH
76279

ČSN ISO 20179 (757574) - srpen 2006

Jakost vod - Stanovení microcystinů - Metoda extrakce tuhou fází (SPE) a HPLC s UV detekcí

340 Kč vč. DPH
76269

ČSN EN 14943 (762000) - srpen 2006

Přepravní služby - Logistika - Slovník

945 Kč vč. DPH
76400

ČSN 79 5600/změna Z1 (795600) - srpen 2006

Obuv - Požadavky a metody zkoušení

32 Kč vč. DPH
76405

ČSN EN ISO 105-C12 (800169) - srpen 2006

Textilie - Zkoušky stálobarevnosti - Část C12: Stálobarevnost v průmyslovém praní

K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 6.08t


210 Kč vč. DPH
76205

ČSN EN 14971 (800868) - srpen 2006

Textilie - Pleteniny - Zjišťování počtu oček na jednotku délky a na jednotku plochy

190 Kč vč. DPH
76206

ČSN EN 14970 (800869) - srpen 2006

Textilie - Pleteniny - Zjišťování délky očka a délkové hmotnosti nitě u zátažných pletenin

230 Kč vč. DPH
76448

ČSN EN 14959 (808906) - srpen 2006

Stuhové uzávěry - Zjišťování odolnosti proti třepení po praní

190 Kč vč. DPH
76290

ČSN EN ISO 12402-10 (832865) - srpen 2006

Osobní vztlakové prostředky - Část 10: Výběr a použití osobních vztlakových prostředků a jiných srovnatelných prostředků

340 Kč vč. DPH
76291

ČSN EN ISO 12402-8 (832865) - srpen 2006

Osobní vztlakové prostředky - Část 8: Příslušenství - Požadavky na bezpečnost a metody zkoušení

K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 11.11t


355 Kč vč. DPH
75737

ČSN P CEN/TS 15149-3 (838219) - srpen 2006

Tuhá biopaliva - Metody stanovení zrnitostního rozdělení - Část 3: Metoda třídění rotačním sítem

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč vč. DPH
75852

ČSN EN ISO 6360-7 (856032) - srpen 2006

Stomatologie - Systém číselného kódování rotačních nástrojů - Část 7: Specifické charakteristiky mandrelů a zvláštních nástrojů

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč vč. DPH
75840

ČSN ETSI EN 301 040 V2.1.1 (875302) - srpen 2006

Zemské svazkové rádiové sítě (TETRA) - Bezpečnost - Rozhraní zákonného odposlechu (LI)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.
76248

ČSN ETSI EN 302 326-2 V1.1.1 (878596) - srpen 2006

Pevné rádiové systémy - Zařízení a antény mezi více body - Část 2: Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE na digitální rádiová zařízení mezi více body

590 Kč vč. DPH
76384

ČSN P ISO/TS 19127 (979846) - srpen 2006

Geografická informace - Geodetické kódy a parametry

340 Kč vč. DPH