ČSN EN 61338-1-4 (358454)

Dielektrické rezonátory vlnovodového typu - Část 1-4: Všeobecné informace a podmínky zkoušení - Metoda měření komplexní relativní permitivity materiálů dielektrických rezonátorů na kmitočtu milimetrových vln

Objednat


Cena: 570 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Přejímaná norma popisuje dvě metody měření dielektrických vlastností materiálů dielektrických rezonátorů v kmitočtovém pásmu milimetrových vln.
První je metoda dielektrického rezonátoru tvaru válcové tyčinky, buzeného nevyzařujícím dielektrickým vlnovodem (NRD vlnovod). Pro různé rezonanční vidy jsou odvozeny vztahy pro stanovení relativní permitivity a ztrát měřeného dielektrického materiálu rezonátoru.
Druhá metoda využívá dutého měděného válce (s doporučenými rozměry pro dané kmitočtové pásmo). Do válce je vložen dielektrický rezonátor ve tvaru kruhové destičky. Rezonance jsou buzeny koaxiálním kabelem s malou smyčkou. Pro obě metody jsou uvedeny teoretické vztahy určující hledané parametry.
Podrobně jsou pro obě metody popsána uspořádání měřicí sestavy včetně rozměrových výkresů a tabulek příslušných rozměrů pro určité kmitočty daného pásma. Je popsána příprava vzorků pro zkoušení i příprava referenčních safírových rezonátorů. Jsou uvedeny příklady naměřených výsledků včetně analýzy chyb. V závěru normy je uveden seznam literatury týkající se této problematiky.

Označení ČSN EN 61338-1-4 (358454)
Katalogové číslo 76354
Cena 550 Kč550
Datum schválení 1. 8. 2006
Datum účinnosti 1. 9. 2006
Jazyk angličtina (obsahuje anglický text a českou titulní stranu)
Počet stran 40 stran formátu A4
EAN kód 8590963763545
Změny a opravy Oprava 1 5.07t
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN EN 61338-1 (358454)
Dielektrické rezonátory vlnovodového typu - Část 1: Kmenová specifikace

ČSN EN 61338-1-3 (358454)
Dielektrické rezonátory vlnovodového typu - Část 1-3: Všeobecné informace a podmínky zkoušení - Metoda měření komplexní relativní permitivity materiálů dielektrických rezonátorů na mikrovlnném kmitočtu

ČSN EN 61338-1-5 (358454)
Dielektrické rezonátory vlnovodového typu - Část 1-5: Obecné informace a podmínky zkoušení - Metoda měření vodivosti na rozhraní mezi vodičem a dielektrickou podložkou na mikrovlnném kmitočtu

ČSN EN 61338-2 (358454)
Dielektrické rezonátory vlnovodového typu - Část 2: Návod pro použití v oscilátorech a filtrech

ČSN EN 61338-4 (358454)
Dielektrické rezonátory vlnovodového typu - Část 4: Dílčí specifikace

ČSN EN 61338-4-1 (358454)
Dielektrické rezonátory vlnovodového typu - Část 4-1: Vzorová předmětová specifikace