ČSN (normy i změny) z prosince 2002

zobrazit normy po skupinách

01 Obecná třída

ČSN ISO 1087-1 (010501) - prosinec 2002

Terminologická práce - Slovník - Část 1: Teorie a aplikace

440 Kč

ČSN ISO 1087-2 (010501) - prosinec 2002

Terminologická práce - Slovník - Část 2: Počítačové aplikace

350 Kč

ČSN EN ISO 1302 (014457) - prosinec 2002

Geometrické požadavky na výrobky (GPS) - Označování struktury povrchu v technické dokumentaci výrobků

440 Kč

03 Strojní součásti - koroze a ochrana materiálu

ČSN EN 13523-6 (038761) - prosinec 2002

Kontinuálně lakované kovové pásy - Zkušební metody - Část 6: Přilnavost po zkoušce hloubením

190 Kč

05 Svařování, pájení, řezání kovů a plastů

ČSN EN ISO 10882-2 (050680) - prosinec 2002 aktuální vydání

Ochrana zdraví a bezpečnost při svařování a podobných postupech - Odběr vzorků poletavých částic a plynů v dýchací zóně svářeče - Část 2: Odběr vzorků plynů

340 Kč

06 Topení, průmyslové pece, vařidla a topidla

ČSN EN 416-1/změna A3 (060217) - prosinec 2002

Závěsné tmavé trubkové zářiče s hořákem na plynná paliva s ventilátorem, pro všeobecné použití vyjma domácností - Část 1: Požadavky na bezpečnost

Změna byla zrušena k 1. prosinci 2009.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 13410/Oprava 1 (060219) - prosinec 2002

Závěsná sálavá topidla na plynná paliva - Požadavky na větrání prostorů pro všeobecné použití vyjma domácností

20 Kč

08 Turbíny

ČSN EN 60193 (085009) - prosinec 2002

Vodní turbíny, akumulační čerpadla a čerpadlové turbíny - Přejímací zkoušky na modelu

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 1.20t

Norma bude zrušena k 30. květnu 2022 (zobrazit náhrady).

1 722 Kč

11 Čerpadla, hydraulická zařízení

ČSN EN 809/Oprava 2 (110002) - prosinec 2002

Kapalinová čerpadla a čerpací soustrojí - Všeobecné bezpečnostní požadavky

Změna byla zrušena k 1. červnu 2010.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

26 Zařízení dopravní a pro manipulaci s materiálem

ČSN ISO 3874/změna Amd.1+Amd.2 (269345) - prosinec 2002

Kontejnery řady 1 - Manipulace a fixace

350 Kč

31 Letectví a kosmonautika

ČSN EN 2130 (314901) - prosinec 2002

Letectví a kosmonautika - Přesná kuličková ložiska z korozivzdorné oceli pro přístroje a vybavení - Technická specifikace

230 Kč

33 Elektrotechnika - elektrotechnické předpisy

ČSN IEC 60050-195/změna A1 (330050) - prosinec 2002

Mezinárodní elektrotechnický slovník - Kapitola 195: Uzemnění a ochrana před úrazem elektrickým proudem

340 Kč

ČSN IEC 60050-551-20 (330050) - prosinec 2002

Mezinárodní elektrotechnický slovník - Část 551-20: Výkonová elektronika - Harmonická analýza

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 11.18t

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

630 Kč

ČSN IEC 60050-551/změna Z1 (330050) - prosinec 2002

Mezinárodní elektrotechnický slovník - Část 551: Výkonová elektronika

32 Kč

ČSN EN 50281-1-1/změna A1 (332330) - prosinec 2002

Elektrická zařízení pro prostory s hořlavým prachem - Část 1-1: Elektrická zařízení chráněná krytem - Konstrukce a zkoušení

Změna byla zrušena k 1. říjnu 2008.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 50281-1-2/změna A1 (332330) - prosinec 2002

Elektrická zařízení pro prostory s hořlavým prachem - Část 1-2: Elektrická zařízení chráněná krytem - Výběr, instalace a údržba

Změna byla zrušena k 1. dubnu 2008.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 61000-4-25 (333432) - prosinec 2002

Elektromagnetická kompatibilita (EMC) - Část 4-25: Zkušební a měřicí technika - Zkušební metody odolnosti zařízení a systémů proti HEMP

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
A1 12.12t, A2 10.20t

755 Kč

ČSN CISPR 12/změna Z1 (334227) - prosinec 2002

Motorová vozidla, motorové čluny a zařízení poháněná zážehovými motory - Charakteristiky vysokofrekvenčního rušení - Meze a metody měření

Změna byla zrušena k 1. únoru 2005.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

34 Elektrotechnika

ČSN EN 54-10 (342710) - prosinec 2002

Elektrická požární signalizace - Část 10: Hlásiče plamene - Bodové hlásiče

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 5.06t

540 Kč

ČSN 34 5145/změna Z2 (345145) - prosinec 2002

Elektrotechnické názvosloví. Názvosloví pro elektrická trakční zařízení

Změna byla zrušena k 1. dubnu 2014.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 50289-4-11 (347819) - prosinec 2002

Komunikační kabely - Specifikace zkušebních metod - Část 4-11: Zkušební metody vlivů prostředí - Metoda horizontální integrované požární zkoušky

350 Kč

35 Elektrotechnika

ČSN EN 60352-2/změna A2 (354061) - prosinec 2002

Nepájené spoje. Část 2: Nepájené zamačkávané spoje. Všeobecné požadavky, zkušební metody a praktický návod

Změna byla zrušena k 1. březnu 2009.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN 35 4190 (354190) - prosinec 2002

Elektrická příslušenství - Pohyblivé chráničové přístroje bez vestavěné nadproudové ochrany pro domovní a podobné použití (PRCD)

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Z1 2.04t, Oprava 1 2.04t, Z2 7.11t

1 062 Kč

ČSN EN 61074-4-108 (354621) - prosinec 2002

Konektory pro elektronická zařízení - Část 4-108: Konektory se stanovenou jakostí pro desky s plošnými spoji - Předmětová specifikace pro kabelové konektory s rozestupem 25 mm na deskách s plošnými spoji se základní sítí 2,5 mm a integrovanou stínící funkcí, určené pro příčnou hustotu montáže 15 mm v souladu s IEC 60917-1

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

65 Kč

ČSN EN 61076-4-111 (354621) - prosinec 2002

Konektory pro elektronická zařízení - Část 4-111: Konektory se stanovenou jakostí pro desky s plošnými spoji - Předmětová specifikace pro nepřímé napájecí konektorové moduly pro desky s plošnými spoji a zadní propojovací panely s rychlým spojováním a základní sítí 2,5 mm v souladu s IEC 60917-1

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

65 Kč

ČSN EN 60679-1/změna A1 (358430) - prosinec 2002

Oscilátory hodnocené jakosti řízené křemenným krystalem - Část 1: Kmenová specifikace

Změna byla zrušena k 1. květnu 2010.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 61967-1 (358798) - prosinec 2002

Integrované obvody - Měření elektromagnetických emisí, 150 kHz až 1 GHz - Část 1: Všeobecné podmínky a definice

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 7.19t

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

Norma bude zrušena k 16. lednu 2022 (zobrazit náhrady).

97 Kč

ČSN EN 61290-5-3 (359271) - prosinec 2002

Optické vláknové zesilovače - Část 5-3: Zkušební metody odrazových parametrů - Stanovení tolerance činitele odrazu s použitím analyzátoru elektrického spektra

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

65 Kč

ČSN EN 62148-1 (359274) - prosinec 2002

Optické vláknové aktivní součástky a zařízení - Normy pouzder a rozhraní - Část 1: Všeobecně a návod

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 4.18t

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

Norma bude zrušena k 16. únoru 2021 (zobrazit náhrady).

97 Kč

36 Elektrotechnika

ČSN EN 60598-1/Oprava 2 (360600) - prosinec 2002

Svítidla - Část 1: Všeobecné požadavky a zkoušky

Změna byla zrušena k 1. dubnu 2007.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60598-1/změna Z4 (360600) - prosinec 2002

Svítidla. Část 1: Všeobecné požadavky a zkoušky

Změna byla zrušena k 1. dubnu 2005.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60704-2-3/změna Z1 (361006) - prosinec 2002

Zkušební předpis pro určení hluku šířeného vzduchem, vyzařovaného elektrickými spotřebiči pro domácnost a podobné účely. Část 2: Zvláštní požadavky na myčky nádobí

Změna byla zrušena k 1. březnu 2005.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60704-2-3 ed. 2 (361008) - prosinec 2002

Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Zkušební předpis pro určení hluku šířeného vzduchem - Část 2-3: Zvláštní požadavky na myčky nádobí

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
A1 4.06t, Z1 11.19t

Norma bude zrušena k 19. červenci 2022 (zobrazit náhrady).

387 Kč

ČSN EN 60730-2-2/změna Z1 (361950) - prosinec 2002

Automatická elektrická řídicí zařízení pro domácnost a podobné účely. Část 2: Zvláštní požadavky na tepelné chrániče motorů

Změna byla zrušena k 1. březnu 2009.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60730-2-8/změna Z1 (361950) - prosinec 2002

Automatická elektrická řídicí zařízení pro domácnost a podobné účely. Část 2: Zvláštní požadavky na elektricky ovládané vodní ventily včetně mechanických požadavků

Změna byla zrušena k 1. prosinci 2008.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60730-2-9/změna Z1 (361950) - prosinec 2002

Automatická elektrická řídicí zařízení pro domácnost a podobné účely. Část 2: Zvláštní požadavky na řídicí zařízení pro snímání teploty

Změna byla zrušena k 1. prosinci 2008.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60730-2-2 ed. 2 (361960) - prosinec 2002

Automatická elektrická řídicí zařízení pro domácnost a podobné účely - Část 2-2: Zvláštní požadavky na tepelné chrániče motorů

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
A11 12.05t, A1 8.06t, Z1 7.20t

Norma bude zrušena k 14. únoru 2023 (zobrazit náhrady).

562 Kč

ČSN EN 60730-2-5/změna Z1 (361960) - prosinec 2002

Automatická elektrická řídicí zařízení pro domácnost a podobné účely - Část 2: Zvláštní požadavky na elektrické automatiky hořáků

Změna byla zrušena k 1. prosinci 2008.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60730-2-8 ed. 2 (361960) - prosinec 2002 aktuální vydání

Automatická elektrická řídicí zařízení pro domácnost a podobné účely - Část 2-8: Zvláštní požadavky na elektricky ovládané vodní ventily, včetně mechanických požadavků

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 7.04t

565 Kč

ČSN EN 61842 (368321) - prosinec 2002

Mikrofony a sluchátka pro řečovou komunikaci

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

65 Kč

ČSN EN 62122 (368561) - prosinec 2002

Metody měření digitálních videomagnetofonů pro neprofesionální účely - Elektronické a mechanické vlastnosti

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

65 Kč

ČSN IEC 559/změna Z1 (369304) - prosinec 2002

Binární aritmetika s pohyblivou řádovou čárkou pro mikroprocesorové systémy

32 Kč

ČSN IEC 796-1/změna Z1 (369309) - prosinec 2002

Mikroprocesorová systémová sběrnice. 8-bitová a 16-bitová data (MULTIBUS I). Část 1: Popis funkce s elektrickými a časovými specifikacemi

32 Kč

ČSN IEC 796-2/změna Z1 (369309) - prosinec 2002

Mikroprocesorová systémová sběrnice, 8-bitová a 16-bitová data (MULTIBUS I). Část 2: Popis mechanických částí a řazení vývodů pro konfiguraci systémové sběrnice s hranovými konektory (přímými)

32 Kč

ČSN IEC 796-3/změna Z1 (369309) - prosinec 2002

Mikroprocesorová systémová sběrnice. 8-bitová a 16-bitová data (MULTIBUS I). Část 3: Popis mechanických částí a řazení vývodů pro konfiguraci eurokarty s konektory (nepřímými) s kolíky a dutinkami

32 Kč

ČSN IEC 822/změna Z1 (369361) - prosinec 2002

IEC 822 VSB. Paralelní podsystémová sběrnice pro IEC 821 VMEbus

32 Kč

ČSN ISO/IEC 10021-10 (369651) - prosinec 2002 aktuální vydání

Informační technologie - Systémy zprostředkování zpráv (MHS): Směrování v MHS

770 Kč

ČSN ISO/IEC 10021-9 (369651) - prosinec 2002 aktuální vydání

Informační technologie - Systémy zprostředkování zpráv (MHS): Systém předávání zpráv elektronickou výměnou dat

1 100 Kč

38 Energetika - požární bezpečnost

ČSN EN 45510-2-4 (380210) - prosinec 2002 aktuální vydání

Pokyn pro pořizování zařízení elektráren - Část 2-4: Elektrické zařízení - Statické vysokovýkonové měniče

340 Kč

ČSN EN 45510-2-6 (380210) - prosinec 2002 aktuální vydání

Pokyn pro pořizování zařízení elektráren - Část 2-6: Elektrické zařízení - Generátory

440 Kč

ČSN EN 45510-8-1 (380210) - prosinec 2002 aktuální vydání

Pokyn pro pořizování zařízení elektráren - Část 8-1: Řídicí a přístrojová technika

440 Kč

ČSN ISO 11602-2 (389162) - prosinec 2002

Požární ochrana - Přenosné a pojízdné hasicí přístroje - Část 2: Prohlídka a údržba

340 Kč

ČSN EN 12259-1 +A1 (389210) - prosinec 2002 aktuální vydání

Stabilní hasicí zařízení - Komponenty pro sprinklerová a vodní sprejová zařízení - Část 1: Sprinklery

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
A2 10.04t, A3 8.06t

820 Kč

ČSN EN 12094-13 (389231) - prosinec 2002 aktuální vydání

Stabilní hasicí zařízení - Komponenty plynových hasicích zařízení - Část 13: Požadavky a zkušební metody pro zpětné ventily

230 Kč

49 Průmysl dřevozpracující

ČSN EN 717-2/Oprava 1 (490163) - prosinec 2002

Desky ze dřeva. Stanovení úniku formaldehydu. Část 2: Únik formaldehydu metodou plynové analýzy

Změna byla zrušena k 1. červenci 2016.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

56 Výrobky potravinářského průmyslu

ČSN ISO 11056 (560035) - prosinec 2002

Senzorická analýza - Metodologie - Metoda odhadu magnitudy

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Amd.1 1.14t, Amd. 2 11.19t

470 Kč

ČSN ISO 11035 (560061) - prosinec 2002

Senzorická analýza - Identifikace a výběr deskriptorů pro stanovení senzorického profilu pomocí mnohorozměrového přístupu

350 Kč

64 Plasty

ČSN EN ISO 8974 (641518) - prosinec 2002 aktuální vydání

Plasty - Fenolické pryskyřice - Stanovení obsahu zbytkového fenolu plynovou chromatografií

230 Kč

69 Strojní zařízení chemického průmyslu

ČSN EN 286-1/Oprava 1 (695286) - prosinec 2002

Jednoduché netopené tlakové nádoby pro vzduch nebo dusík - Část 1: Tlakové nádoby pro všeobecné účely

20 Kč

ČSN EN 286-1/změna A1 (695286) - prosinec 2002

Jednoduché netopené tlakové nádoby pro vzduch nebo dusík - Část 1: Tlakové nádoby pro všeobecné účely

65 Kč

ČSN EN 13530-1 (697230) - prosinec 2002

Kryogenické nádoby - Velké přepravní vakuově izolované nádoby - Část 1: Základní požadavky

230 Kč

ČSN EN 13458-1 (697258) - prosinec 2002

Kryogenické nádoby - Stabilní vakuově izolované nádoby - Část 1: Základní požadavky

190 Kč

ČSN EN 13315 (699015) - prosinec 2002

Nádrže pro přepravu nebezpečného zboží - Obslužné vybavení nádrží - Spojka samospádového vyprazdňování

190 Kč

70 Výrobky ze skla a tavených hornin

ČSN EN 674/Oprava 1 (701025) - prosinec 2002

Sklo ve stavebnictví - Stanovení součinitele prostupu tepla (hodnota U) - Metoda chráněné teplé desky

Změna byla zrušena k 1. prosinci 2011.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN ISO 14438 (701027) - prosinec 2002

Sklo ve stavebnictví - Stanovení hodnoty energetické bilance - Výpočtová metoda

190 Kč

ČSN EN 1096-2/Oprava 1 (701030) - prosinec 2002

Sklo ve stavebnictví - Sklo s povlakem - Část 2: Požadavky a zkušební metody pro povlaky třídy A, B a S

Změna byla zrušena k 1. červenci 2012.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

73 Navrhování a provádění staveb

ČSN EN 40-5 (732095) - prosinec 2002 aktuální vydání

Osvětlovací stožáry - Část 5: Požadavky na ocelové osvětlovací stožáry

340 Kč

ČSN EN 40-6 (732096) - prosinec 2002 aktuální vydání

Osvětlovací stožáry - Část 6: Požadavky na osvětlovací stožáry z hliníkových slitin

340 Kč

74 Části staveb

ČSN EN 12152 (747208) - prosinec 2002

Lehké obvodové pláště - Průvzdušnost - Funkční požadavky a klasifikace

190 Kč

83 Ochrana životního prostředí, pracovní a osobní ochrana, bezpečnost strojních zařízení a ergonomie

ČSN EN ISO 13731 (833545) - prosinec 2002 aktuální vydání

Ergonomie tepelného prostředí - Slovník a značky

440 Kč

ČSN EN ISO 11064-3/Oprava 1 (833586) - prosinec 2002

Ergonomické navrhování řídicích center - Část 3: Uspořádání velínu

20 Kč

85 Zdravotnictví

ČSN EN 13726-1 (854265) - prosinec 2002

Zkušební metody pro primární obvazy - Část 1: Aspekty sacích vlastností (absorpce)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 13726-2 (854265) - prosinec 2002

Zkušební metody pro primární obvazy - Část 2: Hodnoty penetrace vlhkosti propustných foliových obvazů

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 12218/změna A1 (855321) - prosinec 2002

Kolejnicové systémy pro připevnění zdravotnického vybavení

Změna byla zrušena k 1. lednu 2007.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN ISO 7787-4 (856033) - prosinec 2002

Stomatologické rotační nástroje - Frézy - Část 4: Miniaturní laboratorní frézy ze slinutých karbidů

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN 13532 (857016) - prosinec 2002

Obecné požadavky na diagnostické zdravotnické prostředky in vitro pro sebekontrolu

190 Kč

ČSN EN 13641 (857017) - prosinec 2002

Vyloučení nebo omezení rizika infekce spojeného s diagnostickými činidly in vitro

190 Kč

87 Telekomunikace

ČSN ETSI EN 301 489-1 V1.3.1 (875101) - prosinec 2002 aktuální vydání

Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Norma pro elektromagnetickou kompatibilitu (EMC) rádiových zařízení a služeb - Část 1: Společné technické požadavky

440 Kč

ČSN ETSI EN 301 489-3 V1.3.1 (875101) - prosinec 2002 aktuální vydání

Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Norma pro elektromagnetickou kompatibilitu (EMC) rádiových zařízení a služeb - Část 3: Specifické podmínky pro zařízení krátkého dosahu (SRD) pracující na kmitočtech mezi 9 kHz a 40 GHz

340 Kč

ČSN ETSI EN 301 360 V1.1.3 (876043) - prosinec 2002 aktuální vydání

Družicové pozemské stanice a systémy (SES) - Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE na družicová interaktivní koncová zařízení (SIT) a družicová uživatelská koncová zařízení (SUT), vysílající ve směru ke geostacionárním družicím v kmitočtových pásmech 27,5 GHz až 29,5 GHz

440 Kč

94 Výstrojné zboží

ČSN EN 71-3/Oprava 1 (943095) - prosinec 2002

Bezpečnost hraček. Část 3: Migrace určitých prvků

Změna byla zrušena k 1. březnu 2014.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.