ČSN EN ISO 10882-1 (050680) Zrušená norma

Ochrana zdraví a bezpečnost při svařování a příbuzných procesech - Odběr vzorků poletavých částic a plynů v dýchací zóně svářeče - Část 1: Odběr vzorků poletavých částic

ČSN EN ISO 10882-1 Ochrana zdraví a bezpečnost při svařování a příbuzných procesech - Odběr vzorků poletavých částic a plynů v dýchací zóně svářeče - Část 1: Odběr vzorků poletavých částic
5 stran
(kliknutím zvětšíte)
Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Tato mezinárodní norma podává obecný popis měřících metod vhodných pro stanovení osobní expozice pro poletavé částice vznikající při svařování a podobných postupech. Tato část EN ISO 10882 uvádí podrobnosti příslušných evropských norem, které určují požadované vlastnosti, požadavky na provádění a zkušební metody; rozšířený návod uvedený v EN 689 pojednává o hodnotící a měřící strategii; uvádí postup pro gravimetrické stanovení osobní expozice ve svářečských dýmech; a poskytuje informace o užití chemické analýzy pro stanovení osobní expozice typických chemických látek přítomných ve svářečských dýmech.
Pracovník, který svařování a podobné postupy provádí (svářeč) může být vystaven svářečským dýmům a dalším částicím ve vzduchu, které vznikají při pracích souvisejících se svařováním, např. při broušení. V některých případech expozice jiným částicím může být vyšší než expozice svářečským dýmům. Proto je nezbytné pečlivě zvažovat možnosti použití metod uvedených v této normě. Svářečské dýmy sestávají z poletavých částic, které vznikají při svařování a podobných postupech. Obecně mají tyto částice průměr menší než 1 mm a jsou respirabilní. Většina zemí má vypracovány v současné době expoziční limity pro svářečské dýmy a pro chemické látky v nich přítomné, které se používají pro vdechovatelný podíl poletavých částic. Tato část EN ISO 10882 proto uvádí postup pro odebírání vzorků vdechovatelné frakce, respirabilní frakce však nesmí být vzorkována v případech, kdy jsou na tuto frakci používány expoziční limity.
Při práci na návrhu této normy se předpokládalo, že při provádění jejích ustanovení a interpretace získaných výsledků je svěřeno řádně vyškoleným a zkušeným pracovníkům.
Popsané metody se týkají především:
- přístrojů (vzorkovacích zařízení a vah);
- strategie posuzování;
- strategie měření (měření osobní expozice, měření v pevných bodech a výběru podmínek a způsobu měření);
- postupů (manipulace s filtry, přípravy vzorkování, poloh při vzorkování, přepravy vzorků a stanovení koncentrace svářečských dýmů).

Označení ČSN EN ISO 10882-1 (050680)
Katalogové číslo 63580
Cena 350 Kč350
Datum schválení 1. 12. 2002
Datum účinnosti 1. 1. 2003
Jazyk čeština
Počet stran 36 stran formátu A4
EAN kód 8590963635804
Norma byla zrušena k 1. 7. 2012
a nahrazena ČSN EN ISO 10882-1 (050680)
Tato norma nahradila ČSN EN ISO 10882-1 (050680) z června 2001
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN EN ISO 10882-2 (050680)
Ochrana zdraví a bezpečnost při svařování a podobných postupech - Odběr vzorků poletavých částic a plynů v dýchací zóně svářeče - Část 2: Odběr vzorků plynů