ČSN EN ISO 10882-1 (050680) Aktuální vydání

Ochrana zdraví a bezpečnost při svařování a příbuzných procesech - Odběr vzorků poletavého prachu a plynů v dýchací zóně svářeče - Část 1: Odběr vzorků poletavého prachu

ČSN EN ISO 10882-1 Ochrana zdraví a bezpečnost při svařování a příbuzných procesech - Odběr vzorků poletavého prachu a plynů v dýchací zóně svářeče - Část 1: Odběr vzorků poletavého prachu
5 stran
(kliknutím zvětšíte)
Objednat
Cena: 440 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Norma je českou verzí evropské normy EN ISO 15011-5:2011. Tato norma stanovuje postup při odběru vzorků poletavého prachuNP1) v dýchací zóně osoby provádějící svařování a příbuzné procesy (svářeče). Postup také poskytuje podrobnosti o příslušných normách specifikujících požadované charakteristiky, výkonnostní požadavky a metody zkoušení pro měření vzduchu na pracovišti a rozšiřuje pokyny poskytované v EN 689 pro odhad strategie a pro strategii měření. Tato část ISO 10882 také stanovuje postup pro provádění gravimetrických měření osobní expozice poletavým prachem vznikajícím při svařování a příbuzných procesech (svařovací dým) a ostatního poletavého prachu vznikajícího při pracovních postupech vztahujících se ke svařování. Dále norma poskytuje odkazy na vhodné metody chemické analýzy, specifikované v dalších normách ke stanovení osobní expozice chemickými látkami přítomnými ve svařovacím dýmu a ostatním poletavým prachem vznikajícím při pracovních postupech vztahujících se ke svařování. Norma popisuje použité vzorkovače, strategii posuzování a měření, přípravu vzorků, postup měření a výpočty, stanovení expozice a zaznamenávání údajů. V příloze je popis gravimetrické analýzy, příklady uspořádání pro připevnění vzorkovačů za svářečskou kuklou, a příklad protokolu o zkoušce.

Označení ČSN EN ISO 10882-1 (050680)
Katalogové číslo 90735
Cena 440 Kč440
Datum schválení 1. 6. 2012
Datum účinnosti 1. 7. 2012
Jazyk čeština
Počet stran 40 stran formátu A4
EAN kód 8590963907352
Tato norma nahradila ČSN EN ISO 10882-1 (050680) z prosince 2002
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN EN ISO 10882-2 (050680)
Ochrana zdraví a bezpečnost při svařování a podobných postupech - Odběr vzorků poletavých částic a plynů v dýchací zóně svářeče - Část 2: Odběr vzorků plynů