ČSN EN ISO 10882-2 (050680) Aktuální vydání

Ochrana zdraví a bezpečnost při svařování a podobných postupech - Odběr vzorků poletavých částic a plynů v dýchací zóně svářeče - Část 2: Odběr vzorků plynů

ČSN EN ISO 10882-2 Ochrana zdraví a bezpečnost při svařování a podobných postupech - Odběr vzorků poletavých částic a plynů v dýchací zóně svářeče - Část 2: Odběr vzorků plynů
6 stran
(kliknutím zvětšíte)
Objednat
Cena: 340 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Tato mezinárodní norma podává obecný popis měřících metod vhodných pro stanovení osobní expozice pro plyny vznikající při svařování a podobných postupech; poskytuje podrobnosti příslušných evropských norem, které určují požadované vlastnosti, chování a zkušební metody; rozšířené pokyny uvedené v EN 689 pro stanovení a strategii měření; vyjmenovává základní požadavky na odběr vzorku; poskytuje specifické informace o přístrojích pro přímé měření; detekčních trubicích a nepřímých metodách včetně laboratorní analýzy jednotlivých plynů.
Při návrhu této normy se předpokládalo, že při provádění jejích ustanovení a interpretace získaných výsledků je svěřeno řádně vyškoleným a zkušeným pracovníkům.
Rozsah je omezen na ty plyny, které vznikají při svařovacím procesu. Hořlavé plyny, okysličovadlo a ochranné plyny užívané při svařování a podobných postupech nejsou zahrnuty, protože rizika spojené s jejich užíváním (např. zadušení nebo exploze) jsou rozdílné od těch, které vznikají od plynů, o kterých pojednává tento předpis.
Popsané metody se týkají především:
- plynů vznikajících působením tepla nebo ultrafialového záření na ovzduší obklopující svařovací oblouk, např. oxid dusnatý, oxid dusičitý a ozon; a
- pár vznikajících při svařování nebo řezání kovů jako produkt termického rozkladu látek používaných k povrchové ochraně (základní barvy, tmely nebo jiné látky). Páry mohou rovněž vznikat tepelným rozkladem rozpouštědel používaných k odmašťování, ale jejich stanovení není součástí této normy, protože správná pracovní praxe nedopustí aby vznikly.

Označení ČSN EN ISO 10882-2 (050680)
Katalogové číslo 62999
Cena 340 Kč340
Datum schválení 1. 12. 2002
Datum účinnosti 1. 1. 2003
Jazyk čeština
Počet stran 28 stran formátu A4
EAN kód 8590963629995
Tato norma nahradila ČSN EN ISO 10882-2 (050680) z června 2001
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN EN ISO 10882-1 (050680)
Ochrana zdraví a bezpečnost při svařování a příbuzných procesech - Odběr vzorků poletavého prachu a plynů v dýchací zóně svářeče - Část 1: Odběr vzorků poletavého prachu