ČSN EN 12850 (657049) Zrušená norma

Asfalty a asfaltová pojiva - Stanovení hodnoty pH asfaltových emulzí

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Tato evropská norma určuje zkušební metodu pro stanovení pH asfaltových emulzí. Norma platí pro anionaktivní, kationaktivní i neionogenní emulze. Hodnota pH se stanovuje pomocí pH metru a elektrod. Hodnota pH může poskytnout informace o iontovém charakteru asfaltové emulze. Na tuto metodu dosud nebyla v soustavě ČSN zkušební norma, hodnota pH se v ČR dosud stanovovala podle přílohy oborových technických podmínek MDS ČR TP 102 "Asfaltové emulze", která se v souvislosti s budoucí specifikací asfaltových emulzí podle prEN 13808 reviduje.

Označení ČSN EN 12850 (657049)
Katalogové číslo 65930
Cena 125 Kč125
Datum schválení 1. 12. 2002
Datum účinnosti 1. 1. 2003
Jazyk čeština
Počet stran 8 stran formátu A4
EAN kód 8590963659305
Norma byla zrušena k 1. 9. 2009
a nahrazena ČSN EN 12850 (657049)
Dostupnost skladem (tisk na počkání)