ČSN ISO 11035 (560061)

Senzorická analýza - Identifikace a výběr deskriptorů pro stanovení senzorického profilu pomocí mnohorozměrového přístupu

ČSN ISO 11035 Senzorická analýza - Identifikace a výběr deskriptorů pro stanovení senzorického profilu pomocí mnohorozměrového přístupu
3 strany
(kliknutím zvětšíte)
Objednat
Cena: 350 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Tato mezinárodní norma popisuje metodu identifikace a výběru deskriptorů, které mohou být potom použity pro vypracování senzorického profilu výrobků. Popisuje různá stadia postupu pro určení zkoušek pomocí kterých je možné získat úplný popis senzorických vlastností:
- z kvalitativního hlediska definováním deskriptorů všech vjemů pro rozlišování jednoho výrobku od jiných výrobků téhož typu;
- z kvantitativního hlediska vyhodnocením intenzity každého deskriptoru (silnější nebo slabší dojem analyzovaný posuzovatele u jednoho prvku celkového vnímání).

Metoda tzv. "senzorického profilu může být použita:
- k definici výrobního standardu; identifikace povahy rozdílů usnadňuje její určení;
- ke zlepšení nebo vývoji výrobků;
- ke studiu vlivů stárnutí výrobků a též podmínek skladování a konzervace;
je tedy takto možné stanovit ty charakteristiky, které se mění a v jakém rozsahu;
- k porovnání výrobků s výrobky téhož typu, které jsou již na trhu; proto je možné určit povahu rozdílů v termínech senzorického vnímání.

Označení ČSN ISO 11035 (560061)
Katalogové číslo 66123
Cena 350 Kč350
Datum schválení 1. 12. 2002
Datum účinnosti 1. 1. 2003
Jazyk čeština
Počet stran 32 stran formátu A4
EAN kód 8590963661230
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Označení této normy občas uvidíte zapsané:

  • ČSN ISO 11 035
  • ČSN ISO 11035:2002
  • ČSN ISO 11 035:2002