ČSN EN 12848 (657046) Zrušená norma

Asfalty a asfaltová pojiva - Stanovení mísící stability asfaltových emulzí s cementem

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Tato evropská norma určuje zkušební metodu pro stanovení mísící stability pomaluštěpných asfaltových emulzí s cementem. Dané množství asfaltové emulze a Portlandského cementu se za předepsaných podmínek smíchá a prolije přes síto. Hmotnost vyštěpeného podílu asfaltu je mírou stability. Používá se u emulzí určených pro obalování kameniva a recyklátů za studena. Na tuto metodu dosud nebyla v soustavě ČSN zkušební norma. Mísící stabilita (štěpitelnost) asfaltových emulzí s cementem byla v ČR dosud specifikována přílohou oborových technických podmínkách MDS ČR TP 102 "Asfaltové emulze". V souvislosti s novou specifikací kationaktivních asfaltových emulzí podle prEN 13808 je tento předpis v revizi a bude reflektovat zkušební metody podle EN.

Označení ČSN EN 12848 (657046)
Katalogové číslo 65776
Cena 125 Kč125
Datum schválení 1. 12. 2002
Datum účinnosti 1. 1. 2003
Jazyk čeština
Počet stran 8 stran formátu A4
EAN kód 8590963657769
Norma byla zrušena k 1. 10. 2009
a nahrazena ČSN EN 12848 (657046)
Dostupnost skladem (tisk na počkání)