ČSN (normy i změny) z července 2000

zobrazit normy po skupinách

01 Obecná třída

ČSN EN ISO 6428 (013105) - červenec 2000

Technické výkresy - Požadavky pro mikrografické zpracování

125 Kč

ČSN EN ISO 5456-1 (013123) - červenec 2000

Technické výkresy - Metody promítání - Část 1: Přehled

190 Kč

ČSN EN ISO 5456-2 (013123) - červenec 2000

Technické výkresy - Metody promítání - Část 2: Pravoúhlé promítání

230 Kč

ČSN EN ISO 5456-3 (013123) - červenec 2000

Technické výkresy - Metody promítání - Část 3: Axonometrické promítání

230 Kč

ČSN EN ISO 5845-1 (013152) - červenec 2000

Technické výkresy - Zjednodušené zobrazení spojení na výkresech sestavení - Část 1: Základní ustanovení

190 Kč

05 Svařování, pájení, řezání kovů a plastů

ČSN EN ISO 9692-2 (050025) - červenec 2000

Svařování a příbuzné procesy - Příprava svarových ploch - Část 2: Svařování ocelí pod tavidlem

230 Kč

06 Topení, průmyslové pece, vařidla a topidla

ČSN EN 437/změna A2 (061001) - červenec 2000

Zkušební plyny. Zkušební přetlaky. Kategorie spotřebičů

Změna byla zrušena k 1. prosinci 2003.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

07 Kotle

ČSN EN 1440/Oprava 1 (078440) - červenec 2000

Přepravní vratné ocelové svařované lahve určené k přepravě zkapalněných uhlovodíkových plynů (LPG) - Periodické zkoušky

Změna byla zrušena k 1. srpnu 2006.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 1442/Oprava 1 (078518) - červenec 2000

Znovuplnitelné ocelové svařované lahve určené na přepravu zkapalněných uhlovodíkových plynů (LPG) - Konstrukce a výroba

Změna byla zrušena k 1. lednu 2007.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

26 Zařízení dopravní a pro manipulaci s materiálem

ČSN 26 8805 (268805) - červenec 2000 aktuální vydání

Manipulační vozíky s vlastním pohonem - Provoz, údržba, opravy a technické kontroly

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 2.01t

145 Kč

ČSN EN 12406 (269377) - červenec 2000

Výměnné nástavby - Termické výměnné nástavby třídy C - Rozměry a všeobecné požadavky

230 Kč

ČSN EN 12410 (269378) - červenec 2000

Výměnné nástavby - Termické výměnné nástavby třídy A - Rozměry a všeobecné požadavky

230 Kč

27 Zdvihací zařízení, stroje pro povrchovou těžbu, stroje a zařízení pro zemní, stavební a silniční práce

ČSN EN 81-1/Oprava 2 (274003) - červenec 2000

Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů - Část 1: Elektrické výtahy

Změna byla zrušena k 1. červenci 2010.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 81-2/Oprava 2 (274003) - červenec 2000

Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů - Část 2: Hydraulické výtahy

Změna byla zrušena k 1. červenci 2010.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

33 Elektrotechnika - elektrotechnické předpisy

ČSN EN 61000-4-17 (333432) - červenec 2000

Elektromagnetická kompatibilita (EMC) - Část 4-17: Zkušební a měřicí technika - Zvlnění na stejnosměrném napájecím vstupu - Zkouška odolnosti

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
A1 3.05t, A2 11.09t

420 Kč

ČSN EN 60519-21/Oprava 1 (335002) - červenec 2000

Bezpečnost u elektrotepelných zařízení - Část 21: Zvláštní požadavky na odporová zařízení - Zařízení pro ohřev a tavení skla

Změna byla zrušena k 1. prosinci 2011.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

35 Elektrotechnika

ČSN EN 50209/Oprava 1 (350011) - červenec 2000

Zkoušení izolace tyčí a cívek vysokonapěťových strojů

20 Kč

ČSN EN 61169-31 (353811) - červenec 2000

Vysokofrekvenční konektory - Část 31: Vysokofrekvenční koaxiální konektory s vnitřním průměrem vnějšího vodiče 1,0 mm (0,039 palce) se šroubovým spojením - Charakteristická impedance 50 ohmů (typ 1,0)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

65 Kč

ČSN EN 61169-32 (353811) - červenec 2000

Vysokofrekvenční konektory - Část 32: Vysokofrekvenční koaxiální konektory s vnitřním průměrem vnějšího vodiče 1,85 mm (0,072 palce) se šroubovým spojením - Charakteristická impedance 50 ohmů (typ 1,85)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN EN 62020 (354184) - červenec 2000

Elektrická příslušenství - Přístroje pro monitorování reziduálního proudu pro domovní a podobné použití (RCM)

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 12.05t

930 Kč

ČSN EN 175101-802 (354610) - červenec 2000

Předmětová specifikace - Nepřímé konektory pro desky s plošnými spoji s velkým počtem kontaktů se základní sítí 2,54 mm ve 3 nebo 4 řadách

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

65 Kč

ČSN EN 175201-804 (354610) - červenec 2000

Předmětová specifikace - Kruhové konektory - Kulaté kontakty průměru 1,6 mm, šroubovací spojení

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

65 Kč

36 Elektrotechnika

ČSN EN 60335-2-15/změna A1 (361040) - červenec 2000

Bezpečnost elektrických spotřebičů pro domácnost a podobné účely - Část 2: Zvláštní požadavky pro spotřebiče pro ohřev tekutin

Změna byla zrušena k 1. říjnu 2005.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60335-2-24/změna Z1 (361055) - červenec 2000

Bezpečnost elektrických spotřebičů pro domácnost a podobné účely. Část 2: Zvláštní požadavky na chladničky, mrazničky a výrobníky ledu

Změna byla zrušena k 1. srpnu 2006.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 50242/Oprava 1 (361060) - červenec 2000

Elektrické myčky nádobí pro domácnost - Zkušební metody pro měření funkční schopnosti

Změna byla zrušena k 1. září 2010.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60601-2-25/změna Z1 (364800) - červenec 2000

Zdravotnické elektrické přístroje - Část 2-25: Zvláštní požadavky na bezpečnost elektrokardiografů

Změna byla zrušena k 15. září 2018.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN ISO/IEC 13346-2 (369330) - červenec 2000 aktuální vydání

Informační technologie - Struktura nosiče a souboru média určeného k jednorázovému zápisu a k přepisování používajícího nesekvenční záznam pro výměnu informací - Část 2: Rozpoznání nosiče a zaváděcího bloku

230 Kč

ČSN ISO/IEC 14417 (369385) - červenec 2000

Informační technologie - Formát záznamu dat DD-1 pro kazety s magnetickou páskou ve shodě s ISO/IEC 1016

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

125 Kč

ČSN ISO/IEC 15286 (369447) - červenec 2000

Informační technologie - Kazety s optickými disky o průměru 130 mm pro výměnu informací - Kapacita: 5,2 GBytu v kazetě

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

125 Kč

ČSN ISO/IEC 16825 (369452) - červenec 2000

Informační technologie - Pouzdro pro disky DVD-RAM o průměru 120 mm

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

65 Kč

ČSN ISO/IEC 13235-1 (369527) - červenec 2000

Informační technologie - Otevřené distribuované zpracování - Funkce obchodování: Specifikace

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

125 Kč

ČSN ISO/IEC 13235-3 (369527) - červenec 2000

Informační technologie - Otevřené distribuované zpracování - Funkce obchodování - Část 3: Poskytování funkce obchodování s použitím služby adresáře OSI

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

125 Kč

ČSN ISO/IEC 14473 (369540) - červenec 2000

Informační technologie - Kancelářská zařízení - Minimální informace pro specifikaci obrazových snímačů

230 Kč

ČSN ISO/IEC 10164-19 (369679) - červenec 2000

Informační technologie - Propojení otevřených systémů - Management systémů: Funkce managementu managementové domény a politiky managementu

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

125 Kč

ČSN ISO/IEC 10164-20 (369679) - červenec 2000

Informační technologie - Propojení otevřených systémů - Management systémů: Funkce managementu času

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

125 Kč

ČSN ISO/IEC 10164-21 (369679) - červenec 2000

Informační technologie - Propojení otevřených systémů - Management systémů: Řadič příkazů pro management systémů

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

125 Kč

ČSN ISO/IEC 11581-6 (369814) - červenec 2000

Informační technologie - Rozhraní uživatelských systémů a symboly - Symboly a funkce ikon - Část 6: Ikony akcí

230 Kč

42 Hutnictví

ČSN EN 10048/Oprava 1 (420037) - červenec 2000

Ocelové úzké pásy válcované za tepla - Mezní úchylky rozměrů a tolerance tvaru

20 Kč

ČSN EN 10229 (420424) - červenec 2000

Hodnocení odolnosti ocelových výrobků vzniku trhlin indukovaných vodíkem (HIC)

230 Kč

ČSN EN 10207/změna A1 (420907) - červenec 2000

Oceli pro jednoduché tlakové nádoby. Technické podmínky pro plechy, pásy a tyče

Změna byla zrušena k 1. lednu 2006.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

47 Zemědělské a lesnické stroje

ČSN EN 12324-2 (474010) - červenec 2000

Zavlažovací technika - Pásové zavlažovače - Část 2: Specifikace polyethylenových hadic pro pásové zavlažovače

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 12324-3 (474010) - červenec 2000

Zavlažovací technika - Pásové zavlažovače - Část 3: Uvádění technických charakteristik

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 12324-4 (474010) - červenec 2000

Zavlažovací technika - Pásové zavlažovače - Část 4: Kontrolní seznam požadavků uživatelů

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 12325-2 (474020) - červenec 2000

Zavlažovací technika - Pivotové a čelní zavlažovače - Část 2: Minimální výkony a technické charakteristiky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

49 Průmysl dřevozpracující

ČSN EN 1611-1 (490019) - červenec 2000

Řezivo - Vizuální třídění jehličnatého dřeva - Část 1: Evropské smrky, jedle, borovice a douglasky

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 5.03t

255 Kč

63 Průmysl gumárenský, pryžové výrobky

ČSN EN 600/Oprava 1 (637000) - červenec 2000

Kondomy z přírodního latexu pro muže

Změna byla zrušena k 1. březnu 2003.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

65 Výrobky chemického průmyslu

ČSN EN ISO 3735 (656184) - červenec 2000 aktuální vydání

Ropa a topné oleje - Stanovení úsad - Extrakční metoda

190 Kč

70 Výrobky ze skla a tavených hornin

ČSN 70 3002/Oprava 1 (703002) - červenec 2000

Závitová ústí skleněných obalů na šroubovací uzávěr. Rozměry

Změna byla zrušena k 1. červenci 2020.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

73 Navrhování a provádění staveb

ČSN 73 4301/změna Z4 (734301) - červenec 2000

Obytné budovy

Změna byla zrušena k 1. červenci 2004.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

75 Vodní hospodářství

ČSN EN 12255-5 (756403) - červenec 2000

Čistírny odpadních vod - Část 5: Čištění odpadních vod v biologických nádržích

190 Kč

ČSN EN 12109 (756761) - červenec 2000

Vnitřní kanalizace - Podtlakové systémy

350 Kč

ČSN ISO 7980/změna Z1 (757383) - červenec 2000

Jakost vod. Stanovení vápníku a hořčíku. Metoda atomové absorpční spektrometrie

32 Kč

ČSN EN ISO 14911 (757392) - červenec 2000

Jakost vod - Stanovení rozpuštěných kationtů Li+, Na+, NH4+, K+, Mn2+, Ca2+, Mg2+, Sr2+, a Ba2+ chromatografií iontů - Metoda pro vody a odpadní vody

340 Kč

ČSN ISO 7393-1/změna Z1 (757419) - červenec 2000

Jakost vod. Stanovení volného a celkového chloru. Část 1: Odměrná metoda s N,N-diethyl-1,4-fenylendiaminem

32 Kč

ČSN ISO 7393-2/změna Z1 (757419) - červenec 2000

Jakost vod. Stanovení volného a celkového chloru. Část 2: Kolorimetrická metoda s N,N-diethyl-1,4-fenylendiaminem pro běžnou kontrolu

Změna byla zrušena k 1. září 2018.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN ISO 7393-3/změna Z1 (757419) - červenec 2000

Jakost vod. Stanovení volného a celkového chloru. Část 3: Jodometrická titrační metoda stanovení celkového chloru

32 Kč

ČSN EN 12918 (757578) - červenec 2000

Jakost vod - Stanovení parathionu, parathion-methylu a některých dalších organofosforových sloučenin plynovou chromatografií po extrakci dichlormethanem

340 Kč

ČSN EN 28692/Oprava 1 (757740) - červenec 2000

Jakost vod. Zkouška inhibice růstu sladkovodních řas Scenedesmus subspicatus a Selenastrum capricornutum (ISO 8692:1989)

Změna byla zrušena k 1. srpnu 2005.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN ISO 6341/Oprava 2 (757751) - červenec 2000

Jakost vod - Zkouška inhibice pohyblivosti Daphnia magna Straus (Cladocera, Crustacea) - Zkouška akutní toxicity

Změna byla zrušena k 1. červnu 2013.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN ISO 9408 (757770) - červenec 2000

Jakost vod - Hodnocení úplné aerobní biologické rozložitelnosti organických látek ve vodním prostředí stanovením spotřeby kyslíku v uzavřeném respirometru

230 Kč

80 Textilní suroviny a výrobky

ČSN EN 12590 (802110) - červenec 2000

Textilie - Průmyslové šicí nitě vyrobené zcela nebo částečně ze syntetických vláken

230 Kč

ČSN EN ISO 13431 (806144) - červenec 2000

Geotextilie a výrobky podobné geotextiliím - Zjišťování chování při tečení v tahu a přetrhu při tečení v tahu

230 Kč

83 Ochrana životního prostředí, pracovní a osobní ochrana, bezpečnost strojních zařízení a ergonomie

ČSN EN ISO 13997 (832774) - červenec 2000

Ochranné oděvy - Mechanické vlastnosti - Stanovení odolnosti proti proříznutí ostrými předměty

230 Kč

ČSN EN 563/změna A1 (833278) - červenec 2000

Bezpečnost strojních zařízení. Teploty povrchů přístupných dotyku. Ergonomické údaje pro stanovení mezních hodnot teploty horkých povrchů

Změna byla zrušena k 1. květnu 2007.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN ISO 9241-16 (833582) - červenec 2000

Ergonomické požadavky na kancelářské práce se zobrazovacími terminály - Část 16: Vedení dialogu pomocí přímé manipulace

350 Kč

84 Zdravotnictví

ČSN EN 1985 (841010) - červenec 2000

Pomůcky pro chůzi - Všeobecné požadavky a metody zkoušení

230 Kč

87 Telekomunikace

ČSN ETSI EN 300 019-2-2 V2.1.2 (872001) - červenec 2000

Navrhování zařízení (EE) - Podmínky prostředí a zkoušky vlivu prostředí na telekomunikační zařízení - Část 2-2: Specifikace zkoušek vlivu prostředí - Přeprava

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN ETSI EN 300 019-2-3 V2.1.2 (872001) - červenec 2000

Navrhování zařízení (EE) - Podmínky prostředí a zkoušky vlivu prostředí na telekomunikační zařízení - Část 2-3: Specifikace zkoušek vlivu prostředí - Stacionární použití na místech chráněných proti povětrnostním vlivům

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN ETSI EN 300 019-2-4 V2.1.2 (872001) - červenec 2000

Navrhování zařízení (EE) - Podmínky prostředí a zkoušky vlivu prostředí na telekomunikační zařízení - Část 2-4: Specifikace zkoušek vlivu prostředí - Stacionární použití na místech nechráněných proti povětrnostním vlivům

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN ETSI EN 300 019-2-8 V2.1.2 (872001) - červenec 2000

Navrhování zařízení (EE) - Podmínky prostředí a zkoušky vlivu prostředí na telekomunikační zařízení - Část 2-8: Specifikace zkoušek vlivu prostředí - Stacionární použití pod povrchem země

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN EN 300 979 V6.0.1 (872744) - červenec 2000

Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2+) - Řízení vzdálených transkodérů a adaptérů přenosové rychlosti pro provozní kanály s poloviční rychlostí v užitečném přenášeném pásmu (GSM 08.61 verze 6.0.1)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN ETS 300 392-10-13 ed. 2 (875042) - červenec 2000

Zemské svazkové rádiové sítě (TETRA) - Hlas a data (V+D) - Část 10: Doplňkové služby - stupeň 1 - Podčást 13: Dokončení volání obsazeného účastníka

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN ETS 300 392-10-23 ed. 2 (875042) - červenec 2000

Zemské svazkové rádiové sítě (TETRA) - Hlas a data (V+D) - Část 10: Doplňkové služby - stupeň 1 - Podčást 23: Dokončení volání při nepřihlášení

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN ETS 300 392-10-7 ed. 2 (875042) - červenec 2000

Zemské svazkové rádiové sítě (TETRA) - Hlas a data (V+D) - Část 10: Doplňkové služby - stupeň 1 - Podčást 7: Adresování zkráceným číslem

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN ETSI EN 301 242 V1.2.2 (875522) - červenec 2000

Digitální bezšňůrové telekomunikace (DECT) - Globální systém pro mobilní komunikace (GSM) - Integrace DECT/GSM založená na dvoumódových koncových zařízeních

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

65 Kč

ČSN ETSI EN 301 371-1 V0.0.1 (875528) - červenec 2000

Digitální bezšňůrové telekomunikace (DECT) - Mobilita bezšňůrového koncového zařízení (CTM) - Profil přístupu CTM (CAP) - Specifikace zkoušek profilu (PTS) - Část 1: Přehled

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

65 Kč

ČSN ETSI EN 301 371-2 V0.0.1 (875528) - červenec 2000

Digitální bezšňůrové telekomunikace (DECT) - Mobilita bezšňůrového koncového zařízení (CTM) - Profil přístupu CTM (CAP) - Specifikace zkoušek profilu (PTS) - Část 2: Specifikace zvláštních zkoušek profilu (PSTS) - Zakončení přenosné části (PT)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

65 Kč

ČSN ETSI EN 301 371-3 V0.0.3 (875528) - červenec 2000

Digitální bezšňůrové telekomunikace (DECT) - Mobilita bezšňůrového koncového zařízení (CTM) - Profil přístupu CTM (CAP) - Specifikace zkoušek profilu (PTS) - Část 3: Specifikace zvláštních zkoušek profilu (PSTS) - Zakončení pevné části (FT)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

65 Kč

ČSN ETSI EN 300 182-1 V1.3.6 (877035) - červenec 2000

Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Oznamování poplatků (AOC) - doplňková služba - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo jedna (DSS1) - Část 1: Specifikace protokolu

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN ETSI EN 300 182-2 V1.3.4 (877035) - červenec 2000

Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Oznamování poplatků (AOC) - doplňková služba - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo jedna (DSS1) - Část 2: Specifikace proformy prohlášení o shodě implementace protokolu (PICS)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN ETSI EN 300 267-5 V1.2.6 (877044) - červenec 2000

Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Telekomunikační služby telefonie 7 kHz, videotelefonie, audiografická konference a videokonference - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo jedna (DSS1) - Část 5: Specifikace struktury zkušební sestavy a cíle zkoušek (TSS&TP) pro síť

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

65 Kč

ČSN ETSI EN 300 369-3 V1.2.4 (877077) - červenec 2000

Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Explicitní předání spojení (ECT) - doplňková služba - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo jedna (DSS1) - Část 3: Specifikace struktury zkušební sestavy a cíle zkoušek (TSS&TP) pro uživatele

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

65 Kč

ČSN ETSI EN 300 369-4 V1.2.4 (877077) - červenec 2000

Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Explicitní předání spojení (ECT) - doplňková služba - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo jedna (DSS1) - Část 4: Abstraktní testovací sestava (ATS) a specifikace dílčí proformy dodatečné informace o implementaci protokolu pro testování (PIXIT) uživatelské části

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

65 Kč

ČSN ETSI EN 300 369-5 V1.2.4 (877077) - červenec 2000

Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Explicitní předání spojení (ECT) - doplňková služba - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo jedna (DSS1) - Část 5: Specifikace struktury zkušební sestavy a cíle zkoušek (TSS&TP) pro síť

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

65 Kč

ČSN ETSI EN 300 443-2 V1.2.3 (877095) - červenec 2000

Širokopásmová digitální síť integrovaných služeb (B-ISDN) - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo 2 (DSS2) - Specifikace vrstvy 3 rozhraní mezi uživatelem a sítí B-ISDN pro řízení základního volání/přenosu - Část 2: Specifikace proformy prohlášení o shodě implementace protokolu (PICS)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN ETSI EN 301 143 V1.1.4 (877153) - červenec 2000

Inteligentní síť (IN) - Aplikační protokol inteligentní sítě (INAP) - Soubor 2 (CS2) - Mobilita bezšňůrového koncového zařízení (CTM) - Specifikace funkce řízení služeb (SCF) - stupeň 3 - SCF a funkce služby nevztažené k volání (CUSF)/funkce spojování služeb (SSF) - Rozhraní SCF

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN ETSI EN 301 217-1 V1.2.2 (877154) - červenec 2000

Rozhraní V v digitálním uzlu služby (SN) - Rozhraní v referenčním bodě VB5.2 pro podporu širokopásmových nebo kombinovaných úzkopásmových a širokopásmových přístupových sítí (AN) - Část 1: Specifikace rozhraní

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

65 Kč

ČSN ETSI EN 301 217-2 V1.1.3 (877154) - červenec 2000

Rozhraní V v digitálním uzlu služby (SN) - Rozhraní v referenčním bodě VB5.2 pro podporu širokopásmových nebo kombinovaných úzkopásmových a širokopásmových přístupových sítí (AN) - Část 2: Specifikace proformy prohlášení o shodě implementace protokolu (PICS)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

65 Kč

ČSN ETSI EN 302 094-1 V1.1.3 (877155) - červenec 2000

Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Protokoly digitálního účastnického signalizačního systému číslo jedna (DSS1) a signalizačního systému č. 7 (SS7) - Přesměrování při nedostupnosti (CFNRc) - doplňková služba pro mobilitu bezšňůrového koncového zařízení (CTM) fáze 1 - Část 1: Specifikace protokolu

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

65 Kč

ČSN ETSI EN 302 094-2 V1.1.3 (877155) - červenec 2000

Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Protokoly digitálního účastnického signalizačního systému číslo jedna (DSS1) a signalizačního systému č. 7 (SS7) - Přesměrování při nedostupnosti (CFNRc) - doplňková služba pro mobilitu bezšňůrového koncového zařízení (CTM) fáze 1 - Část 2: Specifikace proformy prohlášení o shodě implementace protokolu (PICS)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

65 Kč

ČSN ETSI EN 301 179 V1.1.1 (878567) - červenec 2000

Přenos a multiplexování (TM) - Digitální radioreléové systémy (DRRS) - Vícenásobný přístup s kódovým dělením s kmitočtovými skoky (FH-CDMA) - DRRS mezi bodem a více body v pásmech 1 GHz až 3 GHz

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

65 Kč

ČSN ETSI EN 301 126-1 V1.1.2 (878568) - červenec 2000

Pevné rádiové systémy - Zkoušení shody - Část 1: Zařízení mezi dvěma body - definice, všeobecné požadavky a zkušební postupy

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč