Přihlásit | Registrovat | Jak nakupovat | Reklamace | Kontakty
Uživatel nepřihlášen (přihlásit)
Celková cena: 0 Kč | Košík je prázdný

Navigátor

ČSN EN 12919 (833628) Zrušená norma

Ovzduší na pracovišti - Čerpadla pro odběr vzorků chemických látek s objemovým průtokem nad 5 l/min - Požadavky a zkušební metody

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Zobrazit všechny normy ze třídy 8336 Hodnocení expozice pracoviště

Norma je v klasifikaci ICS zařazena do těchto skupin:

Označení ČSN EN 12919 (833628)
Katalogové číslo 59347
Cena 230 Kč vč. DPH
Datum schválení 1. 7. 2000
Datum účinnosti 1. 8. 2000
Jazyk čeština
Počet stran 20 stran formátu A4
EAN kód 8590963593470
Norma byla zrušena k 1. 6. 2014
a nahrazena ČSN EN ISO 13137 (833637)
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Anotace obsahu normy

Tato norma specifikuje prováděcí požadavky na čerpadla používaná v oblasti metod stanovení koncentrace chemických látek v ovzduší na pracovišti. Pro stanovení koncentrace chemických látek v ovzduší na pracovišti je používána řada různých metod. U některých z nich je vzduch obsahující stanovovanou chemickou látku prosáván čerpadlem přes sorpční medium, například filtr a chemické látky jsou v něm shromažďovány. Vzorek se potom transportuje do chemické laboratoře k analýze.Čerpadla uváděná v této normě jsou hlavně používána pro odběr aerosolu.
Tato norma platí pro čerpadla se jmenovitým objemovým průtokem v rozsahu 5l/min až 400l/min. Jsou hlavně používána jako stacionární, aby se vyhodnotila účinnost technologických opatření nebo pro případy řešení problémů. Mohou být použita i pro personální odběr. Norma se vztahuje na elektricky poháněná čerpadla a také na systémy, kde průtok vzduchu je vyvoláván jiným mechanismem, jako například tlakovým spádem v omezovací trysce. Vztahuje se na čerpadla, která jsou připojena na pracovníka a spojena v průběhu odběru s odběrovým zařízením pomocí trubice, na stacionární a připojené v průběhu odběru k odběrovému zařízení pomocí trubice a na vestavěná čerpadla do odběrového zařízení, které je buď připojeno na pracovníka nebo pracuje na stálém stanovišti.
Tato norma se dále vztahuje na čerpadla, jejichž jmenovitý objemový průtok může být udržován automatickým zařízením na konstantní hodnotě v případě, že se v průběhu odběru změní průtokový odpor. Regulovaný rozsah musí být specifikován výrobcem.
Čerpadla, která jsou připojena k pracovníkovi v průběhu odběru, musí splňovat i ergonomické požadavky jako například maximální hmotnost. Tyto požadavky nejsou specifikovány v této normě detailně, ale výrobce je musí vzít v úvahu při návrhu a konstrukci čerpadla