ČSN EN 62020 (354184) Zrušená norma

Elektrická příslušenství - Přístroje pro monitorování reziduálního proudu pro domovní a podobné použití (RCM)

ČSN EN 62020 Elektrická příslušenství - Přístroje pro monitorování reziduálního proudu pro domovní a podobné použití (RCM)
8 stran
(kliknutím zvětšíte)
Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Tato mezinárodní norma platí pro přístroje pro monitorování reziduálního proudu, jejichž jmenovitá napětí nepřesahují 440 V AC a jmenovité proudy nepřesahují 125 A, pro domovní a podobné použití. Tato zařízení mají monitorovat reziduální proud instalace a vydávat výstrahu, jestliže reziduální proud mezi živou částí a neživou částí nebo zemí překročí předem stanovenou hodnotu.
RCM zjišťují reziduální střídavé proudy a reziduální pulsující stejnosměrné proudy, ať jsou přiloženy náhle nebo se pomalu zvyšují (viz 8.16). Tato norma platí pro přístroje pro monitorování provádějící současně funkce zjišťování reziduálního proudu, srovnávání hodnoty tohoto proudu s reziduálním pracovním proudem zařízení a vydávání předepsaného výstražného signálu (předepsaných výstražných signálů), když reziduální proud překročí tuto hodnotu. Na RCM s vnitřními bateriemi se tato norma nevztahuje.
Požadavky této normy platí pro normální podmínky okolního prostředí (viz 7.1). Doplňující požadavky mohou být nutné pro RCM používané na místech s extrémními podmínkami okolního prostředí. Tato norma nezahrnuje zařízení pro monitorování izolace (IMD), pro něž platí IEC 61557-8.
POZNÁMKA - RCM se liší od IMD v tom, že jeho monitorovací funkce je pasivní a že reaguje pouze na proud nesymetrického zkratu v monitorované instalaci. IMD je aktivní v monitorovací a měřicí funkci, takže může měřit symetrický a nesymetrický izolační odpor nebo impedanci v instalaci (viz IEC 61557-8 ).

Označení ČSN EN 62020 (354184)
Katalogové číslo 57951
Cena 590 Kč590
Datum schválení 1. 7. 2000
Datum účinnosti 1. 8. 2000
Jazyk čeština
Počet stran 80 stran formátu A4
EAN kód 8590963579511
Změny a opravy A1 12.05t, Z1 10.21t
Norma byla zrušena k 16. 4. 2024
a nahrazena ČSN EN IEC 62020-1 (354184)
Dostupnost skladem (tisk na počkání)
foo