ČSN P ENV 1996-2 (731101) Zrušená norma

Navrhování zděných konstrukcí - Část 2: Volba materiálů, konstruování a provádění zděných konstrukcí

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Část 2 stanovuje nezbytné zásady a aplikační pravidla pro zděné konstrukce, aby při jejich návrhu a provádění byly co nejlépe splněny návrhové předpoklady uvedené v ostatních Částech Eurokódu 6. Zahrnuje tyto součásti, členěné podle obvyklých hledisek pro navrhování a provádění:
- volbu materiálů;
- způsoby kombinace materiálů ve zdivu a způsoby zabudování dalších materiálů potřebných pro splnění funkčních požadavků;
- činitele ovlivňující užitné vlastnosti a trvanlivost zdiva; - odolnost budov proti pronikání vlhkosti;
- skladování, přípravu a použití materiálů na staveništi;
- provádění stěn, jejich vzájemné spojování a spojování stěn s ostatními prvky konstrukce;
- ochranu zdiva během provádění.
Část 2 nezahrnuje:
- hlediska uvedená v ostatních Částech Eurokódu 6;
- povrchové úpravy stěn;
- bezpečnostní hlediska při provádění zdiva;
vliv zděných pozemních staveb, inženýrských staveb a konstrukcí na životní prostředí

Označení ČSN P ENV 1996-2 (731101)
Katalogové číslo 59288
Cena 550 Kč550
Datum schválení 1. 7. 2000
Datum účinnosti 1. 8. 2000
Jazyk čeština
Počet stran 52 stran formátu A4
EAN kód 8590963592886
Norma byla zrušena k 1. 1. 2009
a nahrazena ČSN EN 1996-2 (731101)
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN EN 1996-1-1 +A1 (731101)
Eurokód 6: Navrhování zděných konstrukcí - Část 1-1: Obecná pravidla pro vyztužené a nevyztužené zděné konstrukce

ČSN EN 1996-1-1 +A1/NA ed. A (731101)
National Annex - Eurocode 6: Design of masonry structures - Part 1-1: General rules for reinforced and unreinforced masonry structures

ČSN EN 1996-1-2 (731101)
Eurokód 6: Navrhování zděných konstrukcí - Část 1-2: Obecná pravidla - Navrhování konstrukcí na účinky požáru

ČSN EN 1996-1-2 ed. 2 (731101)
Eurokód 6: Navrhování zděných konstrukcí - Část 1-2: Obecná pravidla - Navrhování konstrukcí na účinky požáru

ČSN EN 1996-1-2/NA ed. A (731101)
National Annex - Eurocode 6: Design of masonry structures - Part 1-2: General rules - Structural fire design

ČSN EN 1996-2 (731101)
Eurokód 6: Navrhování zděných konstrukcí - Část 2: Volba materiálů, konstruování a provádění zdiva

ČSN EN 1996-2/NA ed. A (731101)
National Annex - Eurocode 6: Design of masonry structures - Part 2: Design considerations, selection of materials and execution of masonry

ČSN EN 1996-3 (731101)
Eurokód 6: Navrhování zděných konstrukcí - Část 3: Zjednodušené metody výpočtu nevyztužených zděných konstrukcí

ČSN EN 1996-3/NA ed. A (731101)
National Annex - Eurocode 6: Design of masonry structures - Part 3: Simplified calculation methods for unreinforced masonry structures