ČSN ISO/IEC 16825 (369452)

Informační technologie - Pouzdro pro disky DVD-RAM o průměru 120 mm

Objednat
Cena: 65 Kč
včetně 0 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Norma přebírá mezinárodní normu ISO/IEC 16825:1999 schválením k přímému používání. Mezi-národní norma ISO/IEC 16825:1999 obsahuje 52 stran textu rozčleněného do 11 kapitol a 5 příloh.
ČSN ISO/IEC 16825 je doplněna o informativní národní přílohu, která obsahuje stručnou charakteris-tiku normy a anglicko-český slovník použitých termínů.
Norma specifikuje charakteristiky tří vzájemně podobných pouzder používaných pro disky DVD-RAM o průměru 120 mm. Pouzdra se liší svou implementací. Norma tak zajišťuje mechanickou vyměnitelnost mezi pohonnými jednotkami optických disků a společně s disky odpovídajícími ISO/IEC 16824 a normou na strukturu média a souboru umožňuje plnohodnotnou výměnu informací mezi systémy zpracování dat.
Jednotlivě norma uvádí:
- informace o předmětu normy a podmínkách shody, normativní odkazy, definice odborných termínů a použitou notaci,
- požadavky na podmínky zkoušení, provozu a skladování pouzder,
- konstrukci a rozměry jednotlivých typů pouzder,
- mechanické vlastnosti pouzdra e jeho styku s pohonnou jednotkou.
U určitých fyzikálních parametrů norma popisuje metody jejich měření.

Označení ČSN ISO/IEC 16825 (369452)
Katalogové číslo 59277
Cena 65 Kč65
Datum schválení 1. 7. 2000
Datum účinnosti 1. 8. 2000
Jazyk angličtina (obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál)
Počet stran 4 strany formátu A4
EAN kód 8590963592770
Dostupnost skladem (tisk na počkání)
foo