ČSN EN 12164 (421327) Zrušená norma

Měď a slitiny mědi - Tyče pro třískové obrábění

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Tato norma stanovuje chemické složení, požadavky na vlastnosti a mezní úchylky rozměrů pro tyče ze slitin mědi s kruhovým, čtvercovým, šestihranným nebo osmihranným příčným průřezem, vyrobené tažením nebo lisováním, speciálně určené pro třískové obrábění.
Jsou také stanoveny postupy odběru vzorků a zkušební metody pro ověření shody s požadavky této normy.

Označení ČSN EN 12164 (421327)
Katalogové číslo 90003
Cena 350 Kč350
Datum schválení 1. 1. 2012
Datum účinnosti 1. 2. 2012
Jazyk čeština
Počet stran 32 stran formátu A4
EAN kód 8590963900032
Norma byla zrušena k 1. 3. 2017
a nahrazena ČSN EN 12164 (421327)
Tato norma nahradila ČSN EN 12164 (421327) z července 2000
Dostupnost skladem (tisk na počkání)