ČSN (normy i změny) z dubna 1995

zobrazit normy po skupinách

25 Měřicí a kontrolní nářadí a přístroje

ČSN ISO 4377 (259338) - duben 1995

Měření průtoku kapalin v otevřených korytech. Měrné přelivy tvaru plochého V

340 Kč

26 Zařízení dopravní a pro manipulaci s materiálem

ČSN 26 9119 (269119) - duben 1995

Prosté palety. Pevnostní požadavky

125 Kč

35 Elektrotechnika

ČSN EN 25580 (356887) - duben 1995

Nedestruktivní zkoušení. Negatoskopy pro průmyslovou radiografii. Minimální požadavky (ISO 5580:1985)

125 Kč

36 Elektrotechnika

ČSN ISO 8041/Cor.1 (364806) - duben 1995

Vibrace působící na člověka. Měřicí přístroje

Změna byla zrušena k 1. lednu 2006.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60856 +A1 (368511) - duben 1995

Optický obrazový disk na kompaktním disku, 625 řádek, 50 Hz-PAL (obsahuje změnu A1:1993)

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A2 9.98t

157 Kč

ČSN ISO 1155 (369208) - duben 1995

Zpracování informací - Použití podélné parity k detekci chyb v informačních zprávách

125 Kč

44 Hornictví

ČSN ISO 556 (441329) - duben 1995

Koks (rozměr na 20 mm). Stanovení mechanické pevnosti

125 Kč

49 Průmysl dřevozpracující

ČSN EN 275 (490697) - duben 1995

Ochranné prostředky na dřevo. Zjišťování ochranné účinnosti proti mořským škůdcům dřeva

340 Kč

68 Výrobky chemického průmyslu

ČSN ISO 673 (681161) - duben 1995

Mýdla. Stanovení obsahu látek nerozpustných v ethanolu

65 Kč

73 Navrhování a provádění staveb

ČSN 73 2401/změna Z2 (732401) - duben 1995

Provádění a kontrola konstrukcí z předpjatého betonu

230 Kč

ČSN 73 6114 (736114) - duben 1995

Vozovky pozemních komunikací. Základní ustanovení pro navrhování

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 5.06t

382 Kč

ČSN 73 8102/změna Z1 (738102) - duben 1995

Pojízdná a volně stojící lešení

125 Kč

75 Vodní hospodářství

ČSN 75 5911 (755911) - duben 1995

Tlakové zkoušky vodovodního a závlahového potrubí

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 3.07t

222 Kč

77 Obaly a obalová technika

ČSN 77 0344 (770344) - duben 1995

Standardní postup zkoušení nekovových materiálů UV zářením a kondenzací vody. Typ s fluorescenčním UV zářením a kondenzací

190 Kč

80 Textilní suroviny a výrobky

ČSN EN 20105-A02 (800119) - duben 1995

Textilie. Zkoušky stálobarevnosti. Část A02: Šedá stupnice pro hodnocení změny odstínu (ISO 105-A02:1993)

125 Kč

87 Telekomunikace

ČSN ETS 300 283 (871512) - duben 1995

Podnikové telekomunikace (BTC). Plánování měr hlasitosti a ozvěn v soukromých sítích připojených digitálně na veřejnou síť

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN P I-ETS 300 020-2 (872501) - duben 1995

Evropský digitální buňkový telekomunikační systém (fáze 1). Systém zkušebního uspořádání mobilní stanice. Specifikace systémového simulátoru (GSM 11.40)

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 10.97t

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

64 Kč

ČSN P I-ETS 300 021 (872502) - duben 1995

Evropský digitální buňkový telekomunikační systém (fáze 1): Specifikace rozhraní systému mobilní stanice - základnová stanice (MS-BSS) - linková vrstva (GSM 04.06)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN P I-ETS 300 022 (872503) - duben 1995

Evropský digitální buňkový telekomunikační systém (fáze 1). Specifikace rádiového rozhraní vrstvy 3 (GSM 04.08)

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Cor.1 2.99t

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

52 Kč

ČSN P I-ETS 300 023 (872504) - duben 1995

Evropský digitální buňkový telekomunikační systém (fáze 1). Podpora služby krátkých zpráv mezi dvěma body na rádiovém rozhraní (GSM 04.11)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN P I-ETS 300 025 (872506) - duben 1995

Evropský digitální buňkový telekomunikační systém (fáze 1). Přizpůsobení rychlosti na rozhraní mobilní stanice - systém základnové stanice (MS-BSS) (GSM 04.21)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN P I-ETS 300 026 (872507) - duben 1995

Evropský digitální buňkový telekomunikační systém (fáze 1). Protokol rádiového přenosu (RLP) pro data a telematické služby na rozhraní mobilní stanice - systém základnové stanice (MS-BSS) a systém základnová stanice - radiotelefonní ústředna (BSS-MSC) (GSM 04.22)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN P I-ETS 300 030 (872511) - duben 1995

Evropský digitální buňkový telekomunikační systém (fáze 1). Multiplexování a vícenásobný přístup na rádiové cestě (GSM 05.02)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN P I-ETS 300 035 (872516) - duben 1995 aktuální vydání

Evropský digitální buňkový telekomunikační systém (fáze 1). Synchronizace rádiového subsystému

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN P I-ETS 300 078 (872529) - duben 1995

Evropský digitální buňkový telekomunikační systém (fáze 1). Vrstva 1 MS-BSS - Všeobecné požadavky (GSM 04.04)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN P I-ETS 300 034-2 (872530) - duben 1995

Evropský digitální buňkový telekomunikační systém (fáze 1). Řízení spojení v rádiovém subsystému - Část 2: Rozšíření pro DCS (GSM 05.08 - DCS)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN P I-ETS 300 044-2 (872534) - duben 1995

Evropský digitální buňkový telekomunikační systém (fáze 1). Specifikace aplikační části mobilních služeb. Část 2: Rozšíření pro DCS (GSM 09.02 - DCS)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

125 Kč

ČSN ETS 300 263 (873538) - duben 1995

Digitální síť integrovaných služeb (ISDN). Dálková telefonní služba 7 kHz. Popis služby

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 5.97t

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

64 Kč

ČSN ETS 300 264 (873539) - duben 1995

Digitální síť integrovaných služeb (ISDN). Úplná telekomunikační služba. Videotelefon. Popis služby

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN ETS 300 268 (873540) - duben 1995

Síťová hlediska (NA). Velkoměstská síť (MAN). Prohlášení o shodě implementace protokolu (PICS)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN ETS 300 269 (873541) - duben 1995

Síťová hlediska (NA). Velkoměstská síť (MAN). Procedura konvergence fyzické vrstvy (PLCP) pro 2,048 Mbit/s. Prohlášení o shodě implementace protokolu (PICS)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN ETS 300 270 (873542) - duben 1995

Síťová hlediska (NA). Velkoměstská síť (MAN). Procedura konvergence fyzické vrstvy (PLCP) pro 34 368 kbit/s. Prohlášení o shodě implementace protokolu (PICS)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN ETS 300 271 (873543) - duben 1995

Síťová hlediska (NA). Velkoměstská síť (MAN). Procedura konvergence fyzické vrstvy (PLCP) pro 139 264 kbit/s. Prohlášení o shodě implementace protokolu (PICS)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN ETS 300 272 (873544) - duben 1995

Síťová hlediska (NA). Velkoměstská síť (MAN). Procedura konvergence fyzické vrstvy (PLCP) pro 155 520 kbit/s. Systémy SDH založené na doporučeních CCITT G.707, G.708 a G.709. Prohlášení o shodě implementace protokolu (PICS)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN ETS 300 273 (873545) - duben 1995

Síťová hlediska (NA). Velkoměstská síť (MAN). Řízení vrstvy ovládání přístupu k přenosovému prostředí (MAC)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN ETS 300 274 (873546) - duben 1995

Síťová hlediska (NA). Velkoměstská síť (MAN). Specifikace požadavků na řízení vrstvy ovládání přístupu k přenosovému prostředí (MAC)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN ETS 300 275 (873547) - duben 1995

Síťová hlediska (NA). Velkoměstská síť (MAN). Propojování velkoměstských sítí (MAN)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN ETS 300 276 (873548) - duben 1995

Síťová hlediska (NA). Velkoměstská síť (MAN). Procedura konvergence fyzické vrstvy (PLCP) pro 622 080 kbit/s. Systémy SDH založené na doporučeních CCITT G.707, G.708 a G.709

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN ETS 300 277 (873549) - duben 1995

Síťová hlediska (NA). Velkoměstská síť (MAN). Procedura konvergence fyzické vrstvy (PLCP) pro 622 080 kbit/s. Systémy SDH založené na doporučeních CCITT G.707, G.708 a G.709. Prohlášení o shodě implementace protokolu (PICS)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN ETS 300 278 (873550) - duben 1995

Síťová hlediska (NA). Podpora existujících služeb se zaručenou konstantní bitovou rychlostí a s určeným přenosovým zpožděním ve velkoměstské síti (MAN)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN P I-ETS 300 235 (875017) - duben 1995

Rádiová zařízení a rádiové systémy (RES). Technické charakteristiky, podmínky zkoušení a metody měření rádiového zařízení bezšňůrových telefonů CT1

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN ETS 300 324-1 (877045) - duben 1995

Signalizační protokoly a spojování (SPS). Rozhraní "V" v digitální místní ústředně (LE). Rozhraní V5.1 pro podporu přístupové sítě (AN). Část 1: Specifikace rozhraní V5.1

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 5.97t

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

64 Kč

ČSN ETS 300 324-2 (877045) - duben 1995

Signalizační protokoly a spojování (SPS). Rozhraní "V" v digitální místní ústředně (LE). Rozhraní V5.1 pro podporu přístupové sítě (AN). Část 2: Formulář prohlášení o souladu realizace s protokolem (Formulář PICS)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN ETS 300 325 (877538) - duben 1995

Digitální síť integrovaných služeb (ISDN). Rozhraní programovací komunikace (PCI) pro sítě EURO-ISDN

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN ETS 300 154 (877539) - duben 1995

Koncová zařízení (TE). Vlastnosti koncových zařízení pro telematické převádění souborů v rámci telexové služby. Doporučení ITU-T T.571 (mod)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN ETS 300 280 (877540) - duben 1995

Koncové zařízení (TE). Faksimilní zařízení skupiny 4, třídy 1 na digitální síti integrovaných služeb (ISDN). Zkoušení koncových zařízení

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 5.97t

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

64 Kč

ČSN ETS 300 015 (877541) - duben 1995

Koncová zařízení (TE). Základní a doporučované další požadavky na koncová zařízení podporující telexové aplikace

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč