ČSN EN 204 (668503) Zrušená norma

Klasifikace lepidel pro nekonstrukční stavební díly ke spojování dřeva a dřevitých materiálů

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Norma je identická s EN 204:1991. Platí pro klasifikaci lepidel pro nekonstrukční stavební díly ke spojování dřeva a dřevitých materiálů do skupin podle expozice. Klasifikuje se na základě pevnosti lepeného spoje zkušebních těles v mokrém a suchém stavu v obou standardních prostředích (23 ± 2) °C a (50 ± 5) % relativní vlhkosti vzduchu nebo (20 ± 2) °C a (65 ± 5) % relativní vlhkosti vzduchu. Poznámka: Pro lepení nosných konstrukcí k výměně překližek, třískových a lisovaných dřevotřískových desek a dýhování ploch platí speciální normy. Tato evropská norma obsahuje údaje s datovanými i nedatovanými odkazy na požadavky uvedené v jiných publikacích. Tyto odkazy jsou citovány na různých místech textu a příslušné publikace jsou uvedeny dále. K datovaným odkazům náleží změny nebo přepracování těchto publikací, které byly užity při přepracování či změnách této evropské normy. U nedatovaných odkazů platí poslední vydání ve vztahu k dané publikaci. S normou souvisí především EN 205 Lepidla. Zkušební postup na lepidla pro nekonstrukční stavební díly. Stanovení pevnosti lepeného spoje při tahovém namáhání. Normalizovány jsou prakticky jen dvě tabulky v kapitole 4 - Požadavky na pevnost lepeného spoje a zkoušení. ČSN EN 204 (66 8503) byla vydána v dubnu 1995.

Označení ČSN EN 204 (668503)
Katalogové číslo 17489
Cena 125 Kč125
Datum schválení 1. 4. 1995
Datum účinnosti 1. 5. 1995
Jazyk čeština
Počet stran 8 stran
EAN kód 8590963174891
Norma byla zrušena k 1. 1. 2002
a nahrazena ČSN EN 204 (668503)
Dostupnost skladem (tisk na počkání)