ČSN IEC 769 (356577) Zrušená norma

Systémy měření tloušťky využívající ionizujícího zařízení s analogovým nebo číslicovým zpracováním signálu

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Norma obsahuje IEC 769:1983 a zavádí HD 468 S1, který je úplným a nezměněným převzetím IEC 769:1983. Předmětem této normy jsou měřicí systémy, které jsou zpravidla určeny pro průmyslové aplikace pokrývající velmi širokou oblast průmyslu, použití a specifikací. Jejím cílem je určit společné parametry a proměnné veličiny a specifikovat obvyklé zkoušky a dokumentaci, které umožní přímé porovnání provozních charakteristik různých měřicích systémů, které jsou dostupné. Tyto zkoušky jsou použitelné jak pro systémy s pevnou tak pohyblivou měřicí hlavou a pro čidla využívající průchodu záření látkou, zpětného rozptylu záření, nebo fluorescenci vyvolanou zářením X. V kap. 1 jsou normalizovány všeobecné požadavky, v kap. 2 požadavky na zkoušky. ČSN IEC 769 (35 6577) byla vydána v dubnu 1995.

Označení ČSN IEC 769 (356577)
Katalogové číslo 17027
Cena 350 Kč350
Datum schválení 1. 4. 1995
Datum účinnosti 1. 5. 1995
Jazyk čeština
Počet stran 36 stran formátu A4
EAN kód 8590963170275
Změny a opravy UR 6.95
Norma byla zrušena k 1. 11. 2003
a nahrazena ČSN IEC 1336 (356577)