ČSN EN 10027-1 (420011) Zrušená norma

Systémy označování ocelí. Část 1: Systém zkráceného označování. Základní symboly

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Tato část evropské normy EN 10027 stanoví pravidla pro označování ocelí charakteristickými písmeny a čísly. Písmena a čísla jsou volena tak, aby vyjadřovala základní charakteristické znaky, např. hlavní oblasti použití, mechanické, fyzikální vlastnosti nebo chemické složení. Pro jednoznačnost se zkrácené označení (dále značky) doplňuje přídavnými symboly charakterizujícími vlastnosti ocelí nebo výrobků z oceli, např. přídavnými symboly pro vhodnost k použití při vysokých nebo nízkých teplotách, stav povrchu, stav zpracování nebo dezoxidaci. Tyto přídavné symboly jsou uvedeny v IC 10.
POZNÁMKA - V angličtině jsou označení ocelí tvořená podle této evropské normy včetně IC 10 označena jako "steel names", ve francouzštině jako "designation symbolique" a v němčině jako "Kurznamen".

Označení ČSN EN 10027-1 (420011)
Katalogové číslo 17463
Cena 190 Kč190
Datum schválení 1. 4. 1995
Datum účinnosti 1. 5. 1995
Jazyk čeština
Počet stran 12 stran formátu A4
EAN kód 8590963174631
Norma byla zrušena k 1. 5. 2006
a nahrazena ČSN EN 10027-1 (420011)
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN EN 10027-2 (420011)
Systémy označování ocelí - Část 2: Systém číselného označování