ČSN ISO 9998 (757814) Zrušená norma

Jakost vod. Kontrola a hodnocení mikrobiologických kultivačních medií pro stanovení počtu kolonií používaných při zkoušení jakosti vod

ČSN ISO 9998 Jakost vod. Kontrola a hodnocení mikrobiologických kultivačních medií pro stanovení počtu kolonií používaných při zkoušení jakosti vod
3 strany
(kliknutím zvětšíte)
Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Pokud byste ji přesto chtěli zajistit, vyplňte prosím poptávkový formulář.

Anotace obsahu normy

Norma obsahuje ISO 9998:1991. Určuje způsob porovnávání a hodnocení jednoho typu kultivačního média připraveného z rozdílných zdrojů surovin. Obsahuje i srovnávání a hodnocení rozdílných kultivačních médií užívaných k témuž účelu. Zabývá se pouze kultivačními médii jako finálními produkty připravenými k testování, nikoliv jejich složením či přípravou. Tato metoda je vhodná k hodnocení jakéhokoliv pevného kultivačního média určeného pro izolaci bakterií a pro jejich kvantitativní stanovení. Je normalizována např. příprava kultivačních médií (kap. 4), pracovní postup (kap. 6), vyjadřování výsledků (kap. 7) a v rozsáhlé příloze A statistické zpracování porovnávacích metod. ČSN ISO 9998 (75 7814) byla vydána v dubnu 1995.

Označení ČSN ISO 9998 (757814)
Katalogové číslo 16994
Cena 340 Kč340
Datum schválení 1. 4. 1995
Datum účinnosti 1. 5. 1995
Jazyk čeština
Počet stran 24 stran formátu A4
EAN kód 8590963169941
Norma byla zrušena k 1. 7. 2019
Dostupnost skladem (tisk na počkání)