ČSN EN 28632-3 (369188) Zrušená norma

Informační technologie - Počítačová grafika. Metasoubor pro uložení a přenos informace popisující obraz. Část 3: Binární kódování

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Pokud byste ji přesto chtěli zajistit, vyplňte prosím poptávkový formulář.

Anotace obsahu normy

Oznámení o schválení EN 28632-3:1994 Informační technika. Počítačová grafika. Metasoubor pro uložení a přenos informace popisující obraz. Část 3: Binární kódování byla schválena Úřadem pro normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví k přímému používání jako česká norma ČSN EN 28632-3 bez jakýchkoliv modifikací. Uvedená evropská norma je dostupná v Českém normalizačním institutu, úsek informatiky, Praha 1, Václ. nám.19. Text normy - jak patrno z úvodu - vytištěn není. ČSN EN 28632-3 (36 9188) byla vydána v dubnu 1995.

Označení ČSN EN 28632-3 (369188)
Katalogové číslo 17465
Cena 32 Kč32
Datum schválení 1. 4. 1995
Datum účinnosti 1. 5. 1995
Jazyk angličtina (obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál)
Počet stran 2 strany formátu A4
EAN kód 8590963174655
Změny a opravy Oprava 1 6.97, A1 6.97t
Norma byla zrušena k 1. 7. 2006
Dostupnost skladem (tisk na počkání)