ČSN ISO 6326-5 (385565) Zrušená norma

Zemní plyn. Stanovení sirných sloučenin. Část 5: Lingenerova spalovací metoda

ČSN ISO 6326-5 Zemní plyn. Stanovení sirných sloučenin. Část 5: Lingenerova spalovací metoda
2 strany
(kliknutím zvětšíte)
Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Pokud byste ji přesto chtěli zajistit, vyplňte prosím poptávkový formulář.

Anotace obsahu normy

Norma obsahuje ISO 6326-5:1989. Tato pátá část ISO 6326 specifikuje metodu pro stanovení veškeré síry v zemním plynu. Metoda je vhodná pro plyny obsahující od 0,5 mg.m-3 do 1000 mg.m-3 síry. Při obsahu veškeré síry větším než 0,1 mg síry v absorpčním roztoku, je možné využít vizuální titrace s indikátorem, při nižším obsahu je vhodnější turbidimetrická titrace. Normalizována je podstata metody: "Měřený objem plynu se spaluje se vzduchem při atmosférickém tlaku ve skleněném spalovacím přístroji. Vznikající oxidy síry se absorpcí v roztoku peroxidu vodíku přeměňují na kyselinu sírovou. V závislosti na obsahu síry ve zkoušeném plynu, se síranové ionty v absorpčním roztoku stanovují vizuální titrací s indikátorem nebo turbidimetrickou titrací". V normě je na několika místech upozorněno na nebezpečí při normalizované zkoušce. Tak např. v normalizovaném postupu zkoušky v čl.7.1.3 se uvádí: "V kádince (7.1.2.5) se koncentruje absorpční roztok (6.2) tak, aby obsahoval nejméně 0,1 mg síry, asi 20 ml se odpaří na vařiči. Upozornění: Neodpařovat nad plamenem. Zahuštění absorpčního roztoku na vařiči se provádí v uzavřené digestoři. S kádinkou je nutno manipulovat opatrně, protože peroxidy představují nebezpečí výbuchu. Při této činnosti se používá bezpečnostní sklo. Na nebezpečí odpařování nad plamenem je upozorněno v čl.7.2.3. Postup při provádění normalizované zkoušky je podrobně popsán. ČSN ISO 6326 (38 5565) byla vydána v dubnu 1995.

Označení ČSN ISO 6326-5 (385565)
Katalogové číslo 17450
Cena 230 Kč230
Datum schválení 1. 4. 1995
Datum účinnosti 1. 5. 1995
Jazyk čeština
Počet stran 16 stran formátu A4
EAN kód 8590963174501
Změny a opravy Z1 7.98t
Norma byla zrušena k 1. 12. 2020
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN EN ISO 6326-1 (385565)
Zemní plyn - Stanovení sirných sloučenin - Část 1: Všeobecný úvod

ČSN EN ISO 6326-3 (385565)
Zemní plyn - Stanovení sirných sloučenin - Část 3: Stanovení sulfanu, thiolové síry a síry karbonylsulfidu potenciometrickou titrací