ČSN ISO 4759-1 (021005) Zrušená norma

Spojovací součásti. Tolerance spojovacích součástí. Část 1: Šrouby a matice s průměry závitu od 1,6 do 150 mm. Výrobní třída A, B a C

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Norma udává výběr tolerancí pro použití při přípravě předmětových norem pro šrouby a matice s průměry závitů od 1,6 mm do 150 mm včetně, výrobní třídy A, B a C. V normě jsou uvedeny tolerance pro závit, délku závitu, jmenovitou délku šroubu, rozměrů matice, rozměrů vnitřních šestihrannů, šířky drážky, rozměrů hlavy šroubu s válcovou hlavou, průměru hladké části dříku, průměru dosedací plochy hlavy a ostatních rozměrů a tolerance souososti, souměrnosti, výběhu závitu, kolmosti, rovnoběžnosti a přímosti.
Číselné hodnoty tolerancí a mezní úchylky pro vnější a vnitřní rozměry jsou uvedeny v tabulkách přílohy A.
Tato norma nahrazuje ČSN 02 1005 Část 2 z 27.1.1983.

Označení ČSN ISO 4759-1 (021005)
Katalogové číslo 17363
Cena 340 Kč340
Datum schválení 1. 4. 1995
Datum účinnosti 1. 5. 1995
Jazyk čeština
Počet stran 24 stran
EAN kód 8590963173634
Norma byla zrušena k 1. 12. 2001
a nahrazena ČSN EN ISO 4759-1 (021014)
Tato norma nahradila ČSN 02 1005-2 (021005) z června 1985
Dostupnost skladem (tisk na počkání)