ČSN ISO 1940-1 (011410) Zrušená norma

Vibrace. Požadavky na jakost vyvážení tuhých rotorů. Část 1: Stanovení přípustných zbytkových nevývažků

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Norma obsahuje ISO 1940-1:1986. Dává doporučení pro způsob vyvažování a pro určení požadavků na jakost vyvážení tuhých rotorů. Stanovuje a) znázornění vyvažování v jedné nebo dvou rovinách, b) metody pro určení přípustného zbytkového nevývažku, c) metody pro rozklad nevývažků do vyvažovacích rovin, d) metody umožňující na základě měření stanovit hodnotu zbytkového nevývažku na rotoru, e) přehled chyb vznikajících při stanovení zbytkového nevývažku. Jsou normalizována základní hlediska problému vyvažování (kap. 3), stupně jakosti v závislosti na provozních otáčkách a přípustném měrném nevývažku (kap. 5) určení požadavků na jakost vyvažování (kap. 6) a další. Stanovováním normalizovaných vlastností se ve svých důsledcích řeší i problém snížení hluku i vibrací účinkujících na člověka. ČSN ISO 1940-1 (01 1410) byla vydána v dubnu 1995. Nahradila ČSN 01 1410 z 21.5.1986.

Označení ČSN ISO 1940-1 (011410)
Katalogové číslo 17336
Cena 230 Kč230
Datum schválení 1. 4. 1995
Datum účinnosti 1. 5. 1995
Jazyk čeština
Počet stran 20 stran formátu A4
EAN kód 8590963173368
Změny a opravy Oprava 1 9.00t
Norma byla zrušena k 1. 3. 2005
a nahrazena ČSN ISO 1940-1 (011410)
Tato norma nahradila ČSN 01 1410 (011410) z července 1987
Dostupnost skladem (tisk na počkání)