ČSN EN 28805 (369126) Zrušená norma

Systémy zpracování informací. Počítačová grafika. Funkční popis jádra trojrozměrného grafického systému (GKS - 3D)

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Pokud byste ji přesto chtěli zajistit, vyplňte prosím poptávkový formulář.

Anotace obsahu normy

Norma obsahuje pouze: Národní přílohu NA (informativní). V jejím úvodu se stanoví: "Mezinárodní norma ISO 8805 specifikuje množinu funkcí pro programování v oboru počítačové grafiky. GKS-3D je základní grafický systém pro aplikace, které vytvářejí počítačem generované trojrozměrné obrazy na grafických výstupních zařízeních. Pro účely této normy se zavádějí následující definice." dále je pak uvedeno celkem 149 definic. ČSN EN 28805 (36 9126) byla vydána v dubnu 1995.

Označení ČSN EN 28805 (369126)
Katalogové číslo 17531
Cena 190 Kč190
Datum schválení 1. 4. 1995
Datum účinnosti 1. 5. 1995
Jazyk angličtina (obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál)
Počet stran 12 stran formátu A4
EAN kód 8590963175317
Norma byla zrušena k 1. 7. 2006
Dostupnost skladem (tisk na počkání)