ČSN 83 8030 (838030) Zrušená norma

Skládkování odpadů. Základní podmínky pro navrhování a výstavbu

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Tato norma je podle § 3 zákona č. 142/1991 Sb., o československých technických normách, ve znění zákona č. 632/1992 Sb., závazná v působnosti Ministerstva životního prostředí ČR na základě jeho požadavku. Norma stanoví základní podmínky pro navrhování a výstavbu povrchových skládek odpadu. Dále uvádí zásady pro provozování těchto skládek. Pro odkladiště platí ČSN 75 3310. Skladován může být pouze odpad, který nelze za současné technické a ekonomické úrovně využít nebo zneškodnit jiným vhodnějším způsobem. Ukládání odpadů na skládky musí být provedeno tak, aby nemohlo dojít k jejich nežádoucímu úniku a následně k jejich nežádoucí vzájemné reakci za vzniku škodlivých látek, ani k narušení stability, těsnosti a konstrukce skládky. Ekologicky zcela základní norma má tyto kapitoly: 4 - Podklady pro návrh skládek, 5 - Umístění skládek, 6 - Těsnění skládek, 7 - Odvodnění skládek, 8 - Vybavení skládek, 9 - Monitorování skládek, 10 - Uzavření skládek, 11 - Rekultivace skládek, 12 - Provozní řád. ČSN 83 8030 byla vydána v dubnu 1995.

Označení ČSN 83 8030 (838030)
Katalogové číslo 17485
Cena 230 Kč230
Datum schválení 1. 4. 1995
Datum účinnosti 1. 5. 1995
Jazyk čeština
Počet stran 16 stran
EAN kód 8590963174853
Norma byla zrušena k 1. 4. 1998
a nahrazena ČSN 83 8030 (838030)

Označení této normy občas uvidíte zapsané:

  • ČSN 83 80 30
  • ČSN 838030
  • ČSN 83 80 30 : 1995
  • ČSN 838030:1995
  • ČSN 83 8030:1995