ČSN IEC 300-3-2 (010690) Zrušená norma

Řízení spolehlivosti. Část 3: Návod k použití. Oddíl 2: Sběr dat o spolehlivosti z provozu

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Norma obsahuje IEC 300-3-2:1993-10. V tomto oddílu IEC 300-3 se poskytují směrnice pro sběr dat, které se vztahují k bezporuchovosti, udržovatelnosti, pohotovosti a zajištěnosti údržby objektů v běžném provozu. Oddíl se obecně zabývá praktickými hledisky sběru dat a jejich prezentace a jsou v něm stručně probrána příbuzná témata analýzy dat a prezentace výsledků. Tento oddíl se může používat během sledování vzorků objektů nebo v širším měřítku při sledování celých souborů. Je použitelný bez omezení pro různé objekty, od součástek po systémy a sítě, včetně hardware, software a interakcí člověk/stroj. ČSN IEC 300-3-2 (01 0690) byla vydána v dubnu 1995.

Označení ČSN IEC 300-3-2 (010690)
Katalogové číslo 17506
Cena 190 Kč190
Datum schválení 1. 4. 1995
Datum účinnosti 1. 5. 1995
Jazyk čeština
Počet stran 12 stran formátu A4
EAN kód 8590963175065
Norma byla zrušena k 1. 10. 2005
a nahrazena ČSN EN 60300-3-2 (010690)
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN EN 60300-1 ed. 2 (010690)
Management spolehlivosti - Část 1: Návod pro management a použití

ČSN EN 60300-3-11 (010690)
Management spolehlivosti - Část 3-11: Pokyn k použití - Údržba zaměřená na bezporuchovost

ČSN EN 60300-3-12 (010690)
Management spolehlivosti - Část 3-12: Pokyn k použití - Integrovaná logistická podpora

ČSN EN 60300-3-14 (010690)
Management spolehlivosti - Část 3-14: Pokyn k použití - Údržba a zajištění údržby

ČSN EN 60300-3-15 (010690)
Management spolehlivosti - Část 3-15: Pokyn k použití - Inženýrství spolehlivosti systémů

ČSN EN 60300-3-16 (010690)
Management spolehlivosti - Část 3-16: Pokyn k použití - Směrnice pro specifikaci služeb zajištění údržby

ČSN EN 60300-3-2 (010690)
Management spolehlivosti - Část 3-2: Pokyn k použití - Sběr dat o spolehlivosti z provozu

ČSN EN 60300-3-3 ed. 2 (010690)
Management spolehlivosti - Část 3-3: Pokyn k použití - Stanovení nákladů životního cyklu

ČSN EN 60300-3-4 (010690)
Management spolehlivosti - Část 3-4: Pokyn k použití - Pokyny ke specifikaci požadavků na spolehlivost

ČSN IEC 60300-3-1 (010690)
Management spolehlivosti - Část 3-1: Pokyn k použití - Techniky analýzy spolehlivosti - Metodický pokyn

ČSN IEC 60300-3-10 (010690)
Management spolehlivosti - Část 3-10: Návod k použití - Udržovatelnost

ČSN IEC 60300-3-5 (010690)
Management spolehlivosti - Část 3-5: Návod k použití - Podmínky při zkouškách bezporuchovosti a principy statistických testů