ČSN (normy i změny) z února 1991

zobrazit normy po skupinách

22 Nástroje

ČSN 22 0408 (220408) - únor 1991

Upínacie prvky. Valcové konce frézovacích trňov na čelné frézy a frézovací hlavy

65 Kč

23 Nářadí

ČSN 23 9055/změna Ze (239055) - únor 1991

Mechanické ruční nářadí. Bezpečnostní předpisy pro ruční brusky

Změna byla zrušena k 1. lednu 2002.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

27 Zdvihací zařízení, stroje pro povrchovou těžbu, stroje a zařízení pro zemní, stavební a silniční práce

ČSN 27 0144/změna Zc (270144) - únor 1991

Zdvihací zařízení. Prostředky pro vázání, zavěšení a uchopení břemen

Změna byla zrušena k 1. září 2004.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

41 Hutnictví - materiálové listy ocelí

ČSN 41 8280 (418280) - únor 1991

Prášková metalurgia. Spekaná oceľ 18 280

65 Kč

ČSN 41 8518 (418518) - únor 1991

Slinutý karbid 18 518 G1

32 Kč

ČSN 41 8519 (418519) - únor 1991

Slinutý karbid 18 519 G1.1

32 Kč

ČSN 41 8525 (418525) - únor 1991

Slinutý karbid 18 525 G5

32 Kč

42 Hutnictví

ČSN 42 0437 (420437) - únor 1991

Skúšanie kovov. Skúška súčiniteľa plošnej anizotropie

125 Kč

ČSN 42 0556-1 (420556) - únor 1991

Chemický rozbor ferozliatin. Ferotitán. Stanovenie titánu

230 Kč

ČSN 42 0556-4 (420556) - únor 1991

Chemický rozbor ferozliatin. Ferotitán. Stanovenie kremíka

125 Kč

ČSN 42 0556-5 (420556) - únor 1991

Chemický rozbor ferozliatin. Ferotitán. Stanovenie fosforu

125 Kč

ČSN 42 0556-6 (420556) - únor 1991

Chemický rozbor ferozliatin. Ferotitán. Stanovenie hliníka

125 Kč

ČSN 42 0556-7 (420556) - únor 1991

Chemický rozbor ferozliatin. Ferotitán. Stanovenie medi

125 Kč

ČSN 42 0625 (420625) - únor 1991

Neželezné kovy a jejich slitiny. Stanovení uhlíku metodou infračervené absorpce po spálení vzorku

125 Kč

ČSN 42 2226 (422226) - únor 1991

Feromangán

125 Kč

ČSN 42 2264 (422264) - únor 1991

Ferotitán

125 Kč

ČSN 42 2930 (422930) - únor 1991

Ocel na odlitky 42 2930 CrNi

65 Kč

ČSN 42 2940 (422940) - únor 1991

Ocel na odlitky 42 2940 CrNiMo

65 Kč

46 Zemědělství

ČSN 46 3060/změna Za (463060) - únor 1991

Čerstvé jižní plody. Citrusové plody a ananas

Změna byla zrušena k 1. červnu 2003.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

64 Plasty

ČSN 64 0090 (640090) - únor 1991

Plasty. Skladování výrobků z plastů

65 Kč

72 Stavební suroviny, materiály a výrobky

ČSN 72 4805 (724805) - únor 1991

Vady výrobků jemné keramiky. Názvy a definice

190 Kč

73 Navrhování a provádění staveb

ČSN 73 0862/změna Zb (730862) - únor 1991

Stanovení stupně hořlavosti stavebních hmot

Změna byla zrušena k 1. lednu 2004.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN 73 0863 (730863) - únor 1991

Požárně technické vlastnosti hmot. Stanovení šíření plamene po povrchu stavebních hmot

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 2.14t

262 Kč

74 Části staveb

ČSN 74 6501/změna Zb (746501) - únor 1991

Ocelové zárubně. Společná ustanovení

65 Kč

75 Vodní hospodářství

ČSN 75 2120 (752120) - únor 1991

Kilometráž vodních toků a nádrží

230 Kč