ČSN 06 1410 (061410) Zrušená norma

Lokální spotřebiče na plynná paliva. Spotřebiče na tepelnou úpravu pokrmů. Technické požadavky a zkušební metody

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhrady.

Anotace obsahu normy

V této normě jsou zapracovány údaje ST SEV 6302-88. Norma platí pro spotřebiče na plynná paliva pro domácnost, určené k tepelné úpravě pokrmů, např. pro sporáky, vařiče, pečící trouby, grily a rovněž pro plynové části kombinovaných spotřebičů, provozovaných na několik druhů energie. Musí se používat společně s ČSN 06 1401. Platí i pro výrobky z dovozu. Neplatí pro spotřebiče určené pro turistiku a podniky veřejného stravování. Přechodné ustanovení: Spotřebiče, jejichž výroba byla zahájena před účinností této normy a nevyhovují jejím ustanovením, mohou být vyráběny do 31.12.1991. Poměrně rozsáhlá technická norma stanovuje jak technické požadavky, tak zkušební metody. V návaznosti na ustanovení ČSN 06 1401 blíže specifikuje některé technické parametry, mezi nimi bezpečnostní a hygienické. Z hygienických se to týká především dokonalosti spalování a obsahu CO ve spalinách. Hlučnost normalizována není. Podle čl.2.30 obsah CO v suchých, neředěných spalinách hořáků pečicí trouby a grilu nesmí po uplynutí 15 min. přesahovat 0,10%. Dále je pak stanoveno, za jakých podmínek nesmí tato hodnota přesáhnout 0,20%. ČSN 06 1410 byla schválena 14.5.1990 a nabyla účinnosti od 1.3.1991. Nahradila ON 06 1410 z 10.2.1977.

Označení ČSN 06 1410 (061410)
Katalogové číslo 24770
Cena 440 Kč440
Datum schválení 1. 2. 1991
Datum účinnosti 1. 3. 1991
Jazyk čeština
Počet stran 48 stran
EAN kód 8590963247700
Norma byla zrušena k 1. 3. 1999
a nahrazena ČSN EN 30-1-1 (061410), ČSN EN 30-2-1 (061410)

Označení této normy občas uvidíte zapsané:

  • ČSN 06 14 10
  • ČSN 061410
  • ČSN 06 14 10 : 1991
  • ČSN 061410:1991
  • ČSN 06 1410:1991