ČSN 33 2550 (332550) Zrušená norma

Elektrotechnické předpisy. Jeřáby a zdvihadla. Předpisy pro elektrická zařízení

ČSN 33 2550 Elektrotechnické předpisy. Jeřáby a zdvihadla. Předpisy pro elektrická zařízení
titulní stránka
(kliknutím zvětšíte)
Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Pokud byste ji přesto chtěli zajistit, vyplňte prosím poptávkový formulář.

Anotace obsahu normy

Norma platí v rozsahu platnosti ČSN 27 0140 a ČSN 27 0502, jež doplňuje o požadavky na elektrická zařízení jeřábů a zdvihadel počínaje místem připojení ke zdroji elektrické energie, tj. hlavním vypínačem. Elektrické zařízení jeřábu podle normy je napájeno ze střídavých zdrojů o napětí do 1000 V a stejnosměrných zdrojů o napětí do 1500 V. Ode dne účinnosti této normy musí být elektrická zařízení projektována a konstruována tak, aby odpovídala jejím požadavkům. Schválené projekty, konstrukční podklady a nedokončená elektrická zařízení se mohou dokončit podle dříve platných norem, musí však být provedena podle této normy, jestliže budou vyrobena po 1.1.1995. Účel normy: Tato norma stanovuje požadavky na elektrická zařízení jeřábů s ohledem na jejich životnost, bezpečnost a hospodárnost provozu. Jsou normalizovány požadavky na ochranu a jištění, na řídící a signalizační obvody, mechanické provedení a uspořádání elektrického zařízení, řídící přístroje, vodiče a spojovací vedení, přenosné spotřebiče a revize. ČSN 33 2550 byla schválena 28.2.1991 a nabyla účinnosti od 1.1.1992. Nahradila ČSN 34 1640 z 6.10.1965 a ČSN 34 1643 z 16.1.1984.

Označení ČSN 33 2550 (332550)
Katalogové číslo 23367
Cena 230 Kč230
Datum schválení 28. 2. 1991
Datum účinnosti 1. 1. 1992
Jazyk čeština
Počet stran 20 stran formátu A5
EAN kód 8590963233673
Norma byla zrušena k 1. 1. 2016
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Označení této normy občas uvidíte zapsané:

  • ČSN 33 25 50
  • ČSN 332550
  • ČSN 33 25 50 : 1991
  • ČSN 332550:1991
  • ČSN 33 2550:1991