ČSN 65 6846 (656846) Zrušená norma

Ropné výrobky. Káblový olej pre vysoké napätie

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Pokud byste ji přesto chtěli zajistit, vyplňte prosím poptávkový formulář.

Anotace obsahu normy

Norma platí pro výrobu, zkoušení a dodávání kabelového oleje pro vysoké napětí - dále jen kabelový olej VN. Norma má obvyklou strukturu předmětových technických norem pro chemické sloučeniny, látky nebo přípravky. V části všeobecně (čl. 4) je kabelový olej VN označen za hořlavou kapalinu IV. třídy nebezpečnosti podle ČSN 65 0201, s bodem vzplanutí 220 °C, bodem hoření 280 °C, s bodem vznícení 365 °C a s teplotní třídou T2. V čl. 5 je dále uvedeno, že "pro zabezpečení požární bezpečnosti při výrobě, manipulaci, skladování a dopravě platí ČSN 65 0201, ČSN 65 6060, jakož i ustanovení ČSN 83 2003. Dále v kapitole o balení je v čl. 11 d) požadavek označovat výrobek jako hořlavou kapalinu IV. třídy nebezpečnosti. Konečně v příloze jsou poměrně podrobné údaje o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, charakterizující zejména místní dráždivý účinek na pokožku a uvádějící technická i organizační preventivní opatření při práci. Dále jsou uvedeny pokyny pro první pomoc při zasažení očí, pokožky a oděvu a při náhodném požití. Za pozornost stojí v příloze uvedený soubor hygienických a dopravních předpisů, které platily v době schválení normy. ČSN 65 6846 byla schválena 22.2.1991 a nabyla účinnosti od 1.5.1992. Nahradila ČSN 65 6846 z 14.3.1960.

Označení ČSN 65 6846 (656846)
Katalogové číslo 30164
Cena 125 Kč125
Datum schválení 22. 2. 1991
Datum účinnosti 1. 5. 1992
Jazyk čeština
Počet stran 8 stran formátu A5
EAN kód 8590963301648
Norma byla zrušena k 1. 9. 2008
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Označení této normy občas uvidíte zapsané:

  • ČSN 65 68 46
  • ČSN 656846
  • ČSN 65 68 46 : 1991
  • ČSN 656846:1991
  • ČSN 65 6846:1991