ČSN 94 6003 (946003) Zrušená norma

Výrobky z plechu a drôtu. Hliníkový riad. Technické predpisy

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Pokud byste ji přesto chtěli zajistit, vyplňte prosím poptávkový formulář.

Anotace obsahu normy

Norma platí pro výrobu, zkoušení a dodávání nádobí z hliníkového plechu a slitin hliníku (dále jen nádobí), které se používá na přípravu jídel a nápojů v domácnostech. Platí i pro nádobí z dovozu. Neplatí pro nádobí dodávané velkospotřebitelům. Pro speciální nádobí se mohou v předmětových normách stanovit hodnoty dalších parametrů a metod zkoušek. Za zcela zásadní je třeba pokládat tuto větu z úvodního ustanovení: "Nádobí vyrobené nebo dovezené po 1.1.1993 musí mít povrch přicházející do styku s potravinami chráněný povlakem ze zdravotně nezávadných funkčně vyhovujících materiálů. Při nově vyvinutém nebo dovezeném nádobí musí být tento požadavek splněn od nabytí účinku normy. Výjimky z tohoto ustanovení povoluje MZ ČSR a MZ SSR." Nádobí se vyrábí z materiálu podle ČSN 42 4002, ČSN 42 4003, ČSN 42 4005, ČSN 42 4095, ČSN 42 4400, ČSN 42 4401, ČSN 42 4412, ČSN 42 4413, ČSN 42 4432, ČSN 42 4519, ON 42 4006, ON 42 4411, ON 42 4446, PN 42 4266. Obsah berylia v používaných materiálech nesmí být větší než 0,005 %. Jiné materiály používané na výrobu nádobí, které přicházejí do styku s potravinami a nebo nápoji, musí předem schválit hlavní hygienik ČSR a SSR. Použitý materiál se musí uvést v předmětových normách. Nádobí s vnitřní povrchovou ochranou z antiadhezní vrstvy musí mít v návodě, na visačce nebo jiným vhodným způsobem uvedeno následující upozornění: POZOR ! NEPŘEHŘÍVAT NAD 250 °C ! ČSN 94 6003 byla schválena 7.2.1989 a nabyla účinnosti od 1.3.1991. Nahradila ČSN 94 6003 z 9.8.1974.

Označení ČSN 94 6003 (946003)
Katalogové číslo 32004
Cena 340 Kč340
Datum schválení 1. 2. 1991
Datum účinnosti 1. 3. 1991
Jazyk čeština
Počet stran 24 stran
EAN kód 8590963320045
Norma byla zrušena k 1. 7. 2002

Označení této normy občas uvidíte zapsané:

  • ČSN 94 60 03
  • ČSN 946003
  • ČSN 94 60 03 : 1991
  • ČSN 946003:1991
  • ČSN 94 6003:1991