ČSN 70 3000 (703000) Zrušená norma

Zásady pro používání skleněných obalů

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Pokud byste ji přesto chtěli zajistit, vyplňte prosím poptávkový formulář.

Anotace obsahu normy

Norma stanoví zásady správného a hospodárného používání skleněných obalů. Vztahuje se na volbu, nákup, dodávání, balení, skladování a přepravu prázdných skleněných obalů, na proces balení do skleněných obalů a na manipulaci s naplněnými obaly při expedici, oběhu a spotřebě. Ve všeobecné části norma obsahuje třídění a požadavky na údaje na obalu. Hygienický význam má údaj v kapitole o volbě obalů, kde se v čl. 6 uvádí, že při volbě obalů je nutno dodržet zásadu určení obalu pro jednu skupinu výrobků. Obaly na poživatiny nesmí být nikdy použity pro jiné náplně a naopak. Hygienický význam má dále kapitola o průchodu plnicí linkou, zejména pak normalizované údaje o mytí. ČSN 70 3000 byla schválena 8.2.1991 a nabyla účinnosti od 1.12.1991. Nahradila ČSN 70 3000 z 30.5.1974

Označení ČSN 70 3000 (703000)
Katalogové číslo 30665
Cena 190 Kč190
Datum schválení 8. 2. 1991
Datum účinnosti 1. 12. 1991
Jazyk čeština
Počet stran 12 stran formátu A5
EAN kód 8590963306650
Norma byla zrušena k 1. 7. 2020
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Označení této normy občas uvidíte zapsané:

  • ČSN 70 30 00
  • ČSN 703000
  • ČSN 70 30 00 : 1991
  • ČSN 703000:1991
  • ČSN 70 3000:1991