ČSN 75 3310 (753310) Aktuální vydání

Odkaliště

ČSN 75 3310 Odkaliště
2 strany
(kliknutím zvětšíte)
Objednat
Cena: 230 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Tato norma platí pro navrhování a provoz odkališť jako určených vodních děl a v přiměřeném rozsahu pro jejich rekonstrukce a rekultivace, pokud při změně stavby dochází k zásahům do konstrukcí, jejichž parametry a vybavení předepisují ustanovení této normy.
U provozovaných odkališť platí ustanovení kapitoly 6 a využitelná ustanovení kapitol 4 a 5.
U odkališť na území ovlivněném hlubinnou těžbou je nutno respektovat příslušné předpisy pro stavby na poddolovaném území, zejména ČSN 73 0039.
Norma neplatí pro kalová pole čistíren odpadních vod.

Označení ČSN 75 3310 (753310)
Katalogové číslo 82947
Cena 230 Kč230
Datum schválení 1. 6. 2009
Datum účinnosti 1. 7. 2009
Jazyk čeština
Počet stran 20 stran formátu A4
EAN kód 8590963829470
Tato norma nahradila ČSN 75 3310 (753310) z února 1991
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Označení této normy občas uvidíte zapsané:

  • ČSN 75 33 10
  • ČSN 753310
  • ČSN 75 33 10 : 2009
  • ČSN 753310:2009
  • ČSN 75 3310:2009