ČSN 75 3310 (753310) Zrušená norma

Odkaliště

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Norma platí pro navrhování odkališť a v přiměřeném rozsahu pro jejich rekonstrukce: dále stanoví zásady provozu odkališť Norma neplatí pro kalová pole čistíren odpadních vod. Odkaliště podle této normy je přírodní nebo uměle vytvořený prostor na zemském povrchu sloužící pro trvalé nebo dočasné uskladnění převážně hydraulicky ukládaného kalu (odpadu). Součástí odkaliště je i hrázový systém. V poměrně rozsáhlé normě (26 stran, 133 článků) je uvedeno rozdělení odkališť, požadavky na návrh odkališť, způsoby a zásady zvyšování odkališť a konečně zásady pro provoz. Za pozornost stojí i přílohy obsahující podmínky posouzení spolehlivosti hráze a výčet provozní dokumentace pro odkaliště, které jsou vodohospodářskými díly. ČSN 75 3310 byla schválena 1.2.1991 a nabyla účinnosti od 1.2.1992. Nahradila ČSN 83 0910 z 5.5.1975.

Označení ČSN 75 3310 (753310)
Katalogové číslo 31252
Cena 340 Kč340
Datum schválení 1. 2. 1991
Datum účinnosti 1. 2. 1992
Jazyk čeština
Počet stran 28 stran formátu A5
EAN kód 8590963312521
Norma byla zrušena k 1. 7. 2009
a nahrazena ČSN 75 3310 (753310)
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Označení této normy občas uvidíte zapsané:

  • ČSN 75 33 10
  • ČSN 753310
  • ČSN 75 33 10 : 1991
  • ČSN 753310:1991
  • ČSN 75 3310:1991