ČSN 30 3507 (303507) Zrušená norma

Vzduchové brzdy. Vzduchojemy. Technické předpisy

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Pokud byste ji přesto chtěli zajistit, vyplňte prosím poptávkový formulář.

Anotace obsahu normy

Norma platí pro vzduchojemy používané na vozidlech pro silniční motorovou dopravu. Vzduchojem podle této normy je stabilní tlaková nádoba s válcovým pláštěm a s dvěma hluboce klenutými, popř. vysokotlakými dny sloužící jako zásobník stlačeného vzduchu k ovládání některých zařízení silničních motorových vozidel, zejména brzd apod. jsou normalizovány: Všeobecné požadavky (kapitola II), Technické požadavky (kapitola III), Zkoušení (kapitola IV) a Balení, doprava a skladování (kapitola V). ČSN 30 3507 byla schválena 29.3.1989 a nabyla účinnosti 1.3.1991. Nahradila ČSN 30 3507 z 26.4.1967.

Označení ČSN 30 3507 (303507)
Katalogové číslo 33000
Cena 125 Kč125
Datum schválení 1. 2. 1991
Datum účinnosti 1. 3. 1991
Jazyk čeština
Počet stran 8 stran
EAN kód 8590963330006
Norma byla zrušena k 1. 5. 2000

Označení této normy občas uvidíte zapsané:

  • ČSN 30 35 07
  • ČSN 303507
  • ČSN 30 35 07 : 1991
  • ČSN 303507:1991
  • ČSN 30 3507:1991