ČSN 33 0160 (330160) Zrušená norma

Elektrotechnické předpisy. Značení svorek elektrických předmětů a vybraných vodičů. Obecná pravidla písmenno-číslicového systému

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Norma je překladem IEC 445, druhé vydání z r.1988. Platí pro určování a označování svorek elektrických předmětů jako jsou resistory, pojistky, relé, stykače, transformátory, točivé stroje a podle možností i pro sestavy těchto předmětů. Platí také pro označování některých vybraných vodičů. Jsou normalizovány způsoby a provádění označování a jsou stanovena obecná pravidla pro písmenno-číslicový systém. Přehled označení je pak v tab.1. ČSN 33 0160 byla schválena 30.11.1989 a nabyla účinnosti od 1.3.1991. Nahradila ČSN 33 0160 z 29.1.1980.

Označení ČSN 33 0160 (330160)
Katalogové číslo 23333
Cena 125 Kč125
Datum schválení 1. 2. 1991
Datum účinnosti 1. 3. 1991
Jazyk čeština
Počet stran 8 stran
EAN kód 8590963233338
Norma byla zrušena k 1. 6. 2001
a nahrazena ČSN EN 60445 ed. 2 (330160)
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Označení této normy občas uvidíte zapsané:

  • ČSN 33 01 60
  • ČSN 330160
  • ČSN 33 01 60 : 1991
  • ČSN 330160:1991
  • ČSN 33 0160:1991