ČSN 06 1431 (061431) Zrušená norma

Lokální spotřebiče na plynná paliva. Kuželové kohouty

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Norma platí pro kuželové kohouty, určené k zamontování do lokálních spotřebičů na plynná paliva o nejvyšším příkonu 30 000 W, pro něž platí ČSN 06 1401. Platí i pro výrobky z dovozu. Neplatí pro kohouty spotřebičů pro turistiku a spotřebičů pro podniky společného stravování. Normu je třeba používat současně s ČSN 06 1401. Přechodné ustanovení: Kohouty, jejichž výroba byla zahájena před účinností této normy a nevyhovují jejím ustanovením, mohou být vyráběny do 31.12.1991. Poměrně stručná technická norma blíže specifikuje některé technické parametry a jim odpovídající zkušební metody, v návaznosti na ČSN 06 1401. ČSN 06 1431 byla schválena 14.5.1990 a nabyla účinnosti od 1.3.1991. Nahradila ON 06 1431 z 10.2.1977.

Označení ČSN 06 1431 (061431)
Katalogové číslo 24774
Cena 65 Kč65
Datum schválení 1. 2. 1991
Datum účinnosti 1. 3. 1991
Jazyk čeština
Počet stran 8 stran
EAN kód 8590963247748
Norma byla zrušena k 1. 1. 2002
a nahrazena ČSN EN 1106 (061811)
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Označení této normy občas uvidíte zapsané:

  • ČSN 06 14 31
  • ČSN 061431
  • ČSN 06 14 31 : 1991
  • ČSN 061431:1991
  • ČSN 06 1431:1991