ČSN (normy i změny) z května 1989

zobrazit normy po skupinách

02 Strojní součásti

ČSN 02 4481/změna Za (024481) - květen 1989

Ocelová lana. Ocelová lana s oky a nalisovanými objímkami. Technické dodací předpisy

Změna byla zrušena k 1. březnu 2005.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN 02 9401 (029401) - květen 1989

Těsnění. Hřídelové těsnicí kroužky. Rozměry

190 Kč

ČSN 02 9403 (029403) - květen 1989

Těsnění. Hřídelové těsnicí kroužky. Technické požadavky

230 Kč

ČSN 02 9404 (029404) - květen 1989

Těsnění. Hřídelové těsnicí kroužky. Zkoušení

190 Kč

05 Svařování, pájení, řezání kovů a plastů

ČSN 05 2100 (052100) - květen 1989

Zváranie. Plameňové zváranie. Základné pojmy

550 Kč

12 Vzduchotechnická zařízení

ČSN 12 4070 (124070) - květen 1989

Zařízení odlučovací. Metody měření veličin

340 Kč

13 Armatury a potrubí

ČSN 13 3060-2/změna Za (133060) - květen 1989

Armatury. Armatury průmyslové. Technické předpisy. Prověřování armatur

65 Kč

ČSN 13 3060-3/změna Za (133060) - květen 1989

Armatury. Armatury průmyslové. Technické předpisy. Balení, doprava, skladování, montáž a opravy

65 Kč

27 Zdvihací zařízení, stroje pro povrchovou těžbu, stroje a zařízení pro zemní, stavební a silniční práce

ČSN 27 0144/změna Zb (270144) - květen 1989

Zdvihací zařízení. Prostředky pro vázání, zavěšení a uchopení břemen

Změna byla zrušena k 1. září 2004.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

44 Hornictví

ČSN 44 1621 (441621) - květen 1989

Olovnato-zinkové rudy. Stanovení hygroskopické vlhkosti

32 Kč

ČSN 44 1622 (441622) - květen 1989

Olovnato-zinkové rudy. Stanovení oxidu křemičitého

65 Kč

ČSN 44 1623 (441623) - květen 1989

Olovnato-zinkové rudy. Stanovení olova

125 Kč

ČSN 44 1624 (441624) - květen 1989

Olovnato-zinkové rudy. Stanovení zinku

125 Kč

ČSN 44 1625 (441625) - květen 1989

Olovnato-zinkové rudy. Stanovení mědi

125 Kč

ČSN 44 1626 (441626) - květen 1989

Olovnato-zinkové rudy. Stanovení kadmia

65 Kč

ČSN 44 1627 (441627) - květen 1989

Olovnato-zinkové rudy. Stanovení arsenu

65 Kč

ČSN 44 1628 (441628) - květen 1989

Olovnato-zinkové rudy. Stanovení antimonu

125 Kč

ČSN 44 1629 (441629) - květen 1989

Olovnato-zinkové rudy. Stanovení železa

65 Kč

ČSN 44 1630 (441630) - květen 1989

Olovnato-zinkové rudy. Stanovení síry

65 Kč

ČSN 44 1631 (441631) - květen 1989

Olovnato-zinkové rudy. Stanovení stříbra

65 Kč

ČSN 44 1632 (441632) - květen 1989

Olovnato-zinkové rudy. Stanovení germania

65 Kč

ČSN 44 1641 (441641) - květen 1989

Antimonové rudy a koncentráty. Stanovení vlhkosti

65 Kč

ČSN 44 1642 (441642) - květen 1989

Antimonové rudy a koncentráty. Stanovení antimonu

125 Kč

ČSN 44 1643 (441643) - květen 1989

Antimonové rudy a koncentráty. Stanovení arsenu

65 Kč

ČSN 44 1644 (441644) - květen 1989

Antimonové rudy a koncentráty. Stanovení železa

65 Kč

ČSN 44 1645 (441645) - květen 1989

Antimonové rudy a koncentráty. Stanovení oxidu křemičitého

65 Kč

ČSN 44 1646 (441646) - květen 1989

Antimonové rudy a koncentráty. Stanovení oxidu vápenatého a hořečnatého

125 Kč

ČSN 44 1647 (441647) - květen 1989

Antimonové rudy a koncentráty. Stanovení oxidu hlinitého

65 Kč

ČSN 44 1648 (441648) - květen 1989

Antimonové rudy a koncentráty. Stanovení mědi

125 Kč

ČSN 44 1649 (441649) - květen 1989

Antimonové rudy a koncentráty. Stanovení olova

125 Kč

ČSN 44 1650 (441650) - květen 1989

Antimonové rudy a koncentráty. Stanovení zinku

65 Kč

ČSN 44 1651 (441651) - květen 1989

Antimonové rudy a koncentráty. Stanovení niklu

125 Kč

ČSN 44 1652 (441652) - květen 1989

Antimonové rudy a koncentráty. Stanovení bismutu

125 Kč

ČSN 44 1653 (441653) - květen 1989

Antimonové rudy a koncentráty. Stanovení rtuti

65 Kč

ČSN 44 1654 (441654) - květen 1989

Antimonové rudy a koncentráty. Stanovení cínu

65 Kč

ČSN 44 1655 (441655) - květen 1989

Antimonové rudy a koncentráty. Stanovení síry

65 Kč

ČSN 44 1656 (441656) - květen 1989

Antimonové rudy a koncentráty. Stanovení uhlíku

65 Kč

ČSN 44 1657 (441657) - květen 1989

Antimonové rudy a koncentráty. Stanovení zlata a stříbra

125 Kč

ČSN 44 1658 (441658) - květen 1989

Antimonové rudy a koncentráty. Stanovení selenu

65 Kč

ČSN 44 1659 (441659) - květen 1989

Antimonové rudy a koncentráty. Stanovení telluru

65 Kč

ČSN 44 1661 (441661) - květen 1989

Zinkové koncentráty. Stanovení olova

125 Kč

ČSN 44 1662 (441662) - květen 1989

Zinkové koncentráty. Stanovení mědi

125 Kč

ČSN 44 1663 (441663) - květen 1989

Zinkové koncentráty. Stanovení antimonu

125 Kč

ČSN 44 1664 (441664) - květen 1989

Zinkové koncentráty. Stanovení síry

65 Kč

ČSN 44 1665 (441665) - květen 1989

Zinkové koncentráty. Stanovení železa

65 Kč

ČSN 44 1666 (441666) - květen 1989

Zinkové koncentráty. Stanovení oxidu křemičitého

65 Kč

ČSN 44 1667 (441667) - květen 1989

Zinkové koncentráty. Stanovení oxidu hlinitého

65 Kč

ČSN 44 1668 (441668) - květen 1989

Zinkové koncentráty. Stanovení oxidu vápenatého a hořečnatého

125 Kč

ČSN 44 1669 (441669) - květen 1989

Zinkové koncentráty. Stanovení kadmia

65 Kč

ČSN 44 1670 (441670) - květen 1989

Zinkové koncentráty. Stanovení kobaltu

125 Kč

ČSN 44 1671 (441671) - květen 1989

Zinkové koncentráty. Stanovení manganu

125 Kč

ČSN 44 1672 (441672) - květen 1989

Zinkové koncentráty. Stanovení arsenu

65 Kč

ČSN 44 1673 (441673) - květen 1989

Zinkové koncentráty. Stanovení gallia

65 Kč

ČSN 44 1674 (441674) - květen 1989

Zinkové koncentráty. Stanovení india

65 Kč

ČSN 44 1675 (441675) - květen 1989

Zinkové koncentráty. Stanovení germania

65 Kč

ČSN 44 1822 (441822) - květen 1989

Železné a manganové rudy, koncentráty, aglomeráty a pelety. Metody stanovení hustoty, objemové a sypné hmotnosti

190 Kč

ČSN 44 1854 (441854) - květen 1989

Manganové rudy, koncentráty a aglomeráty. Stanovení chemicky vázané vody

125 Kč

ČSN 44 1855 (441855) - květen 1989

Manganové rudy, koncentráty a aglomeráty. Stanovení ztráty hmotnosti při žíhání

65 Kč

47 Zemědělské a lesnické stroje

ČSN 47 4421/změna Za (474421) - květen 1989

Zemědělské stroje. Trysky, destičky trysek a hadice strojů pro ochranu rostlin. Připojovací rozměry

Změna byla zrušena k 1. lednu 2003.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

49 Průmysl dřevozpracující

ČSN 49 0615 (490615) - květen 1989

Ochrana dřeva. Technologické postupy impregnace dřeva proti biotickým škůdcům

340 Kč

ČSN 49 0617 (490617) - květen 1989

Ochrana dřeva. Impregnace dřevěných sloupů a důlního dříví

190 Kč

63 Průmysl gumárenský, pryžové výrobky

ČSN 63 1558 (631558) - květen 1989

Zkoušení pneumatik. Hodnocení odolnosti pneumatik proti opotřebení při silničních zkouškách

230 Kč

80 Textilní suroviny a výrobky

ČSN 80 0890 (800890) - květen 1989

Stuhařské a prýmkařské výrobky. Metody zkoušení

340 Kč