ČSN (normy i změny) z dubna 2018

zobrazit normy po skupinách

01 Obecná třída

ČSN EN 17007 (010667) - duben 2018

Proces údržby a související indikátory

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

590 Kč

ČSN ISO 21940-2 (011449) - duben 2018

Vibrace - Vyvažování rotorů - Část 2: Slovník

350 Kč

ČSN EN ISO 25178-71 (014451) - duben 2018 aktuální vydání

Geometrické specifikace produktu (GPS) - Textura povrchu: Plocha - Část 71: Softwarové etalony

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 5577 (015005) - duben 2018 aktuální vydání

Nedestruktivní zkoušení - Zkoušení ultrazvukem - Slovník

770 Kč

ČSN EN ISO/IEC 17025 (015253) - duben 2018 aktuální vydání

Všeobecné požadavky na kompetenci zkušebních a kalibračních laboratoří

440 Kč

ČSN EN ISO/IEC 17011 (015258) - duben 2018 aktuální vydání

Posuzování shody - Požadavky na akreditační orgány akreditující orgány posuzování shody

440 Kč

ČSN P CEN ISO/TS 17429 (018488) - duben 2018

Inteligentní dopravní systémy - Kooperativní ITS - Zařízení stanice ITS pro přenos informací mezi stanicemi ITS

550 Kč

03 Strojní součásti - koroze a ochrana materiálu

ČSN EN ISO 2360 (038185) - duben 2018 aktuální vydání

Nevodivé povlaky na nemagnetických elektricky vodivých podkladech - Měření tloušťky povlaku - Metoda vířivých proudů využívající změn amplitudy

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN ISO 18086 (038369) - duben 2018

Koroze kovů a slitin - Stanovení koroze střídavými proudy - Kritéria ochrany

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

ČSN EN ISO 2082 (038509) - duben 2018 aktuální vydání

Kovové a jiné anorganické povlaky - Elektrolyticky vyloučené povlaky kadmia s dodatečnou úpravou na železe nebo oceli

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 4527/Oprava 1 (038541) - duben 2018

Kovové povlaky - Autokatalytické (bezproudově vyloučené) povlaky nikl-fosfor - Specifikace a metody zkoušení

20 Kč

ČSN EN 13523-21 (038761) - duben 2018 aktuální vydání

Kontinuálně lakované kovové pásy - Metody zkoušení - Část 21: Hodnocení vzorků vystavených vnějším povětrnostním vlivům

230 Kč

ČSN EN 13523-24 (038761) - duben 2018 aktuální vydání

Kontinuálně lakované kovové pásy - Metody zkoušení - Část 24: Odolnost proti slepování a proti vzniku otisku při stohování

190 Kč

ČSN EN 13523-8 (038761) - duben 2018 aktuální vydání

Kontinuálně lakované kovové pásy - Metody zkoušení - Část 8: Odolnost v solné mlze

230 Kč

06 Topení, průmyslové pece, vařidla a topidla

ČSN EN 15459-1 (060405) - duben 2018 aktuální vydání

Energetická náročnost budov - Postup pro ekonomické hodnocení energetických soustav v budovách - Část 1: Výpočtové postupy, Modul M1-14

550 Kč

12 Vzduchotechnická zařízení

ČSN EN ISO 16890-1 (125009) - duben 2018 aktuální vydání

Vzduchové filtry pro všeobecné větrání - Část 1: Technické specifikace, požadavky a klasifikační metody založené na účinnosti odlučování částic (ePM)

350 Kč

18 Průmyslová automatizace

ČSN EN 61987-24-2 (180410) - duben 2018

Měření a řízení průmyslových procesů - Struktura dat a prvků v katalogu průmyslových zařízení - Část 24-2: Seznam vlastností (LOP) pro elektronickou výměnu dat pro příslušenství ventilů/aktuátorů

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 61987-24-3 (180410) - duben 2018

Měření a řízení průmyslových procesů - Struktura dat a prvků v katalogu průmyslových zařízení - Část 24-3: Seznam vlastností (LOP) pro elektronickou výměnu dat pro příslušenství pro úpravu průtoku

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 62657-1 (184002) - duben 2018

Průmyslové komunikační sítě - Bezdrátové komunikační sítě - Část 1: Požadavky na bezdrátovou komunikaci a uvažování spektra

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

590 Kč

ČSN EN 62952-3 (189000) - duben 2018

Zdroje pro bezdrátová komunikační zařízení - Část 3: Základní modul adaptoru pro získávání energie

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

30 Silniční vozidla

ČSN EN ISO 14469 (300220) - duben 2018

Silniční vozidla - Konektor pro doplňování stlačeného zemního plynu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

ČSN EN ISO 4210-2 (309000) - duben 2018 aktuální vydání

Jízdní kola - Bezpečnostní požadavky na jízdní kola - Část 2: Požadavky na městská a trekkingová jízdní kola, na jízdní kola pro mládež, na horská a závodní jízdní kola

440 Kč

ČSN EN 15918 +A2 (309070) - duben 2018 aktuální vydání

Jízdní kola - Přívěsy za jízdní kola - Bezpečnostní požadavky a zkušební metody

350 Kč

31 Letectví a kosmonautika

ČSN EN 9117 (310423) - duben 2018

Letectví a kosmonautika - Delegované ověřování výrobku před dodáním

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 9300-005 (310450) - duben 2018

Letectví a kosmonautika - LOTAR - Dlouhodobá archivace a vyhledávání v digitální technické dokumentaci produktu 3D, CAD a PDM dat - Část 005: Autentifikace a ověřování

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 9300-007 (310450) - duben 2018

Letectví a kosmonautika - LOTAR - Dlouhodobá archivace a vyhledávání v digitální technické dokumentaci produktu 3D, CAD a PDM dat - Část 007: Termíny a dokumenty

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 16603-70-41 (310540) - duben 2018

Kosmické inženýrství - Využití paketů dálkového měření a dálkového ovládání

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

4 050 Kč

ČSN EN 4644-001 (311825) - duben 2018 aktuální vydání

Letectví a kosmonautika - Elektrické a optické konektory, obdélníkové, modulové, s obdélníkovými vložkami, trvalá pracovní teplota 175 °C (nebo 125 °C) - Část 001: Technická specifikace

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

770 Kč

ČSN EN 4652-420 (311828) - duben 2018

Letectví a kosmonautika - Konektory, koaxiální, vysofrekvenční - Část 420: Typ 4, rozhraní C - Verze montáže pro zalisování - Přímá zástrčka - Norma výrobku

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 4652-421 (311828) - duben 2018

Letectví a kosmonautika - Konektory, koaxiální, vysofrekvenční - Část 421: Typ 4, rozhraní C - Verze montáže pro zalisování - Pravoúhlá zástrčka - Norma výrobku

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 4691-1 (313080) - duben 2018

Letectví a kosmonautika - Spojovací tyč s integrovanými šrouby - Část 1: Technická specifikace

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

ČSN EN 4692 (313081) - duben 2018

Letectví a kosmonautika - Spojovací tyč s integrovanými šrouby - Pojistná spona

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 4693 (313082) - duben 2018

Letectví a kosmonautika - Spojovací tyč s integrovanými šrouby - Sestava A, B a C

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 4694 (313083) - duben 2018

Letectví a kosmonautika - Spojovací tyč s integrovanými šrouby - Sestava D, E a F

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 4695 (313084) - duben 2018

Letectví a kosmonautika - Spojovací tyč s integrovanými šrouby - Sestava G, H a K

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 3820 (313126) - duben 2018 aktuální vydání

Letectví a kosmonautika - Šrouby se šestihrannou hlavou, hrubou tolerancí dříku, krátkým závitem, ze slitiny titanu, anodicky oxidované, s mazivem MoS2 - Třída 1 100 MPa (při teplotě okolí) / 315 °C

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 4702-02 (314124) - duben 2018

Letectví a kosmonautika - Rychloupínací systémy pro nekonstrukční aplikace a aplikace obložení - Část 02: Kombinace třmenu a pružnice

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 4702-03 (314124) - duben 2018

Letectví a kosmonautika - Rychloupínací systémy pro nekonstrukční aplikace a aplikace obložení - Část 03: Svorník - mechanismus pro rychlé vypnutí a zajištění

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 4702-04 (314124) - duben 2018

Letectví a kosmonautika - Rychloupínací systémy pro nekonstrukční aplikace a aplikace obložení - Část 04: Třmen pružnice

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 4702-05 (314124) - duben 2018

Letectví a kosmonautika - Rychloupínací systémy pro nekonstrukční aplikace a aplikace obložení - Část 05: Pojistná podložka

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 6128 (314381) - duben 2018

Letectví a kosmonautika - Trhací nýt vysokopevnostní se zápustnou hlavou s úhlem 100°

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 3094 (317171) - duben 2018

Letectví a kosmonautika - Těsnicí hmoty - Zkušební metody - Stanovení doby aplikace

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 2850 (317725) - duben 2018

Letectví a kosmonautika - Jednosměrné lamináty s termosetovou pryskyřicí a uhlíkovými vlákny - Tlaková zkouška rovnoběžně se směrem vláken

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

33 Elektrotechnika - elektrotechnické předpisy

ČSN 33 2000-5-53 ed. 2/změna Z1 (332000) - duben 2018

Elektrické instalace nízkého napětí - Část 5-53: Výběr a stavba elektrických zařízení - Spínací a řídicí přístroje

65 Kč

ČSN 33 2000-6 ed. 2/změna Z1 (332000) - duben 2018

Elektrické instalace nízkého napětí - Část 6: Revize

65 Kč

ČSN EN 60079-18 ed. 3/změna A1 (332320) - duben 2018

Výbušné atmosféry - Část 18: Zařízení chráněné zalitím zalévací hmotou "m"

190 Kč

ČSN EN 61400-25-1 ed. 2 (333160) - duben 2018 aktuální vydání

Větrné elektrárny - Část 25-1: Komunikační prostředky pro sledování a řízení větrných elektráren - Souhrnný popis principů a modelů

350 Kč

ČSN EN 61400-25-1/změna Z1 (333160) - duben 2018

Větrné elektrárny - Část 25-1: Komunikační prostředky pro sledování a řízení větrných elektráren - Souhrnný popis principů a modelů

Změna bude zrušena k 1. prosinci 2020.

32 Kč

ČSN EN 61000-2-2/změna A1 (333432) - duben 2018

Elektromagnetická kompatibilita (EMC) - Část 2-2: Prostředí - Kompatibilní úrovně pro nízkofrekvenční rušení šířené vedením a signály ve veřejných rozvodných sítích nízkého napětí

230 Kč

ČSN EN 61000-4-12 ed. 2/změna Z1 (333432) - duben 2018

Elektromagnetická kompatibilita (EMC) - Část 4-12: Zkušební a měřicí technika - Tlumená sinusová vlna - Zkouška odolnosti

Změna byla zrušena k 22. srpnu 2020.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 61000-4-12 ed. 3 (333432) - duben 2018

Elektromagnetická kompatibilita (EMC) - Část 4-12: Zkušební a měřicí technika - Tlumená sinusová vlna - Zkouška odolnosti

440 Kč

ČSN EN 61000-4-5 ed. 3/změna A1 (333432) - duben 2018

Elektromagnetická kompatibilita (EMC) - Část 4-5: Zkušební a měřicí technika - Rázový impulz - Zkouška odolnosti

125 Kč

ČSN EN 50155 ed. 3/změna Z1 (333555) - duben 2018

Drážní zařízení - Elektronická zařízení drážních vozidel

Změna byla zrušena k 13. říjnu 2020.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 50155 ed. 4 (333555) - duben 2018

Drážní zařízení - Elektronická zařízení drážních vozidel

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 6.19t

610 Kč

ČSN EN 55016-2-1 ed. 3/změna A1 (334210) - duben 2018

Specifikace přístrojů a metod pro měření vysokofrekvenčního rušení a odolnosti - Část 2-1: Metody měření rušení a odolnosti - Měření rušení šířeného vedením

230 Kč

ČSN CLC/TS 50398/změna Z1 (334597) - duben 2018

Poplachové systémy - Kombinované a integrované systémy - Všeobecné požadavky

32 Kč

ČSN EN 50398-1 (334597) - duben 2018

Poplachové systémy - Kombinované a integrované poplachové systémy - Část 1: Obecné požadavky

340 Kč

ČSN EN 62325-451-1 ed. 2 (335000) - duben 2018 aktuální vydání

Rámec pro komunikaci na trhu s energií - Část 451-1: Obchodní proces potvrzování a kontextový model CIM pro evropský trh

440 Kč

ČSN EN 62325-451-1/změna Z1 (335000) - duben 2018

Rámec pro komunikaci na trhu s energií - Část 451-1: Potvrzování obchodních procesů a kontextový model CIM pro evropský trh

Změna byla zrušena k 6. březnu 2020.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 62488-2 (335010) - duben 2018

Komunikační systémy po elektrickém vedení pro aplikace v energetických společnostech - Část 2: Analogové terminály pro přenos po elektrickém vedení neboli APLC

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 7.20t

610 Kč

34 Elektrotechnika

ČSN EN 50122-1 ed. 2/Oprava 2 (341520) - duben 2018

Drážní zařízení - Pevná trakční zařízení - Elektrická bezpečnost, uzemňování a zpětný obvod - Část 1: Ochranná opatření proti úrazu elektrickým proudem

20 Kč

ČSN EN 50463-1 ed. 2 (341566) - duben 2018 aktuální vydání

Drážní zařízení - Energetické měření na palubě vlaku - Část 1: Obecně

340 Kč

ČSN EN 50463-1/změna Z1 (341566) - duben 2018

Drážní zařízení - Energetické měření na palubě vlaku - Část 1: Obecně

Změna byla zrušena k 6. říjnu 2020.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 50463-2 ed. 2 (341566) - duben 2018 aktuální vydání

Drážní zařízení - Energetické měření na palubě vlaku - Část 2: Měření energie

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 8.19t

610 Kč

ČSN EN 50463-2/změna Z1 (341566) - duben 2018

Drážní zařízení - Energetické měření na palubě vlaku - Část 2: Měření energie

Změna byla zrušena k 6. říjnu 2020.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 50463-3 ed. 2 (341566) - duben 2018 aktuální vydání

Drážní zařízení - Energetické měření na palubě vlaku - Část 3: Zpracování dat

350 Kč

ČSN EN 50463-3/změna Z1 (341566) - duben 2018

Drážní zařízení - Energetické měření na palubě vlaku - Část 3: Zpracování dat

Změna byla zrušena k 6. říjnu 2020.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 50463-4 ed. 2 (341566) - duben 2018 aktuální vydání

Drážní zařízení - Energetické měření na palubě vlaku - Část 4: Komunikace

990 Kč

ČSN EN 50463-4/změna Z1 (341566) - duben 2018

Drážní zařízení - Energetické měření na palubě vlaku - Část 4: Komunikace

Změna byla zrušena k 6. říjnu 2020.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 50463-5 ed. 2 (341566) - duben 2018 aktuální vydání

Drážní zařízení - Energetické měření na palubě vlaku - Část 5: Posuzování shody

340 Kč

ČSN EN 50463-5/změna Z1 (341566) - duben 2018

Drážní zařízení - Energetické měření na palubě vlaku - Část 5: Posuzování shody

Změna byla zrušena k 6. říjnu 2020.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 61851-21-1 (341590) - duben 2018

Systém nabíjení elektrických vozidel vodivým propojením - Část 21-1: EMC požadavky na vestavěnou nabíječku elektrického vozidla pro vodivé připojení k AC/DC napájení

440 Kč

ČSN EN 61851-21/změna Z1 (341590) - duben 2018

Systém nabíjení elektrických vozidel vodivým propojením - Část 21: Požadavky na elektrická vozidla pro vodivé připojení k AC/DC napájení

32 Kč

ČSN EN 60317-0-7 ed. 2 (347307) - duben 2018 aktuální vydání

Specifikace jednotlivých typů vodičů pro vinutí - Část 0-7: Obecné požadavky - Plně izolované (FIW) lakované vodiče pro vinutí, bez izolačních vad

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN 60317-0-7/změna Z1 (347307) - duben 2018

Specifikace jednotlivých typů vodičů pro vinutí - Část 0-7: Obecné požadavky - Plně izolovaný (FIW) měděný vodič kruhového průřezu lakovaný, bez izolačních vad, s jmenovitým průměrem jádra 0,040 mm až 1,600 mm

Změna byla zrušena k 20. září 2020.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60317-56 ed. 2 (347307) - duben 2018 aktuální vydání

Specifikace jednotlivých typů vodičů pro vinutí - Část 56: Pájitelný plně izolovaný (FIW) měděný vodič kruhového průřezu lakovaný polyurethanem, bez izolačních vad, třída 180

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 60317-56/změna Z1 (347307) - duben 2018

Specifikace jednotlivých typů vodičů pro vinutí - Část 56: Pájitelný plně izolovaný (FIW) měděný vodič kruhového průřezu lakovaný polyurethanem, bez izolačních vad, s jmenovitým průměrem jádra 0,040 mm až 1,600 mm, třída 180

Změna byla zrušena k 13. září 2020.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60153-4 (347910) - duben 2018

Kovové neizolované vlnovody - Část 4: Specifikace kruhových vlnovodů

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN IEC 153-4/změna Z1 (347910) - duben 2018

Kovové neizolované vlnovody - Část 4: Specifikace kruhových vlnovodů

Změna obsahuje pouze anglický text normy.

Změna byla zrušena k 20. září 2020.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

35 Elektrotechnika

ČSN EN 62927 (351613) - duben 2018

Spínače měniče napájeného ze zdroje napětí (VSC) pro statický synchronní kompenzátor (STATCOM) - Elektrické zkoušky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

ČSN EN 62056-5-3 ed. 2/změna Z1 (356131) - duben 2018

Výměna dat pro měření elektrické energie - Soubor DLMS/COSEM - Část 5-3: Aplikační vrstva DLMS/COSEM

Změna byla zrušena k 14. září 2020.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 62056-5-3 ed. 3 (356131) - duben 2018

Výměna dat pro měření elektrické energie - Soubor DLMS/COSEM - Část 5-3: Aplikační vrstva DLMS/COSEM

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

2 333 Kč

ČSN EN 61557-9 ed. 3/Oprava 1 (356230) - duben 2018

Elektrická bezpečnost v nízkonapěťových rozvodných sítích se střídavým napětím do 1 000 V a se stejnosměrným napětím do 1 500 V - Zařízení ke zkoušení, měření nebo sledování činnosti prostředků ochrany - Část 9: Zařízení k lokalizování místa poruchy izolace v rozvodných sítích IT

20 Kč

ČSN EN 62561-3 ed. 2 (357605) - duben 2018 aktuální vydání

Součásti systému ochrany před bleskem (LPSC) - Část 3: Požadavky na oddělovací jiskřiště

340 Kč

ČSN EN 62561-3/změna Z1 (357605) - duben 2018

Součásti systému ochrany před bleskem (LPSC) - Část 3: Požadavky na oddělovací jiskřiště

Změna byla zrušena k 20. červenci 2020.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 62884-2 (358492) - duben 2018

Techniky měření piezoelektrických, dielektrických a elektrostatických oscilátorů - Část 2: Metoda měření krátkodobé nestability fáze

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN 60747-16-3/změna A2 (358797) - duben 2018

Polovodičové součástky - Část 16-3: Mikrovlnné integrované obvody - Měniče kmitočtu

Změna obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

190 Kč

ČSN EN 60747-16-4/změna A2 (358797) - duben 2018

Polovodičové součástky - Část 16-4: Mikrovlnné integrované obvody - Spínače

Změna obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

190 Kč

ČSN EN 61745 (359207) - duben 2018

Postup analýzy zobrazení koncového čela pro soubory zkoušek kalibrace geometrie optických vláken

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

550 Kč

ČSN EN 60793-1-33 ed. 2 (359213) - duben 2018 aktuální vydání

Optická vlákna - Část 1-33: Měřicí metody a zkušební postupy - Náchylnost ke korozi pnutím

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

440 Kč

ČSN EN 60793-1-33/změna Z1 (359213) - duben 2018

Optická vlákna - Část 1-33: Měřicí metody a zkušební postupy - Odolnost proti korozi

Změna byla zrušena k 20. září 2020.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 62148-1/změna Z1 (359274) - duben 2018

Optické vláknové aktivní součástky a zařízení - Normy pouzder a rozhraní - Část 1: Všeobecně a návod

Změna bude zrušena k 16. únoru 2021.

32 Kč

ČSN EN IEC 62148-1 ed. 2 (359274) - duben 2018

Optické vláknové aktivní součástky a zařízení - Normy pouzder a rozhraní - Část 1: Obecně a návod

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

ČSN EN 61757-2-2 (359275) - duben 2018

Optické vláknové senzory - Část 2-2: Měření teploty - Distribuované snímání

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

440 Kč

ČSN EN 61057 ed. 2 (359714) - duben 2018 aktuální vydání

Práce pod napětím - Izolační zdvihací zařízení pro montáž na podvozky

590 Kč

ČSN EN 61057/změna Z1 (359714) - duben 2018

Izolační pohyblivé pracovní plošiny pro práce pod napětím nad 1 kV střídavého napětí

Změna byla zrušena k 24. červenci 2020.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

36 Elektrotechnika

ČSN EN 60598-2-20 ed. 3/Oprava 1 (360600) - duben 2018

Svítidla - Část 2-20: Zvláštní požadavky - Světelné řetězy

20 Kč

ČSN EN 60598-2-21/Oprava 1 (360600) - duben 2018

Svítidla - Část 2-21: Zvláštní požadavky - Světelná lana

20 Kč

ČSN EN 60598-2-22 ed. 2/Oprava 2 (360600) - duben 2018

Svítidla - Část 2-22: Zvláštní požadavky - Svítidla pro nouzové osvětlení

20 Kč

ČSN EN 60335-2-86 ed. 2/změna A12 (361045) - duben 2018

Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-86: Zvláštní požadavky na elektrická rybářská zařízení

65 Kč

ČSN EN 50380 ed. 2 (364635) - duben 2018 aktuální vydání

Požadavky na značení a dokumentaci pro fotovoltaické moduly

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

ČSN EN 50380/změna Z1 (364635) - duben 2018

Katalogové údaje a informace na štítku fotovoltaických modulů

Změna byla zrušena k 17. červenci 2020.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 62920 (364641) - duben 2018

Systémy fotovoltaických generátorů - Požadavky na EMC a zkušební metody pro zařízení měničů výkonu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

ČSN EN 50637 (364895) - duben 2018

Zdravotnické elektrické přístroje - Zvláštní požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost zdravotnických lůžek pro děti

590 Kč

ČSN EN 62680-1-3 ed. 2 (368691) - duben 2018

Rozhraní univerzální sériové sběrnice pro data a výkon - Část 1-3: Společné části - Specifikace Univerzální sériové sběrnice, kabel a konektor typ C™

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 11.18t

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Norma bude zrušena k 28. červnu 2021 (zobrazit náhrady).

1 932 Kč

ČSN EN 62680-1-3/změna Z1 (368691) - duben 2018

Rozhraní uvniverzální sériové sběrnice pro data a výkon - Část 1-3: Univerzální sériové rozhraní - Společné části - Specifikace univerzální sériové sběrnice, kabel a konektor typ CTM

Změna obsahuje pouze anglický text normy.

Změna bude zrušena k 30. říjnu 2020.

32 Kč

ČSN ISO/IEC 20000-6 (369074) - duben 2018

Informační technologie - Management služeb - Část 6: Požadavky na orgány provádějící audit a certifikaci systémů managementu služeb

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

ČSN EN 62321-4/změna A1 (369080) - duben 2018

Stanovení některých látek v elektrotechnických výrobcích - Část 4: Rtuť v polymerech, kovech a elektronice metodami CV-AAS, CV-AFS, ICP-OES a ICP-MS

125 Kč

ČSN EN 50574/změna Z1 (369082) - duben 2018

Požadavky na sběr, logistiku a zpracování zařízení s ukončenou životností, pocházející z domácností, která obsahují těkavé fluoruhlovodíky nebo těkavé uhlovodíky

Změna byla zrušena k 29. květnu 2020.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 50625-2-3 (369082) - duben 2018

Sběr, logistika a požadavky na zpracování OEEZ - Část 2-3: Požadavky na zpracování zařízení pro teplotní výměnu a ostatní OEEZ obsahující VFC a/nebo VHC

350 Kč

ČSN EN 419212-1/změna Z2 (369890) - duben 2018

Aplikační rozhraní pro čipové karty používané jako zařízení pro vytváření bezpečného podpisu - Část 1: Základní služby

Změna obsahuje pouze anglický text normy.

Změna byla zrušena k 1. srpnu 2018.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 419212-2 ed. 2 (369890) - duben 2018

Aplikační rozhraní pro prvky zabezpečení pro elektronickou identifikaci, autentizaci a důvěryhodné služby - Část 2: Služby podpisu a úředního razítka

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

945 Kč

ČSN EN 419212-2/změna Z2 (369890) - duben 2018

Aplikační rozhraní pro čipové karty používané jako zařízení pro vytváření bezpečného podpisu - Část 2: Dodatečné služby

Změna obsahuje pouze anglický text normy.

Změna byla zrušena k 1. srpnu 2018.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

38 Energetika - požární bezpečnost

ČSN ISO 6183/změna Amd. 1 (389230) - duben 2018

Hasicí zařízení - Hasicí zařízení na oxid uhličitý pro použití v objektech - Návrh a instalace

125 Kč

40 Jaderná technika

ČSN EN ISO 29661 (404303) - duben 2018

Referenční pole záření pro radiační ochranu - Definice a základní koncepce

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

ČSN EN ISO 19238 (404304) - duben 2018

Radiační ochrana - Kritéria výkonnosti pro laboratoře provádějící biologickou dozimetrii pomocí cytogenetiky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN ISO 17099 (404305) - duben 2018

Radiační ochrana - Kritéria výkonnosti pro laboratoře využívající mikrojaderný test s blokováním cytokineze v lymfocytech periferní krve pro biologickou dozimetrii

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN ISO 20553 (404306) - duben 2018

Radiační ochrana - Monitorování pracovníků vystavených při práci riziku vnitřní kontaminace radioaktivní látkou

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN ISO 15382 (404307) - duben 2018

Radiační ochrana - Postupy pro monitorování dávky v oční čočce, kůži a končetinách

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN ISO 20785-1 (404308) - duben 2018

Dozimetrie ozáření kosmickým zářením v civilním letadle - Část 1: Koncepční základy měření

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN ISO 20785-2 (404308) - duben 2018

Dozimetrie ozáření kosmickým zářením v civilním letadle - Část 2: Popis odezvy přístrojů

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

ČSN EN ISO 20785-3 (404308) - duben 2018

Dozimetrie ozáření kosmickým zářením v civilním letadle - Část 3: Měření v letových výškách

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

42 Hutnictví

ČSN EN 10222-1 (420290) - duben 2018 aktuální vydání

Ocelové výkovky pro tlakové účely - Část 1: Obecné požadavky pro volné výkovky

340 Kč

ČSN EN 10222-2 (420290) - duben 2018 aktuální vydání

Ocelové výkovky pro tlakové účely - Část 2: Feritické a martenzitické oceli pro použití při vyšších teplotách

340 Kč

ČSN EN 10222-3 (420290) - duben 2018 aktuální vydání

Ocelové výkovky pro tlakové účely - Část 3: Niklové oceli se stanovenými vlastnostmi při nízkých teplotách

230 Kč

ČSN EN 10222-4 (420290) - duben 2018 aktuální vydání

Ocelové výkovky pro tlakové účely - Část 4: Svařitelné jemnozrnné oceli s vyšší mezí kluzu

230 Kč

ČSN EN 10222-5 (420290) - duben 2018 aktuální vydání

Ocelové výkovky pro tlakové účely - Část 5: Martenzitické, austenitické a austeniticko-feritické korozivzdorné oceli

340 Kč

ČSN EN ISO 3927 (420890) - duben 2018 aktuální vydání

Kovové prášky s výjimkou prášků pro tvrdokovy - Stanovení lisovatelnosti při jednoosém tlaku

230 Kč

46 Zemědělství

ČSN EN 15621 (467024) - duben 2018 aktuální vydání

Krmiva: Metody vzorkování a analýz - Stanovení vápníku, sodíku, fosforu, hořčíku, draslíku, síry, železa, zinku, mědi, manganu a kobaltu po tlakovém rozkladu metodou ICP-AES

440 Kč

ČSN EN 15550 (467025) - duben 2018 aktuální vydání

Krmiva: Metody vzorkování a analýz - Stanovení kadmia a olova po tlakovém rozkladu metodou atomové absorpční spektrometrie s grafitovou píckou (GF-AAS)

230 Kč

ČSN EN 15510 (467026) - duben 2018 aktuální vydání

Krmiva: Metody vzorkování a analýz - Stanovení vápníku, sodíku, fosforu, hořčíku, draslíku, železa, zinku, mědi, manganu, kobaltu, molybdenu a olova metodou ICP-AES

340 Kč

ČSN EN 17050 (467052) - duben 2018

Krmiva: Metody vzorkování a analýz - Stanovení jodu v krmivech metodou ICP-MS

230 Kč

49 Průmysl dřevozpracující

ČSN EN 16755 (490086) - duben 2018

Trvanlivost reakce na oheň - Třídy výrobků ze dřeva ošetřených prostředky proti ohni pro konečné použití ve vnitřním a venkovním prostředí

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 2.19t

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

370 Kč

62 Průmysl gumárenský, pryž

ČSN ISO 24453 (620005) - duben 2018

Pryž - Stanovení a prezentace srovnatelných jednobodových hodnot

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

230 Kč

ČSN ISO 24454 (620006) - duben 2018

Pryž - Stanovení a prezentace srovnatelných vícebodových hodnot

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

230 Kč

TNI ISO/TR 21275 (620010) - duben 2018

Pryž - Komplexní přehled o složení a povaze výparů vznikajících při zpracování v gumárenském průmyslu

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

570 Kč

ČSN ISO 9924-1 (621118) - duben 2018

Kaučuk a výrobky z pryže - Stanovení složení vulkanizátů a kaučukové směsi pomocí termogravimetrie - Část 1: Isoprenový (IR), butadienový (BR), styren-butadienový (SBR) kaučuk, butylkaučuk (IIR) a ethylen-propylenový kopolymer (EPM) a terpolymer (EPDM)

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

230 Kč

ČSN ISO 9924-2 (621118) - duben 2018

Kaučuk a výrobky z pryže - Stanovení složení vulkanizátů a kaučukové směsi pomocí termogravimetrie - Část 2: Butadien-akrylonitrilové kaučuky (NBR, XNBR, HNBR) a halogenované butylkaučuky (CIIR, BIIR)

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

230 Kč

ČSN ISO 9924-3 (621118) - duben 2018

Kaučuk a výrobky z pryže - Stanovení složení vulkanizátů a kaučukové směsi pomocí termogravimetrie - Část 3: Kaučukové uhlovodíky, halogenované kaučuky a silikonové kaučuky po extrakci

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

ČSN ISO 7270-1 +Amd.1 (621140) - duben 2018

Kaučuky a pryže - Analýza metodami pyrolytické plynové chromatografie - Část 1: Identifikace polymerů (jednotlivé polymery a polymerní směsi)

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

570 Kč

ČSN ISO 7270-2 (621140) - duben 2018

Kaučuky a pryže - Analýza metodami pyrolytické plynové chromatografie - Část 2: Stanovení poměru styren/butadien/isopren

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

230 Kč

ČSN ISO 10638 (621142) - duben 2018

Pryž - Identifikace antidegradantů metodou plynové chromatografie s hmotnostním spektrometrem (GC/MS)

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

550 Kč

ČSN ISO 4650 (621441) - duben 2018

Pryž - Identifikace - Metody infračervené spektrometrie

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

770 Kč

ČSN ISO 12493 (621442) - duben 2018

Pryž - Stanovení tepelného napětí v tahu při zahřívání

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

230 Kč

ČSN ISO 2878 (621443) - duben 2018

Pryž, vulkanizovaný nebo termoplastický elastomer - Antistatické a vodivé výrobky - Stanovení elektrického odporu

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

230 Kč

64 Plasty

ČSN EN 1979/změna Z1 (643179) - duben 2018

Plastové rozvodné a ochranné potrubní systémy - Termoplastové šroubovitě tvarované trubky se strukturovanou stěnou - Stanovení pevnosti v tahu švu

Změna bude zrušena k 31. říjnu 2020.

32 Kč

ČSN EN ISO 13262 (643179) - duben 2018

Potrubní systémy z termoplastů pro beztlakové stokové sítě a kanalizační přípojky uložené v zemi - Termoplastové šroubovitě tvarované trubky se strukturovanou stěnou - Stanovení pevnosti v tahu švu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 13260/změna A1 (646431) - duben 2018

Potrubní systémy z termoplastů pro netlakové kanalizační přípojky a stokové sítě uložené v zemi - Stanovení odolnosti vůči kombinovanému působení teplotních cyklů a vnějšího zatížení

125 Kč

65 Výrobky chemického průmyslu

ČSN EN 116/Oprava 1 (656166) - duben 2018

Motorová nafta a topné oleje pro vytápění domácností - Stanovení bodu filtrovatelnosti (CFPP) - Metoda postupného ochlazování

20 Kč

ČSN EN 13303 (657066) - duben 2018 aktuální vydání

Asfalty a asfaltová pojiva - Stanovení ztráty hmotnosti průmyslových asfaltů po zahřívání

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

68 Výrobky chemického průmyslu

ČSN EN 16956 (681519) - duben 2018

Kosmetika - Analytické metody - Metoda HPLC/UV pro identifikaci a stanovení obsahu hydrochinonu, etherů hydrochinonu a kortikosteroidů v kosmetických přípravcích pro zesvětlení kůže

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

69 Strojní zařízení chemického průmyslu

ČSN EN 13445-3 (695245) - duben 2018 aktuální vydání

Netopené tlakové nádoby - Část 3: Konstrukce a výpočet

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
A1 4.18t, A2 4.18t, A3 8.18t, A4 12.18t, A5 6.19t, A6 10.19t, A8 12.19t, A7 12.19t

6 375 Kč

ČSN EN 13445-3/změna A1 (695245) - duben 2018

Netopené tlakové nádoby - Část 3: Konstrukce a výpočet

125 Kč

ČSN EN 13445-3/změna A2 (695245) - duben 2018

Netopené tlakové nádoby - Část 3: Konstrukce a výpočet

125 Kč

72 Stavební suroviny, materiály a výrobky

ČSN EN ISO 14688-1 (721003) - duben 2018 aktuální vydání

Geotechnický průzkum a zkoušení - Pojmenování a zatřiďování zemin - Část 1: Pojmenování a popis

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN ISO 14688-2 (721003) - duben 2018 aktuální vydání

Geotechnický průzkum a zkoušení - Pojmenování a zatřiďování zemin - Část 2: Zásady pro zatřiďování

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 14689 (721005) - duben 2018

Geotechnický průzkum a zkoušení - Pojmenování, popis a klasifikace hornin

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN ISO 17892-7 (721007) - duben 2018

Geotechnický průzkum a zkoušení - Laboratorní zkoušky zemin - Část 7: Zkouška pevnosti v prostém tlaku

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

73 Navrhování a provádění staveb

ČSN EN 12976-1 (730302) - duben 2018 aktuální vydání

Tepelné solární soustavy a součásti - Soustavy průmyslově vyráběné - Část 1: Obecné požadavky

350 Kč

TNI CEN ISO/TR 52022-2 (730303) - duben 2018

Energetická náročnost budov - Tepelné a solární vlastnosti a vlastnosti denního osvětlení stavebních částí a prvků - Část 2: Vysvětlení a zdůvodnění

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

570 Kč

ČSN EN ISO 6781-3 (730340) - duben 2018 aktuální vydání

Provedení budov - Detekce tepelných, vzduchotěsných a vlhkostních nehomogenit v budovách s použitím infračervených metod - Část 3: Kvalifikace operátorů zařízení, analytiků dat a zpracovatelů zpráv

340 Kč

ČSN EN 15882-2 (730856) - duben 2018 aktuální vydání

Rozšířená aplikace výsledků zkoušek požární odolnosti provozních instalací - Část 2: Požární klapky

340 Kč

ČSN EN 1366-2 (730857) - duben 2018 aktuální vydání

Zkoušení požární odolnosti provozních instalací - Část 2: Požární klapky

350 Kč

ČSN EN 206 +A1 (732403) - duben 2018 aktuální vydání

Beton - Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda

590 Kč

ČSN EN 16704-1 (736335) - duben 2018 aktuální vydání

Železniční aplikace - Kolej - Bezpečnost při práci v koleji - Část 1: Rizika na železnici a společné principy ochrany na pevných a mobilních pracovištích

590 Kč

ČSN EN 16704-2-2 (736395) - duben 2018 aktuální vydání

Železniční aplikace - Kolej - Bezpečnost při práci v koleji - Část 2-2: Společná řešení a technologie - Požadavky na zábrany

340 Kč

76 Služby

ČSN EN 14615 (760305) - duben 2018 aktuální vydání

Poštovní služby - Digitální výplatní otisky - Aplikace, bezpečnost a návrh

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

945 Kč

79 Průmysl kožedělný

ČSN EN ISO 17231 (793864) - duben 2018 aktuální vydání

Usně - Fyzikální a mechanické zkoušky - Stanovení vodoodpudivosti oděvnických usní

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

83 Ochrana životního prostředí, pracovní a osobní ochrana, bezpečnost strojních zařízení a ergonomie

ČSN EN ISO 20349-1 (832525) - duben 2018

Osobní ochranné prostředky - Ochranná obuv proti rizikům ve slévárnách a při svařování - Část 1: Požadavky a zkušební metody na ochranu proti rizikům ve slévárnách

340 Kč

ČSN EN ISO 20349-2 (832525) - duben 2018

Osobní ochranné prostředky - Ochranná obuv proti rizikům ve slévárnách a při svařování - Část 2: Požadavky a zkušební metody na ochranu proti rizikům při svařování a podobných postupech

230 Kč

ČSN EN ISO 20349/změna Z1 (832525) - duben 2018

Osobní ochranné prostředky - Ochranná obuv proti tepelným rizikům a stříkancům roztaveného kovu vyskytujícím se ve slévárnách a při svařování - Požadavky a metoda zkoušení

Změna byla zrušena k 30. září 2019.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN ISO 7250-1 (833506) - duben 2018 aktuální vydání

Základní rozměry lidského těla pro technologické projektování - Část 1: Definice a orientační body tělesných rozměrů

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

570 Kč

ČSN EN ISO 9241-125 (833582) - duben 2018

Ergonomie systémových interakcí člověka - Část 125: Návod na vizuální prezentaci informace

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

ČSN EN 16214-3 +A1 (838260) - duben 2018 aktuální vydání

Kritéria udržitelnosti pro výrobu biopaliv a biokapalin pro energetické využití - Zásady, kritéria, ukazatele a ověřovatelé - Část 3: Biodiverzita a ekologická hlediska související s účely ochrany přírody

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

85 Zdravotnictví

ČSN EN ISO 10993-16 (855220) - duben 2018 aktuální vydání

Biologické hodnocení zdravotnických prostředků - Část 16: Plán toxikokinetické studie degradačních produktů a vyluhovatelných látek

230 Kč

ČSN EN ISO 11607-1/Oprava 1 (855280) - duben 2018

Obaly pro závěrečně sterilizované zdravotnické prostředky - Část 1: Požadavky na materiály, systémy sterilní bariéry a systémy balení

Změna obsahuje pouze anglický text normy.

Změna byla zrušena k 1. dubnu 2020.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN ISO 11607-2/Oprava 1 (855280) - duben 2018

Obaly pro závěrečně sterilizované zdravotnické prostředky - Část 2: Validace požadavků na proces tvarování, utěsnění a sestavení

Změna obsahuje pouze anglický text normy.

Změna byla zrušena k 1. červenci 2020.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN ISO 22112 (856337) - duben 2018 aktuální vydání

Stomatologie - Umělé zuby pro zubní náhrady

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN ISO 9917-2 (856345) - duben 2018 aktuální vydání

Stomatologie - Vodou tuhnoucí cementy - Část 2: Cementy modifikované pryskyřicí

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

87 Telekomunikace

ČSN ETSI EN 303 316 V1.1.1 (870023) - duben 2018

Širokopásmová přímá komunikace vzduch-země - Zařízení provozovaná v kmitočtových pásmech 1 900 MHz až 1 920 MHz a 5 855 MHz až 5 875 MHz - Antény pro tvarování svazku - Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice 2014/53/EU

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

440 Kč

ČSN ETSI EN 302 065-5 V1.1.1 (875141) - duben 2018

Zařízení krátkého dosahu (SRD) používající technologii ultraširokého pásma (UWB) - Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice 2014/53/EU - Část 5: Zařízení používající technologii UWB na palubách letadel

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN ETSI EN 302 636-4-1 V1.3.1 (875166) - duben 2018

Inteligentní dopravní systémy (ITS) - Vozidlové komunikace - Geografické navrhování sítí - Část 4: Geografické adresování a přeposílání pro komunikace mezi dvěma body a mezi bodem a více body - Podčást 1: Funkčnost nezávislá na médiu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

770 Kč

ČSN ETSI EN 302 636-5-1 V2.1.1 (875166) - duben 2018

Inteligentní dopravní systémy (ITS) - Vozidlové komunikace - Geografické navrhování sítí - Část 5: Přenosové protokoly - Podčást 1: Základní přenosový protokol

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

94 Výstrojné zboží

ČSN EN 1176-2/změna Z1 (940515) - duben 2018

Zařízení a povrch dětského hřiště - Část 2: Další specifické bezpečnostní požadavky a zkušební metody pro houpačky

Změna byla zrušena k 31. říjnu 2018.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 1176-3/změna Z1 (940515) - duben 2018

Zařízení a povrch dětského hřiště - Část 3: Další specifické bezpečnostní požadavky a zkušební metody pro skluzavky

Změna byla zrušena k 31. říjnu 2018.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 1176-4/změna Z1 (940515) - duben 2018

Zařízení a povrch dětského hřiště - Část 4: Další specifické bezpečnostní požadavky a zkušební metody pro lanovky

Změna byla zrušena k 31. říjnu 2018.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN ISO 25649-1 (940930) - duben 2018

Plovoucí předměty pro volný čas používané na vodě i ve vodě - Část 1: Klasifikace, materiály, obecné požadavky a metody zkoušení

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN ISO 25649-2 (940930) - duben 2018

Plovoucí předměty pro volný čas používané na vodě i ve vodě - Část 2: Informace pro spotřebitele

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN ISO 25649-3 (940930) - duben 2018

Plovoucí předměty pro volný čas používané na vodě i ve vodě - Část 3: Další specifické bezpečnostní požadavky a metody zkoušení pro prostředky třídy A

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 25649-4 (940930) - duben 2018

Plovoucí předměty pro volný čas používané na vodě i ve vodě - Část 4: Další specifické bezpečnostní požadavky a metody zkoušení pro prostředky třídy B

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN ISO 25649-5 (940930) - duben 2018

Plovoucí předměty pro volný čas používané na vodě i ve vodě - Část 5: Další specifické bezpečnostní požadavky a metody zkoušení pro prostředky třídy C

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN ISO 25649-6 (940930) - duben 2018

Plovoucí předměty pro volný čas používané na vodě i ve vodě - Část 6: Další specifické bezpečnostní požadavky a metody zkoušení pro prostředky třídy D

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN ISO 25649-7 (940930) - duben 2018

Plovoucí předměty pro volný čas používané na vodě i ve vodě - Část 7: Další specifické bezpečnostní požadavky a metody zkoušení pro prostředky třídy E

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN ISO 20274 (945012) - duben 2018

Smalty - Příprava vzorků a stanovení teplotního součinitele roztažnosti

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč