Přihlásit | Registrovat | Jak nakupovat | Reklamace | Kontakty
Uživatel nepřihlášen (přihlásit)
Celková cena: 0 Kč | Košík je prázdný

Navigátor

ČSN (normy i změny) z dubna 2018

Katalog Označení
Název
Cena s DPH
Přidat do košíku
504044 ČSN EN 17007 (010667) - duben 2018
Proces údržby a související indikátory
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
590 Kč vč. DPH
504657 ČSN ISO 21940-2 (011449) - duben 2018
Vibrace - Vyvažování rotorů - Část 2: Slovník
350 Kč vč. DPH
504043 ČSN EN ISO 25178-71 (014451) - duben 2018 nové vydání
Geometrické specifikace produktu (GPS) - Textura povrchu: Plocha - Část 71: Softwarové etalony
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
340 Kč vč. DPH
503902 ČSN EN ISO 5577 (015005) - duben 2018 nové vydání
Nedestruktivní zkoušení - Zkoušení ultrazvukem - Slovník
770 Kč vč. DPH
504810 ČSN EN ISO/IEC 17025 (015253) - duben 2018 nové vydání
Všeobecné požadavky na kompetenci zkušebních a kalibračních laboratoří
440 Kč vč. DPH
504700 ČSN EN ISO/IEC 17011 (015258) - duben 2018 nové vydání
Posuzování shody - Požadavky na akreditační orgány akreditující orgány posuzování shody
440 Kč vč. DPH
504778 ČSN P CEN ISO/TS 17429 (018488) - duben 2018
Inteligentní dopravní systémy - Kooperativní ITS - Zařízení stanice ITS pro přenos informací mezi stanicemi ITS
550 Kč vč. DPH
504392 ČSN EN ISO 2360 (038185) - duben 2018 nové vydání
Nevodivé povlaky na nemagnetických elektricky vodivých podkladech - Měření tloušťky povlaku - Metoda vířivých proudů využívající změn amplitudy
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
440 Kč vč. DPH
504046 ČSN EN ISO 18086 (038369) - duben 2018
Koroze kovů a slitin - Stanovení koroze střídavými proudy - Kritéria ochrany
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
550 Kč vč. DPH
504045 ČSN EN ISO 15589-1 (038392) - duben 2018
Naftový, petrochemický a plynárenský průmysl - Katodická ochrana potrubních dopravních systémů - Část 1: Potrubí na souši
Norma obsahuje pouze anglický text normy, připravuje se převzetí v češtině.
770 Kč vč. DPH
504394 ČSN EN ISO 2082 (038509) - duben 2018 nové vydání
Kovové a jiné anorganické povlaky - Elektrolyticky vyloučené povlaky kadmia s dodatečnou úpravou na železe nebo oceli
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
340 Kč vč. DPH
504790 ČSN EN ISO 4527/Oprava 1 (038541) - duben 2018
Kovové povlaky - Autokatalytické (bezproudově vyloučené) povlaky nikl-fosfor - Specifikace a metody zkoušení
20 Kč vč. DPH
504652 ČSN EN 13523-21 (038761) - duben 2018 nové vydání
Kontinuálně lakované kovové pásy - Metody zkoušení - Část 21: Hodnocení vzorků vystavených vnějším povětrnostním vlivům
230 Kč vč. DPH
504651 ČSN EN 13523-24 (038761) - duben 2018 nové vydání
Kontinuálně lakované kovové pásy - Metody zkoušení - Část 24: Odolnost proti slepování a proti vzniku otisku při stohování
190 Kč vč. DPH
504653 ČSN EN 13523-8 (038761) - duben 2018 nové vydání
Kontinuálně lakované kovové pásy - Metody zkoušení - Část 8: Odolnost v solné mlze
230 Kč vč. DPH
504684 ČSN EN 15459-1 (060405) - duben 2018 nové vydání
Energetická náročnost budov - Postup pro ekonomické hodnocení energetických soustav v budovách - Část 1: Výpočtové postupy, Modul M1-14
550 Kč vč. DPH
504646 ČSN EN ISO 16890-1 (125009) - duben 2018 nové vydání
Vzduchové filtry pro všeobecné větrání - Část 1: Technické specifikace, požadavky a klasifikační metody založené na účinnosti odlučování částic (ePM)
350 Kč vč. DPH
504050 ČSN EN 61987-24-2 (180410) - duben 2018
Měření a řízení průmyslových procesů - Struktura dat a prvků v katalogu průmyslových zařízení - Část 24-2: Seznam vlastností (LOP) pro elektronickou výměnu dat pro příslušenství ventilů/aktuátorů
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
340 Kč vč. DPH
504049 ČSN EN 61987-24-3 (180410) - duben 2018
Měření a řízení průmyslových procesů - Struktura dat a prvků v katalogu průmyslových zařízení - Část 24-3: Seznam vlastností (LOP) pro elektronickou výměnu dat pro příslušenství pro úpravu průtoku
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
340 Kč vč. DPH
504048 ČSN EN 62657-1 (184002) - duben 2018
Průmyslové komunikační sítě - Bezdrátové komunikační sítě - Část 1: Požadavky na bezdrátovou komunikaci a uvažování spektra
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
590 Kč vč. DPH
504047 ČSN EN 62952-3 (189000) - duben 2018
Zdroje pro bezdrátová komunikační zařízení - Část 3: Základní modul adaptoru pro získávání energie
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
340 Kč vč. DPH
504057 ČSN EN 16839 (280329) - duben 2018
Železniční aplikace - Vozidla - Provedení čelníku
Norma obsahuje pouze anglický text normy, připravuje se převzetí v češtině.
550 Kč vč. DPH
504056 ČSN EN 16922 (281515) - duben 2018
Železniční aplikace - Pozemní služby - Vybavení k vypouštění odpadní vody
Norma obsahuje pouze anglický text normy, připravuje se převzetí v češtině.
340 Kč vč. DPH
504059 ČSN EN ISO 14469 (300220) - duben 2018
Silniční vozidla - Konektor pro doplňování stlačeného zemního plynu
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
550 Kč vč. DPH
504611 ČSN EN ISO 4210-2 (309000) - duben 2018 nové vydání
Jízdní kola - Bezpečnostní požadavky na jízdní kola - Část 2: Požadavky na městská a trekkingová jízdní kola, na jízdní kola pro mládež, na horská a závodní jízdní kola
440 Kč vč. DPH
504612 ČSN EN 15918 +A2 (309070) - duben 2018 nové vydání
Jízdní kola - Přívěsy za jízdní kola - Bezpečnostní požadavky a zkušební metody
350 Kč vč. DPH
504058 ČSN EN 15194 (309080) - duben 2018 nové vydání
Jízdní kola - Jízdní kola s pomocným elektrickým pohonem - Jízdní kola EPAC
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
945 Kč vč. DPH
504072 ČSN EN 9117 (310423) - duben 2018
Letectví a kosmonautika - Delegované ověřování výrobku před dodáním
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
230 Kč vč. DPH
504078 ČSN EN 9300-005 (310450) - duben 2018
Letectví a kosmonautika - LOTAR - Dlouhodobá archivace a vyhledávání v digitální technické dokumentaci produktu 3D, CAD a PDM dat - Část 005: Autentifikace a ověřování
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
340 Kč vč. DPH
504079 ČSN EN 9300-007 (310450) - duben 2018
Letectví a kosmonautika - LOTAR - Dlouhodobá archivace a vyhledávání v digitální technické dokumentaci produktu 3D, CAD a PDM dat - Část 007: Termíny a dokumenty
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
340 Kč vč. DPH
504060 ČSN EN 16603-70-41 (310540) - duben 2018
Kosmické inženýrství - Využití paketů dálkového měření a dálkového ovládání
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
2 650 Kč vč. DPH
504081 ČSN EN 4644-001 (311825) - duben 2018 nové vydání
Letectví a kosmonautika - Elektrické a optické konektory, obdélníkové, modulové, s obdélníkovými vložkami, trvalá pracovní teplota 175 °C (nebo 125 °C) - Část 001: Technická specifikace
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
770 Kč vč. DPH
504082 ČSN EN 4652-420 (311828) - duben 2018
Letectví a kosmonautika - Konektory, koaxiální, vysofrekvenční - Část 420: Typ 4, rozhraní C - Verze montáže pro zalisování - Přímá zástrčka - Norma výrobku
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
230 Kč vč. DPH
504083 ČSN EN 4652-421 (311828) - duben 2018
Letectví a kosmonautika - Konektory, koaxiální, vysofrekvenční - Část 421: Typ 4, rozhraní C - Verze montáže pro zalisování - Pravoúhlá zástrčka - Norma výrobku
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
230 Kč vč. DPH
504062 ČSN EN 4691-1 (313080) - duben 2018
Letectví a kosmonautika - Spojovací tyč s integrovanými šrouby - Část 1: Technická specifikace
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
550 Kč vč. DPH
504063 ČSN EN 4692 (313081) - duben 2018
Letectví a kosmonautika - Spojovací tyč s integrovanými šrouby - Pojistná spona
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
230 Kč vč. DPH
504064 ČSN EN 4693 (313082) - duben 2018
Letectví a kosmonautika - Spojovací tyč s integrovanými šrouby - Sestava A, B a C
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
340 Kč vč. DPH
504065 ČSN EN 4694 (313083) - duben 2018
Letectví a kosmonautika - Spojovací tyč s integrovanými šrouby - Sestava D, E a F
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
340 Kč vč. DPH
504066 ČSN EN 4695 (313084) - duben 2018
Letectví a kosmonautika - Spojovací tyč s integrovanými šrouby - Sestava G, H a K
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
340 Kč vč. DPH
504061 ČSN EN 3820 (313126) - duben 2018 nové vydání
Letectví a kosmonautika - Šrouby se šestihrannou hlavou, hrubou tolerancí dříku, krátkým závitem, ze slitiny titanu, anodicky oxidované, s mazivem MoS2 - Třída 1 100 MPa (při teplotě okolí) / 315 °C
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
190 Kč vč. DPH
504068 ČSN EN 4702-02 (314124) - duben 2018
Letectví a kosmonautika - Rychloupínací systémy pro nekonstrukční aplikace a aplikace obložení - Část 02: Kombinace třmenu a pružnice
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
190 Kč vč. DPH
504067 ČSN EN 4702-03 (314124) - duben 2018
Letectví a kosmonautika - Rychloupínací systémy pro nekonstrukční aplikace a aplikace obložení - Část 03: Svorník - mechanismus pro rychlé vypnutí a zajištění
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
230 Kč vč. DPH
504069 ČSN EN 4702-04 (314124) - duben 2018
Letectví a kosmonautika - Rychloupínací systémy pro nekonstrukční aplikace a aplikace obložení - Část 04: Třmen pružnice
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
190 Kč vč. DPH
504070 ČSN EN 4702-05 (314124) - duben 2018
Letectví a kosmonautika - Rychloupínací systémy pro nekonstrukční aplikace a aplikace obložení - Část 05: Pojistná podložka
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
230 Kč vč. DPH
504071 ČSN EN 6128 (314381) - duben 2018
Letectví a kosmonautika - Trhací nýt vysokopevnostní se zápustnou hlavou s úhlem 100°
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
230 Kč vč. DPH
504080 ČSN EN 3094 (317171) - duben 2018
Letectví a kosmonautika - Těsnicí hmoty - Zkušební metody - Stanovení doby aplikace
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
190 Kč vč. DPH
504084 ČSN EN 2850 (317725) - duben 2018
Letectví a kosmonautika - Jednosměrné lamináty s termosetovou pryskyřicí a uhlíkovými vlákny - Tlaková zkouška rovnoběžně se směrem vláken
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
230 Kč vč. DPH
504815 ČSN 33 2000-5-53 ed. 2/změna Z1 (332000) - duben 2018
Elektrické instalace nízkého napětí - Část 5-53: Výběr a stavba elektrických zařízení - Spínací a řídicí přístroje
65 Kč vč. DPH
504814 ČSN 33 2000-6 ed. 2/změna Z1 (332000) - duben 2018
Elektrické instalace nízkého napětí - Část 6: Revize
65 Kč vč. DPH
504711 ČSN EN 60079-18 ed. 3/změna A1 (332320) - duben 2018
Výbušné atmosféry - Část 18: Zařízení chráněné zalitím zalévací hmotou "m"
190 Kč vč. DPH
504697 ČSN EN 61400-25-1 ed. 2 (333160) - duben 2018 nové vydání
Větrné elektrárny - Část 25-1: Komunikační prostředky pro sledování a řízení větrných elektráren - Souhrnný popis principů a modelů
350 Kč vč. DPH
504698 ČSN EN 61400-25-1/změna Z1 (333160) - duben 2018
Větrné elektrárny - Část 25-1: Komunikační prostředky pro sledování a řízení větrných elektráren - Souhrnný popis principů a modelů
Změna bude zrušena k 1. prosinci 2020
32 Kč vč. DPH
504635 ČSN EN 61000-2-2/změna A1 (333432) - duben 2018
Elektromagnetická kompatibilita (EMC) - Část 2-2: Prostředí - Kompatibilní úrovně pro nízkofrekvenční rušení šířené vedením a signály ve veřejných rozvodných sítích nízkého napětí
230 Kč vč. DPH
504638 ČSN EN 61000-4-12 ed. 2/změna Z1 (333432) - duben 2018
Elektromagnetická kompatibilita (EMC) - Část 4-12: Zkušební a měřicí technika - Tlumená sinusová vlna - Zkouška odolnosti
Změna bude zrušena k 22. srpnu 2020
32 Kč vč. DPH
504637 ČSN EN 61000-4-12 ed. 3 (333432) - duben 2018
Elektromagnetická kompatibilita (EMC) - Část 4-12: Zkušební a měřicí technika - Tlumená sinusová vlna - Zkouška odolnosti
440 Kč vč. DPH
504636 ČSN EN 61000-4-5 ed. 3/změna A1 (333432) - duben 2018
Elektromagnetická kompatibilita (EMC) - Část 4-5: Zkušební a měřicí technika - Rázový impulz - Zkouška odolnosti
125 Kč vč. DPH
504795 ČSN EN 50155 ed. 3/změna Z1 (333555) - duben 2018
Drážní zařízení - Elektronická zařízení drážních vozidel
Změna bude zrušena k 13. říjnu 2020
32 Kč vč. DPH
504794 ČSN EN 50155 ed. 4 (333555) - duben 2018
Drážní zařízení - Elektronická zařízení drážních vozidel
590 Kč vč. DPH
504710 ČSN EN 55016-2-1 ed. 3/změna A1 (334210) - duben 2018
Specifikace přístrojů a metod pro měření vysokofrekvenčního rušení a odolnosti - Část 2-1: Metody měření rušení a odolnosti - Měření rušení šířeného vedením
230 Kč vč. DPH
504649 ČSN CLC/TS 50398/změna Z1 (334597) - duben 2018
Poplachové systémy - Kombinované a integrované systémy - Všeobecné požadavky
32 Kč vč. DPH
504648 ČSN EN 50398-1 (334597) - duben 2018
Poplachové systémy - Kombinované a integrované poplachové systémy - Část 1: Obecné požadavky
340 Kč vč. DPH
504632 ČSN EN 62325-451-1 ed. 2 (335000) - duben 2018 nové vydání
Rámec pro komunikaci na trhu s energií - Část 451-1: Obchodní proces potvrzování a kontextový model CIM pro evropský trh
440 Kč vč. DPH
504633 ČSN EN 62325-451-1/změna Z1 (335000) - duben 2018
Rámec pro komunikaci na trhu s energií - Část 451-1: Potvrzování obchodních procesů a kontextový model CIM pro evropský trh
Změna bude zrušena k 6. březnu 2020
32 Kč vč. DPH
504629 ČSN EN 62488-2 (335010) - duben 2018
Komunikační systémy po elektrickém vedení pro aplikace v energetických společnostech - Část 2: Analogové terminály pro přenos po elektrickém vedení neboli APLC
590 Kč vč. DPH
504807 ČSN EN 50122-1 ed. 2/Oprava 2 (341520) - duben 2018
Drážní zařízení - Pevná trakční zařízení - Elektrická bezpečnost, uzemňování a zpětný obvod - Část 1: Ochranná opatření proti úrazu elektrickým proudem
20 Kč vč. DPH
504666 ČSN EN 50463-1 ed. 2 (341566) - duben 2018 nové vydání
Drážní zařízení - Energetické měření na palubě vlaku - Část 1: Obecně
340 Kč vč. DPH
504667 ČSN EN 50463-1/změna Z1 (341566) - duben 2018
Drážní zařízení - Energetické měření na palubě vlaku - Část 1: Obecně
Změna bude zrušena k 6. říjnu 2020
32 Kč vč. DPH
504664 ČSN EN 50463-2 ed. 2 (341566) - duben 2018 nové vydání
Drážní zařízení - Energetické měření na palubě vlaku - Část 2: Měření energie
590 Kč vč. DPH
504665 ČSN EN 50463-2/změna Z1 (341566) - duben 2018
Drážní zařízení - Energetické měření na palubě vlaku - Část 2: Měření energie
Změna bude zrušena k 6. říjnu 2020
32 Kč vč. DPH
504662 ČSN EN 50463-3 ed. 2 (341566) - duben 2018 nové vydání
Drážní zařízení - Energetické měření na palubě vlaku - Část 3: Zpracování dat
350 Kč vč. DPH
504663 ČSN EN 50463-3/změna Z1 (341566) - duben 2018
Drážní zařízení - Energetické měření na palubě vlaku - Část 3: Zpracování dat
Změna bude zrušena k 6. říjnu 2020
32 Kč vč. DPH
504660 ČSN EN 50463-4 ed. 2 (341566) - duben 2018 nové vydání
Drážní zařízení - Energetické měření na palubě vlaku - Část 4: Komunikace
990 Kč vč. DPH
504661 ČSN EN 50463-4/změna Z1 (341566) - duben 2018
Drážní zařízení - Energetické měření na palubě vlaku - Část 4: Komunikace
Změna bude zrušena k 6. říjnu 2020
32 Kč vč. DPH
504658 ČSN EN 50463-5 ed. 2 (341566) - duben 2018 nové vydání
Drážní zařízení - Energetické měření na palubě vlaku - Část 5: Posuzování shody
340 Kč vč. DPH
504659 ČSN EN 50463-5/změna Z1 (341566) - duben 2018
Drážní zařízení - Energetické měření na palubě vlaku - Část 5: Posuzování shody
Změna bude zrušena k 6. říjnu 2020
32 Kč vč. DPH
504600 ČSN EN 61851-21-1 (341590) - duben 2018
Systém nabíjení elektrických vozidel vodivým propojením - Část 21-1: EMC požadavky na vestavěnou nabíječku elektrického vozidla pro vodivé připojení k AC/DC napájení
440 Kč vč. DPH
504613 ČSN EN 61851-21/změna Z1 (341590) - duben 2018
Systém nabíjení elektrických vozidel vodivým propojením - Část 21: Požadavky na elektrická vozidla pro vodivé připojení k AC/DC napájení
32 Kč vč. DPH
503827 ČSN EN 60317-0-7 ed. 2 (347307) - duben 2018 nové vydání
Specifikace jednotlivých typů vodičů pro vinutí - Část 0-7: Obecné požadavky - Plně izolované (FIW) lakované vodiče pro vinutí, bez izolačních vad
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
350 Kč vč. DPH
503828 ČSN EN 60317-0-7/změna Z1 (347307) - duben 2018
Specifikace jednotlivých typů vodičů pro vinutí - Část 0-7: Obecné požadavky - Plně izolovaný (FIW) měděný vodič kruhového průřezu lakovaný, bez izolačních vad, s jmenovitým průměrem jádra 0,040 mm až 1,600 mm
Změna bude zrušena k 20. září 2020
32 Kč vč. DPH
503829 ČSN EN 60317-56 ed. 2 (347307) - duben 2018 nové vydání
Specifikace jednotlivých typů vodičů pro vinutí - Část 56: Pájitelný plně izolovaný (FIW) měděný vodič kruhového průřezu lakovaný polyurethanem, bez izolačních vad, třída 180
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
230 Kč vč. DPH
503830 ČSN EN 60317-56/změna Z1 (347307) - duben 2018
Specifikace jednotlivých typů vodičů pro vinutí - Část 56: Pájitelný plně izolovaný (FIW) měděný vodič kruhového průřezu lakovaný polyurethanem, bez izolačních vad, s jmenovitým průměrem jádra 0,040 mm až 1,600 mm, třída 180
Změna bude zrušena k 13. září 2020
32 Kč vč. DPH
503832 ČSN EN 60153-4 (347910) - duben 2018
Kovové neizolované vlnovody - Část 4: Specifikace kruhových vlnovodů
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
340 Kč vč. DPH
504451 ČSN IEC 153-4/změna Z1 (347910) - duben 2018
Kovové neizolované vlnovody - Část 4: Specifikace kruhových vlnovodů
Změna obsahuje pouze anglický text normy.
Změna bude zrušena k 20. září 2020
32 Kč vč. DPH
504092 ČSN EN 62927 (351613) - duben 2018
Spínače měniče napájeného ze zdroje napětí (VSC) pro statický synchronní kompenzátor (STATCOM) - Elektrické zkoušky
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
550 Kč vč. DPH
504687 ČSN EN 62056-5-3 ed. 2/změna Z1 (356131) - duben 2018
Výměna dat pro měření elektrické energie - Soubor DLMS/COSEM - Část 5-3: Aplikační vrstva DLMS/COSEM
Změna bude zrušena k 14. září 2020
32 Kč vč. DPH
504686 ČSN EN 62056-5-3 ed. 3 (356131) - duben 2018
Výměna dat pro měření elektrické energie - Soubor DLMS/COSEM - Část 5-3: Aplikační vrstva DLMS/COSEM
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
1 730 Kč vč. DPH
504624 ČSN EN 61557-9 ed. 3/Oprava 1 (356230) - duben 2018
Elektrická bezpečnost v nízkonapěťových rozvodných sítích se střídavým napětím do 1 000 V a se stejnosměrným napětím do 1 500 V - Zařízení ke zkoušení, měření nebo sledování činnosti prostředků ochrany - Část 9: Zařízení k lokalizování místa poruchy izolace v rozvodných sítích IT
20 Kč vč. DPH
504668 ČSN EN 62561-3 ed. 2 (357605) - duben 2018 nové vydání
Součásti systému ochrany před bleskem (LPSC) - Část 3: Požadavky na oddělovací jiskřiště
340 Kč vč. DPH
504669 ČSN EN 62561-3/změna Z1 (357605) - duben 2018
Součásti systému ochrany před bleskem (LPSC) - Část 3: Požadavky na oddělovací jiskřiště
Změna bude zrušena k 20. červenci 2020
32 Kč vč. DPH
504088 ČSN EN 62884-2 (358492) - duben 2018
Techniky měření piezoelektrických, dielektrických a elektrostatických oscilátorů - Část 2: Metoda měření krátkodobé nestability fáze
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
350 Kč vč. DPH
504676 ČSN EN 60747-16-3/změna A2 (358797) - duben 2018
Polovodičové součástky - Část 16-3: Mikrovlnné integrované obvody - Měniče kmitočtu
Změna obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
190 Kč vč. DPH
504677 ČSN EN 60747-16-4/změna A2 (358797) - duben 2018
Polovodičové součástky - Část 16-4: Mikrovlnné integrované obvody - Spínače
Změna obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
190 Kč vč. DPH
504673 ČSN EN 61745 (359207) - duben 2018
Postup analýzy zobrazení koncového čela pro soubory zkoušek kalibrace geometrie optických vláken
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
550 Kč vč. DPH
504678 ČSN EN 60793-1-33 ed. 2 (359213) - duben 2018 nové vydání
Optická vlákna - Část 1-33: Měřicí metody a zkušební postupy - Náchylnost ke korozi pnutím
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
440 Kč vč. DPH
504679 ČSN EN 60793-1-33/změna Z1 (359213) - duben 2018
Optická vlákna - Část 1-33: Měřicí metody a zkušební postupy - Odolnost proti korozi
Změna bude zrušena k 20. září 2020
32 Kč vč. DPH
504792 ČSN EN 62148-1/změna Z1 (359274) - duben 2018
Optické vláknové aktivní součástky a zařízení - Normy pouzder a rozhraní - Část 1: Všeobecně a návod
Změna bude zrušena k 16. únoru 2021
32 Kč vč. DPH
504791 ČSN EN IEC 62148-1 ed. 2 (359274) - duben 2018
Optické vláknové aktivní součástky a zařízení - Normy pouzder a rozhraní - Část 1: Obecně a návod
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
340 Kč vč. DPH
504672 ČSN EN 61757-2-2 (359275) - duben 2018
Optické vláknové senzory - Část 2-2: Měření teploty - Distribuované snímání
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
440 Kč vč. DPH
504826 ČSN EN 61057 ed. 2 (359714) - duben 2018 nové vydání
Práce pod napětím - Izolační zdvihací zařízení pro montáž na podvozky
590 Kč vč. DPH
504827 ČSN EN 61057/změna Z1 (359714) - duben 2018
Izolační pohyblivé pracovní plošiny pro práce pod napětím nad 1 kV střídavého napětí
Změna bude zrušena k 24. červenci 2020
32 Kč vč. DPH
504708 ČSN EN 60598-2-20 ed. 3/Oprava 1 (360600) - duben 2018
Svítidla - Část 2-20: Zvláštní požadavky - Světelné řetězy
20 Kč vč. DPH
504707 ČSN EN 60598-2-21/Oprava 1 (360600) - duben 2018
Svítidla - Část 2-21: Zvláštní požadavky - Světelná lana
20 Kč vč. DPH
504706 ČSN EN 60598-2-22 ed. 2/Oprava 2 (360600) - duben 2018
Svítidla - Část 2-22: Zvláštní požadavky - Svítidla pro nouzové osvětlení
20 Kč vč. DPH
504650 ČSN EN 60335-2-86 ed. 2/změna A12 (361045) - duben 2018
Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-86: Zvláštní požadavky na elektrická rybářská zařízení
65 Kč vč. DPH
504690 ČSN EN 50380 ed. 2 (364635) - duben 2018 nové vydání
Požadavky na značení a dokumentaci pro fotovoltaické moduly
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
340 Kč vč. DPH
504691 ČSN EN 50380/změna Z1 (364635) - duben 2018
Katalogové údaje a informace na štítku fotovoltaických modulů
Změna bude zrušena k 17. červenci 2020
32 Kč vč. DPH
504093 ČSN EN 62920 (364641) - duben 2018
Systémy fotovoltaických generátorů - Požadavky na EMC a zkušební metody pro zařízení měničů výkonu
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
550 Kč vč. DPH
504696 ČSN EN 50637 (364895) - duben 2018
Zdravotnické elektrické přístroje - Zvláštní požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost zdravotnických lůžek pro děti
590 Kč vč. DPH
504094 ČSN EN 62680-1-3 ed. 2 (368691) - duben 2018 nové vydání
Rozhraní univerzální sériové sběrnice pro data a výkon - Část 1-3: Společné části - Specifikace Univerzální sériové sběrnice, kabel a konektor typ C™
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
1 520 Kč vč. DPH
504628 ČSN EN 62680-1-3/změna Z1 (368691) - duben 2018
Rozhraní uvniverzální sériové sběrnice pro data a výkon - Část 1-3: Univerzální sériové rozhraní - Společné části - Specifikace univerzální sériové sběrnice, kabel a konektor typ CTM
Změna obsahuje pouze anglický text normy.
Změna bude zrušena k 30. říjnu 2020
32 Kč vč. DPH
504670 ČSN ISO/IEC 20000-6 (369074) - duben 2018
Informační technologie - Management služeb - Část 6: Požadavky na orgány provádějící audit a certifikaci systémů managementu služeb
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
340 Kč vč. DPH
504622 ČSN EN 62321-4/změna A1 (369080) - duben 2018
Stanovení některých látek v elektrotechnických výrobcích - Část 4: Rtuť v polymerech, kovech a elektronice metodami CV-AAS, CV-AFS, ICP-OES a ICP-MS
125 Kč vč. DPH
504647 ČSN EN 50574/změna Z1 (369082) - duben 2018
Požadavky na sběr, logistiku a zpracování zařízení s ukončenou životností, pocházející z domácností, která obsahují těkavé fluoruhlovodíky nebo těkavé uhlovodíky
Změna bude zrušena k 29. květnu 2020
32 Kč vč. DPH
504623 ČSN EN 50625-2-3 (369082) - duben 2018
Sběr, logistika a požadavky na zpracování OEEZ - Část 2-3: Požadavky na zpracování zařízení pro teplotní výměnu a ostatní OEEZ obsahující VFC a/nebo VHC
350 Kč vč. DPH
504403 ČSN EN 419212-1/změna Z2 (369890) - duben 2018
Aplikační rozhraní pro čipové karty používané jako zařízení pro vytváření bezpečného podpisu - Část 1: Základní služby
Změna obsahuje pouze anglický text normy.
32 Kč vč. DPH
504389 ČSN EN 419212-2 ed. 2 (369890) - duben 2018
Aplikační rozhraní pro prvky zabezpečení pro elektronickou identifikaci, autentizaci a důvěryhodné služby - Část 2: Služby podpisu a úředního razítka
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
945 Kč vč. DPH
504402 ČSN EN 419212-2/změna Z2 (369890) - duben 2018
Aplikační rozhraní pro čipové karty používané jako zařízení pro vytváření bezpečného podpisu - Část 2: Dodatečné služby
Změna obsahuje pouze anglický text normy.
32 Kč vč. DPH
504595 ČSN ISO 6183/změna Amd. 1 (389230) - duben 2018
Hasicí zařízení - Hasicí zařízení na oxid uhličitý pro použití v objektech - Návrh a instalace
125 Kč vč. DPH
504107 ČSN EN ISO 29661 (404303) - duben 2018
Referenční pole záření pro radiační ochranu - Definice a základní koncepce
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
550 Kč vč. DPH
504106 ČSN EN ISO 19238 (404304) - duben 2018
Radiační ochrana - Kritéria výkonnosti pro laboratoře provádějící biologickou dozimetrii pomocí cytogenetiky
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
440 Kč vč. DPH
504105 ČSN EN ISO 17099 (404305) - duben 2018
Radiační ochrana - Kritéria výkonnosti pro laboratoře využívající mikrojaderný test s blokováním cytokineze v lymfocytech periferní krve pro biologickou dozimetrii
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
440 Kč vč. DPH
504104 ČSN EN ISO 20553 (404306) - duben 2018
Radiační ochrana - Monitorování pracovníků vystavených při práci riziku vnitřní kontaminace radioaktivní látkou
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
350 Kč vč. DPH
504103 ČSN EN ISO 15382 (404307) - duben 2018
Radiační ochrana - Postupy pro monitorování dávky v oční čočce, kůži a končetinách
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
440 Kč vč. DPH
504102 ČSN EN ISO 20785-1 (404308) - duben 2018
Dozimetrie ozáření kosmickým zářením v civilním letadle - Část 1: Koncepční základy měření
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
440 Kč vč. DPH
504101 ČSN EN ISO 20785-2 (404308) - duben 2018
Dozimetrie ozáření kosmickým zářením v civilním letadle - Část 2: Popis odezvy přístrojů
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
550 Kč vč. DPH
504096 ČSN EN ISO 20785-3 (404308) - duben 2018
Dozimetrie ozáření kosmickým zářením v civilním letadle - Část 3: Měření v letových výškách
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
350 Kč vč. DPH
504023 ČSN EN 10222-1 (420290) - duben 2018 nové vydání
Ocelové výkovky pro tlakové účely - Část 1: Obecné požadavky pro volné výkovky
340 Kč vč. DPH
504022 ČSN EN 10222-2 (420290) - duben 2018 nové vydání
Ocelové výkovky pro tlakové účely - Část 2: Feritické a martenzitické oceli pro použití při vyšších teplotách
340 Kč vč. DPH
504021 ČSN EN 10222-3 (420290) - duben 2018 nové vydání
Ocelové výkovky pro tlakové účely - Část 3: Niklové oceli se stanovenými vlastnostmi při nízkých teplotách
230 Kč vč. DPH
504020 ČSN EN 10222-4 (420290) - duben 2018 nové vydání
Ocelové výkovky pro tlakové účely - Část 4: Svařitelné jemnozrnné oceli s vyšší mezí kluzu
230 Kč vč. DPH
504019 ČSN EN 10222-5 (420290) - duben 2018 nové vydání
Ocelové výkovky pro tlakové účely - Část 5: Martenzitické, austenitické a austeniticko-feritické korozivzdorné oceli
340 Kč vč. DPH
504832 ČSN EN ISO 3927 (420890) - duben 2018 nové vydání
Kovové prášky s výjimkou prášků pro tvrdokovy - Stanovení lisovatelnosti při jednoosém tlaku
230 Kč vč. DPH
504693 ČSN EN 15621 (467024) - duben 2018 nové vydání
Krmiva: Metody vzorkování a analýz - Stanovení vápníku, sodíku, fosforu, hořčíku, draslíku, síry, železa, zinku, mědi, manganu a kobaltu po tlakovém rozkladu metodou ICP-AES
440 Kč vč. DPH
504694 ČSN EN 15550 (467025) - duben 2018 nové vydání
Krmiva: Metody vzorkování a analýz - Stanovení kadmia a olova po tlakovém rozkladu metodou atomové absorpční spektrometrie s grafitovou píckou (GF-AAS)
230 Kč vč. DPH
504695 ČSN EN 15510 (467026) - duben 2018 nové vydání
Krmiva: Metody vzorkování a analýz - Stanovení vápníku, sodíku, fosforu, hořčíku, draslíku, železa, zinku, mědi, manganu, kobaltu, molybdenu a olova metodou ICP-AES
340 Kč vč. DPH
504692 ČSN EN 17050 (467052) - duben 2018
Krmiva: Metody vzorkování a analýz - Stanovení jodu v krmivech metodou ICP-MS
230 Kč vč. DPH
504109 ČSN EN 16755 (490086) - duben 2018
Trvanlivost reakce na oheň - Třídy výrobků ze dřeva ošetřených prostředky proti ohni pro konečné použití ve vnitřním a venkovním prostředí
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
350 Kč vč. DPH
504108 ČSN EN 13489 (492136) - duben 2018 nové vydání
Dřevěné podlahoviny - Vícevrstvé parketové dílce
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
350 Kč vč. DPH
504819 ČSN ISO 24453 (620005) - duben 2018
Pryž - Stanovení a prezentace srovnatelných jednobodových hodnot
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
230 Kč vč. DPH
504818 ČSN ISO 24454 (620006) - duben 2018
Pryž - Stanovení a prezentace srovnatelných vícebodových hodnot
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
230 Kč vč. DPH
504820 TNI ISO/TR 21275 (620010) - duben 2018
Pryž - Komplexní přehled o složení a povaze výparů vznikajících při zpracování v gumárenském průmyslu
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
570 Kč vč. DPH
504797 ČSN ISO 9924-1 (621118) - duben 2018
Kaučuk a výrobky z pryže - Stanovení složení vulkanizátů a kaučukové směsi pomocí termogravimetrie - Část 1: Isoprenový (IR), butadienový (BR), styren-butadienový (SBR) kaučuk, butylkaučuk (IIR) a ethylen-propylenový kopolymer (EPM) a terpolymer (EPDM)
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
230 Kč vč. DPH
504798 ČSN ISO 9924-2 (621118) - duben 2018
Kaučuk a výrobky z pryže - Stanovení složení vulkanizátů a kaučukové směsi pomocí termogravimetrie - Část 2: Butadien-akrylonitrilové kaučuky (NBR, XNBR, HNBR) a halogenované butylkaučuky (CIIR, BIIR)
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
230 Kč vč. DPH
504799 ČSN ISO 9924-3 (621118) - duben 2018
Kaučuk a výrobky z pryže - Stanovení složení vulkanizátů a kaučukové směsi pomocí termogravimetrie - Část 3: Kaučukové uhlovodíky, halogenované kaučuky a silikonové kaučuky po extrakci
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
340 Kč vč. DPH
504789 ČSN ISO 7270-1 +Amd.1 (621140) - duben 2018
Kaučuky a pryže - Analýza metodami pyrolytické plynové chromatografie - Část 1: Identifikace polymerů (jednotlivé polymery a polymerní směsi)
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
570 Kč vč. DPH
504788 ČSN ISO 7270-2 (621140) - duben 2018
Kaučuky a pryže - Analýza metodami pyrolytické plynové chromatografie - Část 2: Stanovení poměru styren/butadien/isopren
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
230 Kč vč. DPH
504800 ČSN ISO 10638 (621142) - duben 2018
Pryž - Identifikace antidegradantů metodou plynové chromatografie s hmotnostním spektrometrem (GC/MS)
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
550 Kč vč. DPH
504785 ČSN ISO 3384-1 +Amd. 1 (621440) - duben 2018
Pryž, vulkanizovaný nebo termoplastický elastomer - Stanovení relaxace napětí v tlaku - Část 1: Zkoušení při konstantní teplotě
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
350 Kč vč. DPH
504796 ČSN ISO 3384-2 (621440) - duben 2018
Pryž, vulkanizovaný nebo termoplastický elastomer - Stanovení relaxace napětí v tlaku - Část 2: Zkoušky s teplotními cykly
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
340 Kč vč. DPH
504786 ČSN ISO 4650 (621441) - duben 2018
Pryž - Identifikace - Metody infračervené spektrometrie
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
770 Kč vč. DPH
504821 ČSN ISO 12493 (621442) - duben 2018
Pryž - Stanovení tepelného napětí v tahu při zahřívání
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
230 Kč vč. DPH
504787 ČSN ISO 2878 (621443) - duben 2018
Pryž, vulkanizovaný nebo termoplastický elastomer - Antistatické a vodivé výrobky - Stanovení elektrického odporu
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
230 Kč vč. DPH
504683 ČSN EN 1979/změna Z1 (643179) - duben 2018
Plastové rozvodné a ochranné potrubní systémy - Termoplastové šroubovitě tvarované trubky se strukturovanou stěnou - Stanovení pevnosti v tahu švu
Změna bude zrušena k 31. říjnu 2020
32 Kč vč. DPH
504111 ČSN EN ISO 13262 (643179) - duben 2018
Potrubní systémy z termoplastů pro beztlakové stokové sítě a kanalizační přípojky uložené v zemi - Termoplastové šroubovitě tvarované trubky se strukturovanou stěnou - Stanovení pevnosti v tahu švu
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
230 Kč vč. DPH
504709 ČSN EN ISO 13260/změna A1 (646431) - duben 2018
Potrubní systémy z termoplastů pro netlakové kanalizační přípojky a stokové sítě uložené v zemi - Stanovení odolnosti vůči kombinovanému působení teplotních cyklů a vnějšího zatížení
125 Kč vč. DPH
504655 ČSN EN 116/Oprava 1 (656166) - duben 2018
Motorová nafta a topné oleje pro vytápění domácností - Stanovení bodu filtrovatelnosti (CFPP) - Metoda postupného ochlazování
20 Kč vč. DPH
503788 ČSN EN 13303 (657066) - duben 2018 nové vydání
Asfalty a asfaltová pojiva - Stanovení ztráty hmotnosti průmyslových asfaltů po zahřívání
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
230 Kč vč. DPH
504112 ČSN EN 16956 (681519) - duben 2018
Kosmetika - Analytické metody - Metoda HPLC/UV pro identifikaci a stanovení obsahu hydrochinonu, etherů hydrochinonu a kortikosteroidů v kosmetických přípravcích pro zesvětlení kůže
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
440 Kč vč. DPH
503539 ČSN EN 13445-3 (695245) - duben 2018 nové vydání
Netopené tlakové nádoby - Část 3: Konstrukce a výpočet
K normě byly vydány následující změny a opravy:
A2 4.18t, A1 4.18t


2 900 Kč vč. DPH
504644 ČSN EN 13445-3/změna A1 (695245) - duben 2018
Netopené tlakové nádoby - Část 3: Konstrukce a výpočet
125 Kč vč. DPH
504645 ČSN EN 13445-3/změna A2 (695245) - duben 2018
Netopené tlakové nádoby - Část 3: Konstrukce a výpočet
125 Kč vč. DPH
504775 ČSN EN ISO 14688-1 (721003) - duben 2018 nové vydání
Geotechnický průzkum a zkoušení - Pojmenování a zatřiďování zemin - Část 1: Pojmenování a popis
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
350 Kč vč. DPH
504776 ČSN EN ISO 14688-2 (721003) - duben 2018 nové vydání
Geotechnický průzkum a zkoušení - Pojmenování a zatřiďování zemin - Část 2: Zásady pro zatřiďování
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
340 Kč vč. DPH
504777 ČSN EN ISO 14689 (721005) - duben 2018
Geotechnický průzkum a zkoušení - Pojmenování, popis a klasifikace hornin
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
350 Kč vč. DPH
504774 ČSN EN ISO 17892-7 (721007) - duben 2018
Geotechnický průzkum a zkoušení - Laboratorní zkoušky zemin - Část 7: Zkouška pevnosti v prostém tlaku
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
340 Kč vč. DPH
504113 ČSN EN 14157 (721158) - duben 2018 nové vydání
Zkušební metody přírodního kamene - Stanovení odolnosti proti obrusu
Norma obsahuje pouze anglický text normy, připravuje se převzetí v češtině.
230 Kč vč. DPH
504114 ČSN EN 16516 (728012) - duben 2018
Stavební výrobky - Posuzování uvolňování nebezpečných látek - Stanovení emisí do vnitřního ovzduší
Norma obsahuje pouze anglický text normy, připravuje se převzetí v češtině.
570 Kč vč. DPH
504685 ČSN EN 12976-1 (730302) - duben 2018 nové vydání
Tepelné solární soustavy a součásti - Soustavy průmyslově vyráběné - Část 1: Obecné požadavky
350 Kč vč. DPH
504656 TNI CEN ISO/TR 52022-2 (730303) - duben 2018
Energetická náročnost budov - Tepelné a solární vlastnosti a vlastnosti denního osvětlení stavebních částí a prvků - Část 2: Vysvětlení a zdůvodnění
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
570 Kč vč. DPH
504671 ČSN EN ISO 6781-3 (730340) - duben 2018 nové vydání
Provedení budov - Detekce tepelných, vzduchotěsných a vlhkostních nehomogenit v budovách s použitím infračervených metod - Část 3: Kvalifikace operátorů zařízení, analytiků dat a zpracovatelů zpráv
340 Kč vč. DPH
504783 ČSN EN 15882-2 (730856) - duben 2018 nové vydání
Rozšířená aplikace výsledků zkoušek požární odolnosti provozních instalací - Část 2: Požární klapky
340 Kč vč. DPH
504642 ČSN EN 1366-12 (730857) - duben 2018 nové vydání
Zkoušení požární odolnosti provozních instalací - Část 12: Nemechanické požární uzávěry pro vzduchotechnická potrubí
350 Kč vč. DPH
504641 ČSN EN 1366-2 (730857) - duben 2018 nové vydání
Zkoušení požární odolnosti provozních instalací - Část 2: Požární klapky
350 Kč vč. DPH
504466 ČSN EN 206 +A1 (732403) - duben 2018 nové vydání
Beton - Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda
590 Kč vč. DPH
504215 ČSN EN 16704-1 (736335) - duben 2018 nové vydání
Železniční aplikace - Kolej - Bezpečnost při práci v koleji - Část 1: Rizika na železnici a společné principy ochrany na pevných a mobilních pracovištích
590 Kč vč. DPH
504812 ČSN EN 16704-2-2 (736395) - duben 2018 nové vydání
Železniční aplikace - Kolej - Bezpečnost při práci v koleji - Část 2-2: Společná řešení a technologie - Požadavky na zábrany
340 Kč vč. DPH
504115 ČSN EN 14615 (760305) - duben 2018 nové vydání
Poštovní služby - Digitální výplatní otisky - Aplikace, bezpečnost a návrh
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
945 Kč vč. DPH
504116 ČSN EN ISO 17231 (793864) - duben 2018 nové vydání
Usně - Fyzikální a mechanické zkoušky - Stanovení vodoodpudivosti oděvnických usní
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
230 Kč vč. DPH
504779 ČSN EN ISO 20349-1 (832525) - duben 2018
Osobní ochranné prostředky - Ochranná obuv proti rizikům ve slévárnách a při svařování - Část 1: Požadavky a zkušební metody na ochranu proti rizikům ve slévárnách
340 Kč vč. DPH
504780 ČSN EN ISO 20349-2 (832525) - duben 2018
Osobní ochranné prostředky - Ochranná obuv proti rizikům ve slévárnách a při svařování - Část 2: Požadavky a zkušební metody na ochranu proti rizikům při svařování a podobných postupech
230 Kč vč. DPH
504781 ČSN EN ISO 20349/změna Z1 (832525) - duben 2018
Osobní ochranné prostředky - Ochranná obuv proti tepelným rizikům a stříkancům roztaveného kovu vyskytujícím se ve slévárnách a při svařování - Požadavky a metoda zkoušení
Změna bude zrušena k 30. září 2019
32 Kč vč. DPH
504117 ČSN EN ISO 7250-1 (833506) - duben 2018 nové vydání
Základní rozměry lidského těla pro technologické projektování - Část 1: Definice a orientační body tělesných rozměrů
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
570 Kč vč. DPH
504120 ČSN EN ISO 9241-125 (833582) - duben 2018
Ergonomie systémových interakcí člověka - Část 125: Návod na vizuální prezentaci informace
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
550 Kč vč. DPH
504119 ČSN EN 16214-3 +A1 (838260) - duben 2018 nové vydání
Kritéria udržitelnosti pro výrobu biopaliv a biokapalin pro energetické využití - Zásady, kritéria, ukazatele a ověřovatelé - Část 3: Biodiverzita a ekologická hlediska související s účely ochrany přírody
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
350 Kč vč. DPH
504701 ČSN EN ISO 10993-16 (855220) - duben 2018 nové vydání
Biologické hodnocení zdravotnických prostředků - Část 16: Plán toxikokinetické studie degradačních produktů a vyluhovatelných látek
230 Kč vč. DPH
504802 ČSN EN ISO 11607-1/Oprava 1 (855280) - duben 2018
Obaly pro závěrečně sterilizované zdravotnické prostředky - Část 1: Požadavky na materiály, systémy sterilní bariéry a systémy balení
Změna obsahuje pouze anglický text normy.
72 Kč vč. DPH
504801 ČSN EN ISO 11607-2/Oprava 1 (855280) - duben 2018
Obaly pro závěrečně sterilizované zdravotnické prostředky - Část 2: Validace požadavků na proces tvarování, utěsnění a sestavení
Změna obsahuje pouze anglický text normy.
48 Kč vč. DPH
504121 ČSN EN ISO 22112 (856337) - duben 2018 nové vydání
Stomatologie - Umělé zuby pro zubní náhrady
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
350 Kč vč. DPH
504122 ČSN EN ISO 9917-2 (856345) - duben 2018 nové vydání
Stomatologie - Vodou tuhnoucí cementy - Část 2: Cementy modifikované pryskyřicí
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
350 Kč vč. DPH
504702 ČSN ETSI EN 303 316 V1.1.1 (870023) - duben 2018
Širokopásmová přímá komunikace vzduch-země - Zařízení provozovaná v kmitočtových pásmech 1 900 MHz až 1 920 MHz a 5 855 MHz až 5 875 MHz - Antény pro tvarování svazku - Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice 2014/53/EU
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
440 Kč vč. DPH
503773 ČSN ETSI EN 302 065-5 V1.1.1 (875141) - duben 2018
Zařízení krátkého dosahu (SRD) používající technologii ultraširokého pásma (UWB) - Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice 2014/53/EU - Část 5: Zařízení používající technologii UWB na palubách letadel
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
350 Kč vč. DPH
503771 ČSN ETSI EN 302 636-4-1 V1.3.1 (875166) - duben 2018
Inteligentní dopravní systémy (ITS) - Vozidlové komunikace - Geografické navrhování sítí - Část 4: Geografické adresování a přeposílání pro komunikace mezi dvěma body a mezi bodem a více body - Podčást 1: Funkčnost nezávislá na médiu
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
770 Kč vč. DPH
503772 ČSN ETSI EN 302 636-5-1 V2.1.1 (875166) - duben 2018
Inteligentní dopravní systémy (ITS) - Vozidlové komunikace - Geografické navrhování sítí - Část 5: Přenosové protokoly - Podčást 1: Základní přenosový protokol
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
340 Kč vč. DPH
504139 ČSN EN 1176-2 ed. 2 (940515) - duben 2018 nové vydání
Zařízení a povrch dětského hřiště - Část 2: Další specifické bezpečnostní požadavky a zkušební metody pro houpačky
Norma obsahuje pouze anglický text normy, připravuje se převzetí v češtině.
340 Kč vč. DPH
504680 ČSN EN 1176-2/změna Z1 (940515) - duben 2018
Zařízení a povrch dětského hřiště - Část 2: Další specifické bezpečnostní požadavky a zkušební metody pro houpačky
Změna bude zrušena k 31. říjnu 2018
32 Kč vč. DPH
504138 ČSN EN 1176-3 ed. 2 (940515) - duben 2018 nové vydání
Zařízení a povrch dětského hřiště - Část 3: Další specifické bezpečnostní požadavky a zkušební metody pro skluzavky
Norma obsahuje pouze anglický text normy, připravuje se převzetí v češtině.
340 Kč vč. DPH
504681 ČSN EN 1176-3/změna Z1 (940515) - duben 2018
Zařízení a povrch dětského hřiště - Část 3: Další specifické bezpečnostní požadavky a zkušební metody pro skluzavky
Změna bude zrušena k 31. říjnu 2018
32 Kč vč. DPH
504137 ČSN EN 1176-4 ed. 2 (940515) - duben 2018 nové vydání
Zařízení a povrch dětského hřiště - Část 4: Další specifické bezpečnostní požadavky a zkušební metody pro lanovky
Norma obsahuje pouze anglický text normy, připravuje se převzetí v češtině.
230 Kč vč. DPH
504682 ČSN EN 1176-4/změna Z1 (940515) - duben 2018
Zařízení a povrch dětského hřiště - Část 4: Další specifické bezpečnostní požadavky a zkušební metody pro lanovky
Změna bude zrušena k 31. říjnu 2018
32 Kč vč. DPH
504130 ČSN EN ISO 25649-1 (940930) - duben 2018
Plovoucí předměty pro volný čas používané na vodě i ve vodě - Část 1: Klasifikace, materiály, obecné požadavky a metody zkoušení
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
440 Kč vč. DPH
504131 ČSN EN ISO 25649-2 (940930) - duben 2018
Plovoucí předměty pro volný čas používané na vodě i ve vodě - Část 2: Informace pro spotřebitele
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
350 Kč vč. DPH
504132 ČSN EN ISO 25649-3 (940930) - duben 2018
Plovoucí předměty pro volný čas používané na vodě i ve vodě - Část 3: Další specifické bezpečnostní požadavky a metody zkoušení pro prostředky třídy A
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
340 Kč vč. DPH
504133 ČSN EN ISO 25649-4 (940930) - duben 2018
Plovoucí předměty pro volný čas používané na vodě i ve vodě - Část 4: Další specifické bezpečnostní požadavky a metody zkoušení pro prostředky třídy B
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
440 Kč vč. DPH
504134 ČSN EN ISO 25649-5 (940930) - duben 2018
Plovoucí předměty pro volný čas používané na vodě i ve vodě - Část 5: Další specifické bezpečnostní požadavky a metody zkoušení pro prostředky třídy C
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
350 Kč vč. DPH
504135 ČSN EN ISO 25649-6 (940930) - duben 2018
Plovoucí předměty pro volný čas používané na vodě i ve vodě - Část 6: Další specifické bezpečnostní požadavky a metody zkoušení pro prostředky třídy D
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
350 Kč vč. DPH
504136 ČSN EN ISO 25649-7 (940930) - duben 2018
Plovoucí předměty pro volný čas používané na vodě i ve vodě - Část 7: Další specifické bezpečnostní požadavky a metody zkoušení pro prostředky třídy E
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
440 Kč vč. DPH
504813 ČSN EN 71-3 +A2 (943095) - duben 2018
Bezpečnost hraček - Část 3: Migrace určitých prvků
440 Kč vč. DPH
504393 ČSN EN ISO 20274 (945012) - duben 2018
Smalty - Příprava vzorků a stanovení teplotního součinitele roztažnosti
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
230 Kč vč. DPH