ČSN EN 16704-1 (736335) Aktuální vydání

Železniční aplikace - Kolej - Bezpečnost při práci v koleji - Část 1: Rizika na železnici a společné principy ochrany na pevných a mobilních pracovištích

ČSN EN 16704-1 Železniční aplikace - Kolej - Bezpečnost při práci v koleji - Část 1: Rizika na železnici a společné principy ochrany na pevných a mobilních pracovištích
8 stran
(kliknutím zvětšíte)
Objednat
Cena: 590 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Tato evropská norma stanovuje požadavky a opatření pro řešení významných a specifických rizik železničního provozu během prací v koleji nebo její bezprostřední blízkosti a pro stanovení obecných principů pro ochranu pevných nebo pohyblivých pracovních míst před vlaky a/nebo pracovními stroji střídavě pojíždějících kolej, na které jsou prováděny práce nebo na sousední koleji (kolejích). Rizika železničního provozu a bezpečnostní opatření pro přístup a východy na/z pracovního místa jsou uvažovány stejným způsobem jako rizika železničního provozu a bezpečnostní opatření pro práci samotnou. V normě se uvažují definovaná specifická rizika železničního provozu mající za následek sražení osoby vlakem nebo pracovním strojem anebo poryvem větru od vlaku a dále zasažení nebo usmrcení elektrickým proudem z pevných trakčních zařízení. Tato evropská norma také uvádí požadavky pro proces zřízení základních bezpečnostních preventivních opatření při plánování nové infrastruktury nebo zřízení opravných zařízení při přizpůsobení stávající infrastruktury.

Označení ČSN EN 16704-1 (736335)
Katalogové číslo 504215
Cena 590 Kč590
Datum schválení 1. 4. 2018
Datum účinnosti 1. 5. 2018
Jazyk čeština
Počet stran 80 stran formátu A4
EAN kód 8596135042159
Tato norma nahradila ČSN EN 16704-1 (736335) z července 2017
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN EN 16704-2-1 (736395)
Železniční aplikace - Kolej - Bezpečnost při práci v koleji - Část 2-1: Společná řešení a technologie - Technické požadavky pro traťové varovné systémy (TWS)

ČSN EN 16704-2-2 (736395)
Železniční aplikace - Kolej - Bezpečnost při práci v koleji - Část 2-2: Společná řešení a technologie - Požadavky na zábrany

ČSN EN 16704-3 (736395)
Železniční aplikace - Kolej - Bezpečnost při práci v koleji - Část 3: Kompetence personálu pracujícího v blízkosti koleje nebo v koleji