ČSN EN 16214-3 +A1 (838260) Nové vydání

Kritéria udržitelnosti pro výrobu biopaliv a biokapalin pro energetické využití - Zásady, kritéria, ukazatele a ověřovatelé - Část 3: Biodiverzita a ekologická hlediska související s účely ochrany přírody

ČSN EN 16214-3 +A1 Kritéria udržitelnosti pro výrobu biopaliv a biokapalin pro energetické využití - Zásady, kritéria, ukazatele a ověřovatelé - Část 3: Biodiverzita a ekologická hlediska související s účely ochrany přírody
5 stran
(kliknutím zvětšíte)
Objednat
Cena: 340 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Tato evropská norma definuje postupy, kritéria a ukazatele k získání požadovaných dokladů pro:
- výrobu surovin v oblastech pro účely ochrany přírody;
- sklizeň surovin z nepůvodních vysoce biologicky rozmanitých travních porostů; a
- pěstování a sklizeň na rašeliništích.
Tato evropská norma stanoví požadavky, na jejichž základě musí hospodářský subjekt prokázat, že produkce, pěstování a sklizeň surovin jsou v souladu s právními předpisy nebo jinými požadavky, které se týkají výše zmíněných oblastí.
Tato evropská norma se vztahuje na produkci, pěstování a sklizeň biomasy pro výrobu biopaliv a biokapalin.

Označení ČSN EN 16214-3 +A1 (838260)
Katalogové číslo 511482
Cena 340 Kč340
Datum schválení 1. 12. 2020
Datum účinnosti 1. 1. 2021
Jazyk čeština
Počet stran 28 stran formátu A4
EAN kód 8596135114825
Tato norma nahradila ČSN EN 16214-3 +A1 (838260) z dubna 2018
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN EN 16214-1 +A1 (838260)
Kritéria udržitelnosti pro výrobu biopaliv a biokapalin pro energetické využití - Zásady, kritéria, ukazatele a ověřovatelé - Část 1: Terminologie

ČSN EN 16214-4 +A1 (838260)
Kritéria udržitelnosti pro výrobu biopaliv a biokapalin pro energetické využití - Zásady, kritéria, ukazatele a ověřovatelé - Část 4: Metody výpočtu bilance emisí skleníkových plynů s použitím analýzy životního cyklu

ČSN P CEN/TS 16214-2 (838260)
Kritéria udržitelnosti pro výrobu biopaliv a biokapalin pro energetické využití - Zásady, kritéria, ukazatele a ověřovatelé - Část 2: Posuzování shody včetně řetězce dohledu a hmotnostní bilance