ČSN ISO 7270-1 +Amd.1 (621140) Zrušená norma

Kaučuky a pryže - Analýza metodami pyrolytické plynové chromatografie - Část 1: Identifikace polymerů (jednotlivé polymery a polymerní směsi)

ČSN ISO 7270-1 +Amd.1 Kaučuky a pryže - Analýza metodami pyrolytické plynové chromatografie - Část 1: Identifikace polymerů (jednotlivé polymery a polymerní směsi)
2 strany
(kliknutím zvětšíte)
Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

ČSN ISO 7270-1+Amd.1

Tato část ISO 7270 specifikuje metodu pro identifikaci polymerů, nebo směsí polymerů, v kaučucích, gumárenských směsích anebo vulkanizátech z chromatografu (pro pyrolýzu kombinovou s plynovou chromatografií), získaného za stejných podmínek. To umožnuje kvalitativní identifikaci jednotlivých polymerů nebo směsí, mimo výjimky uvedené dále v normě. Tato část ISO 7270 není určena pro kvantitativní analýzy.
Metoda se využívá především pro jednotlivé polymery. Pokud záznam z pyrolýzy indikuje charakteristický uhlovodík, pak je metoda vhodná i pro směsi (podrobnosti v kapitole 4). Metodu lze aplikovat také na další typy polymerů, ale ty musí být v každém konkrétním případu ověřeny analytikem.
Použití této části ISO - POZNÁMKA 7270 předpokládá dostatečné znalost zásad a postupů plynové chromatografie, aby analytik mohl provádět popsané operace a správně interpretovat výsledky.

Označení ČSN ISO 7270-1 +Amd.1 (621140)
Katalogové číslo 504789
Cena 570 Kč570
Datum schválení 1. 4. 2018
Datum účinnosti 1. 5. 2018
Jazyk angličtina (obsahuje anglický text a českou titulní stranu)
Počet stran 68 stran formátu A4
EAN kód 8596135047895
Norma byla zrušena k 1. 11. 2021
a nahrazena ČSN ISO 7270-1 (621140)
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN ISO 7270-1 (621140)
Kaučuky a pryže - Analýza metodami pyrolytické plynové chromatografie - Část 1: Identifikace polymerů (jednotlivé polymery a polymerní směsi)

ČSN ISO 7270-2 (621140)
Kaučuky a pryže - Analýza metodami pyrolytické plynové chromatografie - Část 2: Stanovení poměru styren/butadien/isopren