ČSN ISO 3384-1 +Amd. 1 (621440) Zrušená norma

Pryž, vulkanizovaný nebo termoplastický elastomer - Stanovení relaxace napětí v tlaku - Část 1: Zkoušení při konstantní teplotě

ČSN ISO 3384-1 +Amd. 1 Pryž, vulkanizovaný nebo termoplastický elastomer - Stanovení relaxace napětí v tlaku - Část 1: Zkoušení při konstantní teplotě
2 strany
(kliknutím zvětšíte)
Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

ČSN ISO 3384-1+Amd.1

Tato část ISO 3384 specifikuje dvě metody pro stanovení poklesu protipůsobící síly, kterou vyvíjí zkušební těleso z vulkanizovaného nebo termoplastického kaučuku po stlačení na konstantní deformaci, při níž bylo udržováno za předem nastavené zkušební teploty. Velikost této síly se stanovuje buď kontinuálním měřením, nebo diskontinuálně a to buď při zkušební teplotě (metoda A), nebo při standardní laboratorní teplotě (metoda B).
Používají se zkušební tělesa ve tvaru válečků a kroužků. Různá velikost a tvar zkušebních těles vedou k rozdílným výsledkům a proto porovnávání těchto výsledků musí být limitováno zkušebním tělesem stejné velikosti a tvaru.
Zkušební tělesa ve tvaru kroužku jsou vhodná zvláště pro stanovení relaxace napětí v kapalinách.
Tato část ISO 3384 se zabývá pouze zkoušením při konstantní nebo zvýšené teplotě okolí. Zkoušení při teplotě nižší, než je standardní laboratorní teplota, není specifikováno, protože jeho spolehlivost při nižších teplotách se neprokázala.

Označení ČSN ISO 3384-1 +Amd. 1 (621440)
Katalogové číslo 504785
Cena 350 Kč350
Datum schválení 1. 4. 2018
Datum účinnosti 1. 5. 2018
Jazyk angličtina (obsahuje anglický text a českou titulní stranu)
Počet stran 32 stran formátu A4
EAN kód 8596135047857
Norma byla zrušena k 1. 4. 2020
a nahrazena ČSN ISO 3384-1 (621440)
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN ISO 3384-1 (621440)
Pryž, vulkanizovaný nebo termoplastický elastomer - Stanovení relaxace napětí v tlaku - Část 1: Zkoušení při konstantní teplotě

ČSN ISO 3384-2 (621440)
Pryž, vulkanizovaný nebo termoplastický elastomer - Stanovení relaxace napětí v tlaku - Část 2: Zkoušky s teplotními cykly