ČSN ISO 3384-2 (621440) Zrušená norma

Pryž, vulkanizovaný nebo termoplastický elastomer - Stanovení relaxace napětí v tlaku - Část 2: Zkoušky s teplotními cykly

ČSN ISO 3384-2 Pryž, vulkanizovaný nebo termoplastický elastomer - Stanovení relaxace napětí v tlaku - Část 2: Zkoušky s teplotními cykly
2 strany
(kliknutím zvětšíte)
Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Tato část ISO 3384 specifikuje dvě metody pro stanovení poklesu protipůsobící síly, kterou vyvíjí zkušební těleso z vulkanizovaného nebo termoplastického kaučuku po stlačení na konstantní deformaci a následném působení teplotními cykly.
Metoda A: Teplota cykluje v intervalech od vysoké teploty, pro stárnutí, po nízkou teplotu, pro kontrolu těsnicí síly při této nízké teplotě.
Metoda B: Teplota průběžně cykluje mezi vysokou a nízkou teplotou, aby se prezentovalo teplotní napětí ve zkušebním tělese.
Protipůsobící síla je měřena kontinuálně měřícím zařízením.
Povoleny jsou zkušební tělesa ve tvaru válečků a kroužků. Různý tvar a velikost zkušebních těles vedou k rozdílným výsledkům a proto musí být porovnávání těchto výsledků omezeno na zkušební těleso stejného tvaru a velikosti.
Zkušební tělesa ve tvaru kroužku jsou vhodná zvláště pro stanovení relaxace napětí v kapalinách.

Označení ČSN ISO 3384-2 (621440)
Katalogové číslo 504796
Cena 340 Kč340
Datum schválení 1. 4. 2018
Datum účinnosti 1. 5. 2018
Jazyk angličtina (obsahuje anglický text a českou titulní stranu)
Počet stran 24 stran formátu A4
EAN kód 8596135047963
Norma byla zrušena k 1. 4. 2020
a nahrazena ČSN ISO 3384-2 (621440)
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN ISO 3384-1 (621440)
Pryž, vulkanizovaný nebo termoplastický elastomer - Stanovení relaxace napětí v tlaku - Část 1: Zkoušení při konstantní teplotě