Přihlásit | Registrovat | Jak nakupovat | Reklamace | Kontakty
Uživatel nepřihlášen (přihlásit)
Celková cena: 0 Kč | Košík je prázdný

Navigátor

ČSN (normy i změny) z února 2018

Katalog Označení
Název
Cena s DPH
Přidat do košíku
503549 ČSN ISO 18404 (010218) - únor 2018
Kvantitativní metody zlepšování procesu - Six Sigma - Kompetence klíčového personálu a jejich uspořádání ve vztahu k implementaci Six Sigma a Lean
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
440 Kč vč. DPH
503947 ČSN ISO 7870-2 (010272) - únor 2018
Regulační diagramy - Část 2: Shewhartovy regulační diagramy
440 Kč vč. DPH
504265 ČSN ISO 860 (010502) - únor 2018 nové vydání
Terminologická práce - Harmonizace pojmů a termínů
340 Kč vč. DPH
504168 ČSN EN 1330-9 (015005) - únor 2018 nové vydání
Nedestruktivní zkoušení - Terminologie - Část 9: Termíny používané při zkoušení akustickou emisí
340 Kč vč. DPH
504167 ČSN EN ISO 18563-2 (015063) - únor 2018
Nedestruktivní zkoušení - Charakterizace a ověřování ultrazvukového phased array zařízení - Část 2: Sondy
230 Kč vč. DPH
504196 ČSN P ISO/IEC TS 17021-6 (015245) - únor 2018
Posuzování shody - Požadavky na orgány poskytující služby auditů a certifikace systémů managementu - Část 6: Požadavky na odbornou způsobilost pro auditování a certifikaci systémů managementu kontinuity činností organizace
230 Kč vč. DPH
504237 ČSN P CEN/TS 16794-1 (018238) - únor 2018 nové vydání
Veřejná doprava osob - Komunikace mezi bezkontaktními čtečkami a jízdným - Část 1: Implementační požadavky pro ISO/IEC 14443
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
440 Kč vč. DPH
503500 ČSN P CEN/TS 16794-2 (018238) - únor 2018 nové vydání
Veřejná doprava osob - Komunikace mezi bezkontaktními čtečkami a jízdným - Část 2: Plán zkoušek pro ISO/IEC 14443
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
550 Kč vč. DPH
504205 ČSN P CEN ISO/TS 19091 (018491) - únor 2018
Inteligentní dopravní systémy - Kooperativní ITS - Užití komunikace V2l a l2V pro aplikace související se světelným řízením křižovatek
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
1 365 Kč vč. DPH
504040 ČSN 02 1739/Oprava 1 (021739) - únor 2018
Podložky pro tyče I, U, IE, UE
20 Kč vč. DPH
504259 ČSN EN 16984 (026060) - únor 2018 nové vydání
Talířové pružiny - Výpočet
230 Kč vč. DPH
504258 ČSN EN 16983 (026063) - únor 2018 nové vydání
Talířové pružiny - Specifikace kvality - Rozměry
340 Kč vč. DPH
504246 ČSN EN ISO 14713-1 (038261) - únor 2018 nové vydání
Zinkové povlaky - Směrnice a doporučení pro ochranu ocelových a litinových konstrukcí proti korozi - Část 1: Obecné zásady pro navrhování a odolnost proti korozi
340 Kč vč. DPH
504014 ČSN EN ISO 12696 (038340) - únor 2018 nové vydání
Katodická ochrana oceli v betonu
550 Kč vč. DPH
503502 ČSN EN 12831-1 (060206) - únor 2018
Energetická náročnost budov - Výpočet tepelného výkonu - Část 1: Tepelný výkon pro vytápěný prostor, Modul M3-3
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
770 Kč vč. DPH
503503 ČSN EN 12831-3 (060206) - únor 2018
Energetická náročnost budov - Výpočet tepelného výkonu - Část 3: Tepelný výkon pro soustavy teplé vody a charakteristika potřeb, Modul M8-2, M8-3
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
570 Kč vč. DPH
503912 ČSN EN 12098-1 (060330) - únor 2018 nové vydání
Energetická náročnost budov - Regulace otopných soustav - Část 1: Zařízení pro regulaci teplovodních otopných soustav - Moduly M3-5, 6, 7, 8
350 Kč vč. DPH
503910 ČSN EN 14037-2 (061130) - únor 2018 nové vydání
Závěsné otopné a chladicí plochy pracující s vodou o teplotě nižší než 120 °C - Část 2: Stropní sálavé panely - Zkušební postup pro zkoušku tepelného výkonu
350 Kč vč. DPH
503909 ČSN EN 14037-4 (061130) - únor 2018 nové vydání
Závěsné otopné a chladicí plochy pracující s vodou o teplotě nižší než 120 °C - Část 4: Stropní sálavé panely - Zkušební postup pro zkoušku chladicího výkonu
230 Kč vč. DPH
503908 ČSN EN 14037-5 (061130) - únor 2018 nové vydání
Závěsné otopné a chladicí plochy pracující s vodou o teplotě nižší než 120 °C - Část 5: Otevřené nebo uzavřené stropní otopné plochy - Zkušební postup pro zkoušku tepelného výkonu
340 Kč vč. DPH
503504 ČSN EN 62256 ed. 2 (085022) - únor 2018 nové vydání
Vodní turbíny, akumulační čerpadla a čerpadlové turbíny - Rehabilitace a zlepšení provozních parametrů
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
990 Kč vč. DPH
504211 ČSN EN 62256/změna Z1 (085022) - únor 2018
Vodní turbíny, akumulační čerpadla a čerpadlové turbíny - Rehabilitace a zlepšení provozních parametrů
Změna bude zrušena k 4. červenci 2020
32 Kč vč. DPH
503612 ČSN EN ISO 16170 (125100) - únor 2018
Metody testování in situ pro vysoce účinné filtrační systémy v průmyslových zařízeních
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
550 Kč vč. DPH
503614 ČSN EN 13480-1 (130020) - únor 2018 nové vydání
Kovová průmyslová potrubí - Část 1: Obecně
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
340 Kč vč. DPH
503615 ČSN EN 13480-2 (130020) - únor 2018 nové vydání
Kovová průmyslová potrubí - Část 2: Materiály
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
590 Kč vč. DPH
503617 ČSN EN 13480-3 (130020) - únor 2018 nové vydání
Kovová průmyslová potrubí - Část 3: Konstrukce a výpočet
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
1 730 Kč vč. DPH
504281 ČSN EN 13480-4 (130020) - únor 2018 nové vydání
Kovová průmyslová potrubí - Část 4: Výroba a montáž
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
550 Kč vč. DPH
503620 ČSN EN 13480-5 (130020) - únor 2018 nové vydání
Kovová průmyslová potrubí - Část 5: Kontrola a zkoušení
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
440 Kč vč. DPH
503619 ČSN EN 13480-6 (130020) - únor 2018 nové vydání
Kovová průmyslová potrubí - Část 6: Doplňkové požadavky na potrubí uložené v zemi
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
440 Kč vč. DPH
503618 ČSN EN 13480-8 (130020) - únor 2018 nové vydání
Kovová průmyslová potrubí - Část 8: Doplňující požadavky pro průmyslová potrubí z hliníku a hliníkových slitin
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
440 Kč vč. DPH
503613 ČSN EN 1111 (137105) - únor 2018 nové vydání
Zdravotnětechnické armatury - Termostatické míchací armatury (PN 10) - Obecné technické podmínky
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
550 Kč vč. DPH
503621 ČSN EN 62657-2 ed. 2 (184002) - únor 2018 nové vydání
Průmyslové komunikační sítě - Bezdrátové komunikační sítě - Část 2: Správa koexistence
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
770 Kč vč. DPH
503625 ČSN EN 62657-2/změna Z1 (184002) - únor 2018
Průmyslové komunikační sítě - Bezdrátové komunikační sítě - Část 2: Správa koexistence
Změna obsahuje pouze anglický text normy.
Změna bude zrušena k 15. červnu 2020
32 Kč vč. DPH
504188 ČSN EN 81-20/Oprava 1 (274003) - únor 2018
Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů - Výtahy pro dopravu osob a nákladů - Část 20: Výtahy pro dopravu osob a osob a nákladů
20 Kč vč. DPH
504189 ČSN EN 81-50/Oprava 1 (274003) - únor 2018
Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů - Přezkoušení a zkoušky - Část 50: Konstrukční zásady, výpočty, přezkoušení a zkoušky výtahových komponent
20 Kč vč. DPH
504179 ČSN 27 4011 (274011) - únor 2018 nové vydání
Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů - Podstatné změny výtahů určených pro dopravu osob nebo osob a nákladů
230 Kč vč. DPH
504238 ČSN EN 115-1 +A1/Oprava 2 (274802) - únor 2018
Bezpečnost pohyblivých schodů a pohyblivých chodníků - Část 1: Konstrukce a montáž
Změna byla zrušena k 1. dubnu 2018
Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.
504185 ČSN ISO 6405-1 (277508) - únor 2018 nové vydání
Stroje pro zemní práce - Značky ovládačů obsluhy a jiné sdělovače - Část 1: Všeobecné značky
590 Kč vč. DPH
504247 ČSN ISO 6405-2 (277508) - únor 2018 nové vydání
Stroje pro zemní práce - Značky ovládačů obsluhy a jiné sdělovače - Část 2: Značky pro specifické stroje, zařízení a příslušenství
550 Kč vč. DPH
504221 ČSN ISO 10262/Oprava 1 (277532) - únor 2018
Stroje pro zemní práce - Hydraulická lopatová rýpadla - Laboratorní zkoušky a požadavky na provedení ochranných krytů obsluhy
Změna obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
20 Kč vč. DPH
504206 ČSN ISO 17361 (300634) - únor 2018 nové vydání
Inteligentní dopravní systémy - Varovné systémy před neúmyslným výjezdem z jízdního pruhu - Funkční požadavky a zkušební postupy
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
340 Kč vč. DPH
504338 ČSN EN ISO 12217-1 (320233) - únor 2018 nové vydání
Malá plavidla - Posuzování a kategorizace podle stability a plovatelnosti - Část 1: Neplachetní plavidla o délce trupu 6 m a větší
590 Kč vč. DPH
504337 ČSN EN ISO 12217-2 (320233) - únor 2018 nové vydání
Malá plavidla - Posuzování a kategorizace podle stability a plovatelnosti - Část 2: Plachetnice o délce trupu 6 m a větší
590 Kč vč. DPH
504272 ČSN EN ISO 9094 (320240) - únor 2018 nové vydání
Malá plavidla - Požární ochrana
440 Kč vč. DPH
504275 ČSN EN ISO 8847 (323204) - únor 2018 nové vydání
Malá plavidla - Kormidelní zařízení - Lanové a kladkové systémy
230 Kč vč. DPH
504271 ČSN EN ISO 13929 (323205) - únor 2018 nové vydání
Malá plavidla - Kormidelní zařízení - Převodové mechanismy
230 Kč vč. DPH
504277 ČSN EN ISO 15652 (323215) - únor 2018 nové vydání
Malá plavidla - Ovládací mechanismy malých člunů s vodometem
230 Kč vč. DPH
504340 ČSN EN ISO 10592 (323251) - únor 2018 nové vydání
Malá plavidla - Hydraulická kormidelní zařízení
230 Kč vč. DPH
504270 ČSN EN ISO 16147 (324140) - únor 2018 nové vydání
Malá plavidla - Vestavěné naftové motory - Palivové a elektrické komponenty na motoru
190 Kč vč. DPH
504334 ČSN EN ISO 8848 (324230) - únor 2018
Malá plavidla - Ovládací mechanismy kormidel
230 Kč vč. DPH
504339 ČSN EN ISO 9775 (324231) - únor 2018
Malá plavidla - Ovládací mechanismy přívěsných motorů o výkonu od 15 kW do 40 kW
230 Kč vč. DPH
504173 ČSN EN ISO 10088 (325222) - únor 2018 nové vydání
Malá plavidla - Trvale instalované palivové soustavy
230 Kč vč. DPH
504278 ČSN EN ISO 15584 (325223) - únor 2018 nové vydání
Malá plavidla - Vestavěné benzínové motory - Palivové a elektrické komponenty na motoru
190 Kč vč. DPH
504273 ČSN EN ISO 10239 (325730) - únor 2018 nové vydání
Malá plavidla - Instalace zkapalněného uhlovodíkového plynu (LPG)
340 Kč vč. DPH
504333 ČSN EN ISO 11105 (325910) - únor 2018 nové vydání
Malá plavidla - Větrání úseků benzínových motorů a/nebo úseků benzínových nádrží
190 Kč vč. DPH
504335 ČSN EN ISO 8846 (326030) - únor 2018
Malá plavidla - Elektrická zařízení - Ochrana proti vznícení okolních hořlavých plynů
230 Kč vč. DPH
504274 ČSN EN ISO 9097 (326050) - únor 2018 nové vydání
Malá plavidla - Elektrické ventilátory
190 Kč vč. DPH
504276 ČSN EN ISO 10133 (326612) - únor 2018 nové vydání
Malá plavidla - Elektrické systémy - Instalace stejnosměrného proudu malého napětí
230 Kč vč. DPH
504260 ČSN IEC 50(726)/změna A1 (330050) - únor 2018
Mezinárodní elektrotechnický slovník. Kapitola 726: Přenosová vedení a vlnovody
65 Kč vč. DPH
504229 ČSN IEC 60050-192/změna A1 (330050) - únor 2018
Mezinárodní elektrotechnický slovník - Část 192: Spolehlivost
65 Kč vč. DPH
504227 ČSN IEC 60050-442/změna A1 (330050) - únor 2018
Mezinárodní elektrotechnický slovník - Kapitola 442: Elektrická příslušenství
Změna obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
190 Kč vč. DPH
504228 ČSN IEC 60050-442/změna A2 (330050) - únor 2018
Mezinárodní elektrotechnický slovník - Kapitola 442: Elektrická příslušenství
Změna obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
65 Kč vč. DPH
504249 ČSN 33 2000-7-713 (332000) - únor 2018 nové vydání
Elektrické instalace nízkého napětí - Část 7-713: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech - Nábytek
190 Kč vč. DPH
504097 ČSN EN 60079-13 ed. 2 (332320) - únor 2018 nové vydání
Výbušné atmosféry - Část 13: Zařízení chráněná místností s vnitřním přetlakem "p" a místností s nuceným větráním "v"
350 Kč vč. DPH
504098 ČSN EN 60079-13/změna Z1 (332320) - únor 2018
Výbušné atmosféry - Část 13: Zařízení chráněná místností s vnitřním přetlakem "p"
Změna bude zrušena k 6. říjnu 2020
32 Kč vč. DPH
504099 ČSN EN 60079-30-1 ed. 2 (332320) - únor 2018 nové vydání
Výbušné atmosféry - Část 30-1: Elektrické odporové doprovodné ohřevy - Obecné a zkušební požadavky
570 Kč vč. DPH
504100 ČSN EN 60079-30-1/změna Z1 (332320) - únor 2018
Výbušné atmosféry - Část 30-1: Elektrické odporové doprovodné ohřevy - Všeobecné a zkušební požadavky
Změna bude zrušena k 6. březnu 2020
32 Kč vč. DPH
504031 ČSN EN 60079-30-2 ed. 2 (332320) - únor 2018 nové vydání
Výbušné atmosféry - Část 30-2: Elektrické odporové doprovodné ohřevy - Návod pro navrhování, instalaci a údržbu
550 Kč vč. DPH
504032 ČSN EN 60079-30-2/změna Z1 (332320) - únor 2018
Výbušné atmosféry - Část 30-2: Elektrické odporové doprovodné ohřevy - Návod pro navrhování, instalaci a údržbu
Změna bude zrušena k 3. dubnu 2020
32 Kč vč. DPH
504187 ČSN EN ISO/IEC 80079-20-2/Oprava 1 (332320) - únor 2018
Výbušné atmosféry - Část 20-2: Materiálové vlastnosti - Zkušební metody pro hořlavé prachy
36 Kč vč. DPH
503506 ČSN EN 50341-2-13/změna A1 (333300) - únor 2018
Elektrická venkovní vedení s napětím nad AC 1kV - Část 2-13: Národní normativní aspekty (NNA) pro Itálii (založena na EN 50341-1:2012)
Změna obsahuje pouze anglický text normy.
190 Kč vč. DPH
503111 ČSN EN 50341-2-9 ed. 2 (333300) - únor 2018 nové vydání
Elektrická venkovní vedení s napětím nad AC 1 kV - Část 2-9: Národní normativní aspekty (NNA) pro Velkou Británii a Severní Irsko (založena na EN 50341-1:2012)
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
440 Kč vč. DPH
503988 ČSN EN 50341-2-9/změna Z1 (333300) - únor 2018
Elektrická venkovní vedení s napětím nad AC 1 kV - Část 2-9: Národní normativní aspekty (NNA) pro Velkou Británii a Severní Irsko (založena na EN 50341-1:2012)
Změna obsahuje pouze anglický text normy.
Změna bude zrušena k 26. dubnu 2020
32 Kč vč. DPH
504153 ČSN EN 50124-1 ed. 2 (333501) - únor 2018 nové vydání
Drážní zařízení - Koordinace izolace - Část 1: Základní požadavky - Vzdušné vzdálenosti a povrchové cesty pro všechna elektrická a elektronická zařízení
550 Kč vč. DPH
504154 ČSN EN 50124-1/změna Z1 (333501) - únor 2018
Drážní zařízení - Koordinace izolace - Část 1: Základní požadavky - Vzdušné vzdálenosti a povrchové cesty pro všechna elektrická a elektronická zařízení
Změna bude zrušena k 6. únoru 2020
32 Kč vč. DPH
504155 ČSN EN 50124-2 ed. 2 (333501) - únor 2018 nové vydání
Drážní zařízení - Koordinace izolace - Část 2: Přepětí a ochrana před přepětím
230 Kč vč. DPH
504156 ČSN EN 50124-2/změna Z1 (333501) - únor 2018
Drážní zařízení - Koordinace izolace - Část 2: Přepětí a ochrana před přepětím
Změna bude zrušena k 6. únoru 2020
32 Kč vč. DPH
504241 ČSN EN 55025 ed. 2/změna Z1 (334285) - únor 2018
Vozidla, čluny a zážehové motory - Charakteristiky vysokofrekvenčního rušení - Meze a metody měření pro ochranu palubních přijímačů
Změna bude zrušena k 1. prosinci 2019
32 Kč vč. DPH
504240 ČSN EN 55025 ed. 3 (334285) - únor 2018 nové vydání
Vozidla, čluny a zážehové motory - Charakteristiky vysokofrekvenčního rušení - Meze a metody měření pro ochranu palubních přijímačů
945 Kč vč. DPH
504193 ČSN EN 62325-451-3/změna A1 (335000) - únor 2018
Rámec pro komunikaci na trhu s energií - Část 451-3: Obchodní proces přidělování přenosové kapacity (explicitní nebo implicitní aukce) a kontextové modely pro evropský trh
230 Kč vč. DPH
504268 ČSN EN 62351-9 (335011) - únor 2018
Řízení energetických soustav a přidružená výměna informací - Bezpečnost dat a komunikací - Část 9: Řízení klíčů kybernetické bezpečnosti pro zařízení energetické soustavy
590 Kč vč. DPH
504253 ČSN EN 60695-11-2 ed. 2/změna Z1 (345615) - únor 2018
Zkoušení požárního nebezpečí - Část 11-2: Zkoušky plamenem - Zkouška směsným plamenem o jmenovitém výkonu 1 kW - Zařízení, uspořádání ověřovacích zkoušek a návod
Změna bude zrušena k 13. červenci 2020
32 Kč vč. DPH
504252 ČSN EN 60695-11-2 ed. 3 (345615) - únor 2018
Zkoušení požárního nebezpečí - Část 11-2: Zkoušky plamenem - Zkouška směsným plamenem o jmenovitém výkonu 1 kW - Zařízení, uspořádání ověřovacích zkoušek a návod
340 Kč vč. DPH
503367 ČSN EN 60317-0-10 (347307) - únor 2018
Specifikace jednotlivých typů vodičů pro vinutí - Část 0-10: Obecné požadavky - Měděný vodič kruhového průřezu, holý nebo lakovaný, ovinutý vláknem polyester-sklo, neimpregnovaný nebo impregnovaný pryskyřicí nebo lakem
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
350 Kč vč. DPH
503366 ČSN EN 60317-70 (347307) - únor 2018
Specifikace jednotlivých typů vodičů pro vinutí - Část 70: Měděný vodič kruhového průřezu, holý nebo lakovaný, ovinutý vláknem polyester-sklo, stavený, neimpregnovaný, nebo impregnovaný pryskyřicí nebo lakem, teplotní index 155
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
230 Kč vč. DPH
503364 ČSN EN 60317-71 (347307) - únor 2018
Specifikace jednotlivých typů vodičů pro vinutí - Část 71: Měděný vodič kruhového průřezu, holý nebo lakovaný, ovinutý vláknem polyester-sklo, stavený, neimpregnovaný nebo impregnovaný pryskyřicí nebo lakem, teplotní index 180
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
230 Kč vč. DPH
503365 ČSN EN 60317-72 (347307) - únor 2018
Specifikace jednotlivých typů vodičů pro vinutí - Část 72: Měděný vodič kruhového průřezu, holý nebo lakovaný, ovinutý vláknem polyester-sklo, stavený, impregnovaný silikonovou pryskyřicí nebo lakem, teplotní index 200
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
230 Kč vč. DPH
504264 ČSN EN 50355 ed. 2/Oprava 1 (347664) - únor 2018
Drážní zařízení - Kabely pro drážní kolejová vozidla se speciální odolností proti požáru - Pokyn pro použití
20 Kč vč. DPH
504261 ČSN EN 50288-12-1 (347818) - únor 2018
Víceprvkové metalické kabely pro analogovou a digitální komunikaci a řízení - Část 12-1: Dílčí specifikace stíněných kabelů od 1 MHz do 2 000 MHz - Horizontální kabely a páteřní kabely budovy
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
230 Kč vč. DPH
503407 ČSN EN 60153-1/Oprava 1 (347910) - únor 2018
Kovové neizolované vlnovody - Část 1: Obecné požadavky a měřicí metody
Změna obsahuje pouze anglický text normy.
20 Kč vč. DPH
503409 ČSN EN 60153-2/Oprava 1 (347910) - únor 2018
Kovové neizolované vlnovody - Část 2: Specifikace normálních pravoúhlých vlnovodů
Změna obsahuje pouze anglický text normy.
20 Kč vč. DPH
503408 ČSN IEC 153-1/změna Z1 (347910) - únor 2018
Kovové neizolované vlnovody - Část 1: Všeobecné požadavky a měřicí metody
Změna obsahuje pouze anglický text normy.
Změna bude zrušena k 22. červnu 2019
32 Kč vč. DPH
503410 ČSN IEC 153-2/změna Z1 (347910) - únor 2018
Kovové neizolované vlnovody - Část 2: Specifikace normálních pravoúhlých vlnovodů
Změna obsahuje pouze anglický text normy.
Změna bude zrušena k 22. červnu 2019
32 Kč vč. DPH
504226 ČSN EN 50180-3/změna A1 (348153) - únor 2018
Průchodky nad 1 kV až do 52 kV a od 250 A do 3,15 kA pro transformátory plněné kapalinou - Část 3: Požadavky pro upevnění průchodek
Změna obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
125 Kč vč. DPH
503939 ČSN EN 50645 (351330) - únor 2018
Požadavky na ekodesign malých výkonových transformátorů
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
230 Kč vč. DPH
503825 ČSN EN 62689-2 (351351) - únor 2018
Snímače nebo detektory proudu a napětí užívané pro účely indikace průchodu poruchy - Část 2: Systémová hlediska
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
550 Kč vč. DPH
504235 ČSN EN 60700-1 ed. 2/Oprava 1 (351610) - únor 2018
Tyristorové spínače pro přenos energie stejnosměrným proudem velmi vysokého napětí - Část 1: Elektrické zkoušení
Změna obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
20 Kč vč. DPH
504028 ČSN EN 61954 ed. 2/změna A2 (351611) - únor 2018
Statické kompenzátory VAR (SVC) - Zkoušení tyristorových spínačů
Změna obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
190 Kč vč. DPH
503507 ČSN EN 61169-59 (353811) - únor 2018
Vysokofrekvenční konektory - Část 59: Dílčí specifikace pro vysokofrekvenční multi-pinové konektory se závitem typu L32-4 a L32-5
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
440 Kč vč. DPH
504243 ČSN EN 60947-2 ed. 3/změna Z1 (354101) - únor 2018
Spínací a řídicí přístroje nízkého napětí - Část 2: Jističe
Změna bude zrušena k 13. říjnu 2020
32 Kč vč. DPH
504242 ČSN EN 60947-2 ed. 4 (354101) - únor 2018
Spínací a řídicí přístroje nízkého napětí - Část 2: Jističe
1 100 Kč vč. DPH
504251 ČSN EN 62606/změna A1 (354196) - únor 2018
Obecné požadavky pro obloukové ochrany
340 Kč vč. DPH
503977 ČSN EN 62271-100 ed. 2/změna A2 (354220) - únor 2018
Vysokonapěťová spínací a řídicí zařízení - Část 100: Vypínače střídavého proudu
770 Kč vč. DPH
504026 ČSN EN 62586-2 ed. 2 (356240) - únor 2018 nové vydání
Měření kvality elektřiny v systémech elektrického napájení - Část 2: Funkční zkoušky a požadavky na nejistotu
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
990 Kč vč. DPH
504027 ČSN EN 62586-2/změna Z1 (356240) - únor 2018
Měření kvality elektřiny v systémech elektrického napájení - Část 2: Funkční zkoušky a požadavky na nejistotu
Změna bude zrušena k 25. srpnu 2020
32 Kč vč. DPH
503826 ČSN EN 62754 (356260) - únor 2018
Výpočet nejistot parametrů tvaru vlny
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
570 Kč vč. DPH
503623 ČSN EN 61326-3-1 ed. 2 (356508) - únor 2018 nové vydání
Elektrická měřicí, řídicí a laboratorní zařízení - Požadavky na EMC - Část 3-1: Požadavky na odolnost pro systémy související s bezpečností a pro zařízení určené k provádění funkcí souvisejících s bezpečností (funkční bezpečnost) - Obecné průmyslové použití
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
550 Kč vč. DPH
503624 ČSN EN 61326-3-1/změna Z1 (356508) - únor 2018
Elektrická měřicí, řídicí a laboratorní zařízení - Požadavky na EMC - Část 3-1: Požadavky na odolnost zařízení zajišťujících nebo určených k zajištění bezpečnosti příbuzných funkcí (funkční bezpečnost) - Všeobecné průmyslové aplikace
Změna obsahuje pouze anglický text normy.
Změna bude zrušena k 20. červnu 2020
32 Kč vč. DPH
503626 ČSN EN 62974-1 (356560) - únor 2018
Měřicí a sledovací systémy užívané pro sběr dat, shromažďování a analýzu - Část 1: Požadavky na zařízení
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
350 Kč vč. DPH
504182 ČSN EN 60539-1 ed. 3/Oprava 1 (358145) - únor 2018
Přímo ohřívané termistory se záporným teplotním součinitelem - Část 1: Kmenová specifikace
Změna obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
20 Kč vč. DPH
504181 ČSN EN 60384-8 ed. 2/Oprava 1 (358291) - únor 2018
Neproměnné kondenzátory pro použití v elektronických zařízeních - Část 8: Dílčí specifikace - Neproměnné kondenzátory s keramickým dielektrikem, třída 1
Změna obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
20 Kč vč. DPH
503948 ČSN 36 0340-1 IEC 61-1/změna Z47 (360340) - únor 2018
Patice a objímky pro zdroje světla včetně kalibrů pro kontrolu zaměnitelnosti a bezpečnosti. Část 1: Patice pro zdroje světla
550 Kč vč. DPH
503949 ČSN 36 0340-2 IEC 61-2/změna Z44 (360340) - únor 2018
Patice a objímky pro zdroje světla včetně kalibrů pro kontrolu zaměnitelnosti a bezpečnosti. Část 2: Objímky
440 Kč vč. DPH
503951 ČSN 36 0340-3 IEC 61-3/změna Z45 (360340) - únor 2018
Patice a objímky pro zdroje světla včetně kalibrů pro kontrolu zaměnitelnosti a bezpečnosti. Část 3: Kalibry
945 Kč vč. DPH
503952 ČSN EN 60061-4 +A1/změna A15 (360340) - únor 2018
Patice a objímky pro zdroje světla včetně kalibrů pro kontrolu zaměnitelnosti a bezpečnosti - Část 4: Směrnice a všeobecné informace
340 Kč vč. DPH
504199 ČSN EN 60400 ed. 3/změna Z1 (360381) - únor 2018
Objímky pro zářivky a pro startéry
Změna bude zrušena k 20. červenci 2020
32 Kč vč. DPH
504198 ČSN EN 60400 ed. 4 (360381) - únor 2018
Objímky pro zářivky a pro startéry
590 Kč vč. DPH
504201 ČSN EN 61184 ed. 2/změna Z1 (360382) - únor 2018
Bajonetové objímky
Změna bude zrušena k 26. červnu 2020
32 Kč vč. DPH
504200 ČSN EN 61184 ed. 3 (360382) - únor 2018
Bajonetové objímky
570 Kč vč. DPH
504263 ČSN EN 60838-1 ed. 3/změna A1 (360385) - únor 2018
Různé objímky - Část 1: Obecné požadavky a zkoušky
Změna obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
230 Kč vč. DPH
504169 ČSN EN 13032-2 (360456) - únor 2018 nové vydání
Světlo a osvětlení - Měření a uvádění fotometrických údajů světelných zdrojů a svítidel - Část 2: Způsob uvádění údajů pro vnitřní a venkovní pracovní prostory
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
340 Kč vč. DPH
503999 ČSN EN 62386-301 (360540) - únor 2018
Digitální adresovatelné rozhraní pro osvětlení - Část 301: Zvláštní požadavky - Vstupní zařízení - Tlačítka
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
350 Kč vč. DPH
503998 ČSN EN 62386-302 (360540) - únor 2018
Digitální adresovatelné rozhraní pro osvětlení - Část 302: Zvláštní požadavky - Vstupní zařízení - Výhradní vstupní zařízení
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
350 Kč vč. DPH
503997 ČSN EN 62386-303 (360540) - únor 2018
Digitální adresovatelné rozhraní pro osvětlení - Část 303: Zvláštní požadavky - Vstupní zařízení - Čidlo obsazenosti
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
350 Kč vč. DPH
503996 ČSN EN 62386-304 (360540) - únor 2018
Digitální adresovatelné rozhraní pro osvětlení - Část 304: Zvláštní požadavky - Vstupní zařízení - Světelné čidlo
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
350 Kč vč. DPH
504166 ČSN EN 60335-1 ed. 3/změna A13 (361050) - únor 2018
Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 1: Obecné požadavky
230 Kč vč. DPH
503823 ČSN EN 60904-1-1 (364604) - únor 2018
Fotovoltaické součástky - Část 1-1: Měření voltampérových charakteristik fotovoltaických (PV) součástek s více přechody
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
340 Kč vč. DPH
503822 ČSN EN 60904-8-1 (364604) - únor 2018
Fotovoltaické součástky - Část 8-1: Měření spektrální citlivosti fotovoltaických (PV) součástek s více přechody
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
340 Kč vč. DPH
504236 ČSN EN 61215-2/Oprava 1 (364631) - únor 2018
Zemské fotovoltaické (PV) moduly - Posouzení způsobilosti konstrukce a schválení typu - Část 2: Zkušební postupy
Změna obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
20 Kč vč. DPH
504248 ČSN EN 61646 ed. 2/změna Z2 (364633) - únor 2018
Tenkovrstvé fotovoltaické (PV) moduly pro pozemní použití - Posouzení způsobilosti konstrukce a schválení typu
Změna bude zrušena k 5. květnu 2020
32 Kč vč. DPH
503628 ČSN EN 63029 (367219) - únor 2018
Zvukové, obrazové a multimediální zařízení - Multimediální technologie e-publikování a e-knihy - e-knihy založené na rastrové grafice
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
340 Kč vč. DPH
504197 ČSN EN 50647 (367927) - únor 2018
Základní norma pro hodnocení vystavení zaměstnanců elektrickým a magnetickým polím ze zařízení a instalací pro výrobu, přenos a distribuci elektrické energie
550 Kč vč. DPH
504183 ČSN EN 50090-6-1 (368051) - únor 2018
Elektronické systémy pro byty a budovy (HBES) - Část 6-1: Rozhraní - Rozhraní webové služby
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
440 Kč vč. DPH
504231 ČSN EN 60645-1 ed. 2/změna Z1 (368811) - únor 2018
Elektroakustika - Audiometrické přístroje - Část 1: Tónové audiometry
Změna bude zrušena k 6. říjnu 2020
32 Kč vč. DPH
504230 ČSN EN 60645-1 ed. 3 (368811) - únor 2018
Elektroakustika - Audiometrické přístroje - Část 1: Přístroje pro audiometrii čistými tóny a řečí
440 Kč vč. DPH
503660 ČSN ISO/IEC 2382-37 (369001) - únor 2018 nové vydání
Informační technologie - Slovník - Část 37: Biometrika
350 Kč vč. DPH
503742 ČSN ISO/IEC/IEEE 15288 (369042) - únor 2018
Systémové a softwarové inženýrství - Procesy životního cyklu systému
770 Kč vč. DPH
504285 ČSN EN 15004-10 (389250) - únor 2018 nové vydání
Stabilní hasicí zařízení - Plynová hasicí zařízení - Část 10: Fyzikální vlastnosti a návrh plynových hasicích zařízení s hasivem IG-541
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
230 Kč vč. DPH
504282 ČSN EN 15004-7 (389250) - únor 2018 nové vydání
Stabilní hasicí zařízení - Plynová hasicí zařízení - Část 7: Fyzikální vlastnosti a návrh plynových hasicích zařízení s hasivem IG-01
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
230 Kč vč. DPH
504283 ČSN EN 15004-8 (389250) - únor 2018 nové vydání
Stabilní hasicí zařízení - Plynová hasicí zařízení - Část 8: Fyzikální vlastnosti a návrh plynových hasicích zařízení s hasivem IG-100
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
230 Kč vč. DPH
504284 ČSN EN 15004-9 (389250) - únor 2018 nové vydání
Stabilní hasicí zařízení - Plynová hasicí zařízení - Část 9: Fyzikální vlastnosti a návrh plynových hasicích zařízení s hasivem IG-55
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
230 Kč vč. DPH
504006 ČSN EN ISO 16852 (389671) - únor 2018 nové vydání
Protiexplozní pojistky - Funkční požadavky, zkušební metody a omezení použití
550 Kč vč. DPH
504178 ČSN ISO 15363 (420328) - únor 2018
Kovové materiály - Hydraulická tlaková zkouška trubkového prstence
230 Kč vč. DPH
504177 ČSN EN ISO 4496 (420765) - únor 2018
Kovové prášky - Stanovení obsahu látek nerozpustných v kyselinách, v železných, měděných, cínových a bronzových prášcích
190 Kč vč. DPH
504017 ČSN EN ISO 16120-1 (421075) - únor 2018 nové vydání
Válcovaný drát z nelegované oceli k přepracování na tažený drát - Část 1: Obecné požadavky
340 Kč vč. DPH
504016 ČSN EN ISO 16120-4 (421075) - únor 2018 nové vydání
Válcovaný drát z nelegované oceli k přepracování na tažený drát - Část 4: Specifické požadavky na drát speciálního použití
230 Kč vč. DPH
503931 ČSN EN 16939 (467086) - únor 2018
Krmiva: Metody vzorkování a analýz - Detekce tylosinu, spiramycinu a virginiamycinu - Chromatografie na tenké vrstvě a bioautografie
Norma obsahuje pouze anglický text normy, připravuje se převzetí v češtině. Nastavit upozornění na vydání českého překladu
Norma bude zrušena k 1. červenci 2018 (zobrazit náhrady)
350 Kč vč. DPH
504232 ČSN EN 13629 (492137) - únor 2018 nové vydání
Dřevěné podlahoviny - Individuální a spojované dílce z rostlého listnatého dřeva
340 Kč vč. DPH
503991 ČSN EN ISO 13299 (560054) - únor 2018 nové vydání
Senzorická analýza - Metodologie - Obecný návod pro vytvoření senzorického profilu
440 Kč vč. DPH
504202 ČSN EN ISO 6887-1 (560102) - únor 2018 nové vydání
Mikrobiologie potravinového řetězce - Příprava analytických vzorků, výchozí suspenze a desetinásobných ředění pro mikrobiologické zkoušení - Část 1: Obecná pravidla pro přípravu výchozí suspenze a desetinásobných ředění
340 Kč vč. DPH
504207 ČSN ISO 976 (621182) - únor 2018
Kaučuky a plasty - Polymerní disperze a kaučukové latexy - Stanovení pH
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
230 Kč vč. DPH
504210 ČSN ISO 2322 (623004) - únor 2018
Butadien-styrenový kaučuk (SBR) - Typy polymerizované v emulzi (E-SBR) a roztoku (S-SBR) - Postupy hodnocení
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
340 Kč vč. DPH
504209 ČSN ISO 249 (623010) - únor 2018
Přírodní kaučuk - Stanovení obsahu nečistot
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
230 Kč vč. DPH
504176 ČSN EN ISO 294-1 (640210) - únor 2018 nové vydání
Plasty - Vstřikování zkušebních těles z termoplastů - Část 1: Obecné principy a vstřikování víceúčelových zkušebních těles a zkušebních těles tvaru pravoúhlého hranolu
350 Kč vč. DPH
504208 ČSN ISO 6472 (666302) - únor 2018
Gumárenské suroviny - Zkratky
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
340 Kč vč. DPH
504170 ČSN EN ISO 22476-10 (721004) - únor 2018
Geotechnický průzkum a zkoušení - Terénní zkoušky - Část 10: Tíhová penetrační zkouška
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
230 Kč vč. DPH
504245 ČSN EN ISO 18674-3 (721012) - únor 2018
Geotechnický průzkum a zkoušení - Geotechnický monitoring - Část 3: Měření posunů kolmo k přímce: inklinometry
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
550 Kč vč. DPH
503632 ČSN EN 451-1 (722061) - únor 2018 nové vydání
Metoda zkoušení popílku - Část 1: Stanovení obsahu volného oxidu vápenatého
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
190 Kč vč. DPH
503631 ČSN EN 451-2 (722061) - únor 2018 nové vydání
Metoda zkoušení popílku - Část 2: Stanovení jemnosti proséváním za mokra
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
190 Kč vč. DPH
504175 ČSN EN 16783 (727250) - únor 2018 nové vydání
Tepelněizolační výrobky - Pravidla produktové kategorie (PCR) výrobků průmyslově vyráběných a zhotovených in situ pro přípravu environmentálního prohlášení o produktu
230 Kč vč. DPH
504262 ČSN ISO 10916 (730355) - únor 2018
Výpočet vlivu využití denního světla na potřebnou čistou a konečnou energii pro osvětlení
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
590 Kč vč. DPH
504013 ČSN EN 15882-1 +A1 (730856) - únor 2018 nové vydání
Rozšířená aplikace výsledků zkoušek požární odolnosti provozních instalací - Část 1: Požárně odolná vzduchotechnická potrubí
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
350 Kč vč. DPH
504039 ČSN EN 12350-12/změna Z1 (731301) - únor 2018
Zkouška čerstvého betonu - Část 12: Samozhutnitelný beton - Zkouška J-kroužkem
32 Kč vč. DPH
503971 ČSN EN 1504-10 (732101) - únor 2018 nové vydání
Výrobky a systémy pro ochranu a opravy betonových konstrukcí - Definice, požadavky, kontrola kvality a hodnocení shody - Část 10: Použití výrobků a systémů a kontrola kvality provedení
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
590 Kč vč. DPH
504157 ČSN 73 4130/změna Z1 (734130) - únor 2018
Schodiště a šikmé rampy - Základní požadavky
32 Kč vč. DPH
503649 ČSN EN 12697-18 (736160) - únor 2018 nové vydání
Asfaltové směsi - Zkušební metody pro asfaltové směsi za horka - Část 18: Stékavost pojiva
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
230 Kč vč. DPH
503745 ČSN EN 12604 (747018) - únor 2018 nové vydání
Vrata - Mechanické vlastnosti - Požadavky a zkušební metody
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
230 Kč vč. DPH
504186 ČSN 75 7622 (757622) - únor 2018 nové vydání
Kvalita vod - Stanovení radia 226
230 Kč vč. DPH
504233 ČSN EN ISO 14122-3/změna Z1 (833280) - únor 2018
Bezpečnost strojních zařízení - Trvalé prostředky přístupu ke strojním zařízením - Část 3: Schodiště, žebříková schodiště a ochranná zábradlí
32 Kč vč. DPH
503673 ČSN EN 16450 (835735) - únor 2018
Kvalita ovzduší - Automatické měřicí systémy pro stanovení aerosolových částic (PM10; PM2,5)
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
550 Kč vč. DPH
503522 ČSN ETSI EN 302 567 V2.1.1 (874608) - únor 2018
Rádiová zařízení provozovaná při přenosových rychlostech násobku gigabitů/s v pásmu 60 GHz - Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice 2014/53/EU
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
440 Kč vč. DPH
503521 ČSN ETSI EN 300 224 V2.1.1 (875019) - únor 2018
Pozemní pohyblivá služba - Rádiová zařízení pro použití v pagingové službě provozované v kmitočtovém rozsahu 25 MHz - 470 MHz - Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice 2014/53/EU
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
570 Kč vč. DPH
503405 ČSN ETSI EN 301 357 V2.1.1 (875097) - únor 2018
Bezšňůrová zvuková zařízení v rozsahu 25 MHz až 2 000 MHz - Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice 2014/53/EU
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
550 Kč vč. DPH
504223 ČSN EN 716-1 (910606) - únor 2018 nové vydání
Nábytek - Dětské postýlky a skládací postýlky pro bytové použití - Část 1: Bezpečnostní požadavky
230 Kč vč. DPH
504224 ČSN EN 716-2 (910606) - únor 2018 nové vydání
Nábytek - Dětské postýlky a skládací postýlky pro bytové použití - Část 2: Zkušební metody
350 Kč vč. DPH
504225 ČSN EN 16890 (910609) - únor 2018
Dětský nábytek - Matrace pro postýlky a kolébky - Požadavky na bezpečnost a zkušební metody
340 Kč vč. DPH
503666 ČSN EN ISO 20957-5 (940201) - únor 2018
Stacionární tréninková zařízení - Část 5: Tréninkové cyklotrenažery a rotopedy pro procvičování horní části těla, další specifické bezpečnostní požadavky a metody zkoušení
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
350 Kč vč. DPH