ČSN (normy i změny) z února 2018

zobrazit normy po skupinách

01 Obecná třída

ČSN ISO 18404 (010218) - únor 2018

Kvantitativní metody zlepšování procesu - Six Sigma - Kompetence klíčového personálu a jejich uspořádání ve vztahu k implementaci Six Sigma a Lean

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

440 Kč

ČSN ISO 7870-2 (010272) - únor 2018

Regulační diagramy - Část 2: Shewhartovy regulační diagramy

440 Kč

ČSN ISO 860 (010502) - únor 2018 aktuální vydání

Terminologická práce - Harmonizace pojmů a termínů

340 Kč

ČSN EN 1330-9 (015005) - únor 2018 aktuální vydání

Nedestruktivní zkoušení - Terminologie - Část 9: Termíny používané při zkoušení akustickou emisí

340 Kč

ČSN EN ISO 18563-2 (015063) - únor 2018

Nedestruktivní zkoušení - Charakterizace a ověřování ultrazvukového phased array zařízení - Část 2: Sondy

230 Kč

ČSN P ISO/IEC TS 17021-6 (015245) - únor 2018

Posuzování shody - Požadavky na orgány poskytující služby auditů a certifikace systémů managementu - Část 6: Požadavky na odbornou způsobilost pro auditování a certifikaci systémů managementu kontinuity činností organizace

230 Kč

02 Strojní součásti

ČSN 02 1739/Oprava 1 (021739) - únor 2018

Podložky pro tyče I, U, IE, UE

20 Kč

ČSN EN 16984 (026060) - únor 2018 aktuální vydání

Talířové pružiny - Výpočet

230 Kč

ČSN EN 16983 (026063) - únor 2018 aktuální vydání

Talířové pružiny - Specifikace kvality - Rozměry

340 Kč

03 Strojní součásti - koroze a ochrana materiálu

ČSN EN ISO 14713-1 (038261) - únor 2018 aktuální vydání

Zinkové povlaky - Směrnice a doporučení pro ochranu ocelových a litinových konstrukcí proti korozi - Část 1: Obecné zásady pro navrhování a odolnost proti korozi

340 Kč

ČSN EN ISO 12696 (038340) - únor 2018 aktuální vydání

Katodická ochrana oceli v betonu

550 Kč

06 Topení, průmyslové pece, vařidla a topidla

ČSN EN 12098-1 (060330) - únor 2018 aktuální vydání

Energetická náročnost budov - Regulace otopných soustav - Část 1: Zařízení pro regulaci teplovodních otopných soustav - Moduly M3-5, 6, 7, 8

350 Kč

ČSN EN 14037-2 (061130) - únor 2018 aktuální vydání

Závěsné otopné a chladicí plochy pracující s vodou o teplotě nižší než 120 °C - Část 2: Stropní sálavé panely - Zkušební postup pro zkoušku tepelného výkonu

350 Kč

ČSN EN 14037-4 (061130) - únor 2018 aktuální vydání

Závěsné otopné a chladicí plochy pracující s vodou o teplotě nižší než 120 °C - Část 4: Stropní sálavé panely - Zkušební postup pro zkoušku chladicího výkonu

230 Kč

ČSN EN 14037-5 (061130) - únor 2018 aktuální vydání

Závěsné otopné a chladicí plochy pracující s vodou o teplotě nižší než 120 °C - Část 5: Otevřené nebo uzavřené stropní otopné plochy - Zkušební postup pro zkoušku tepelného výkonu

340 Kč

08 Turbíny

ČSN EN 62256 ed. 2 (085022) - únor 2018 aktuální vydání

Vodní turbíny, akumulační čerpadla a čerpadlové turbíny - Rehabilitace a zlepšení provozních parametrů

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

1 270 Kč

ČSN EN 62256/změna Z1 (085022) - únor 2018

Vodní turbíny, akumulační čerpadla a čerpadlové turbíny - Rehabilitace a zlepšení provozních parametrů

Změna byla zrušena k 4. červenci 2020.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

12 Vzduchotechnická zařízení

ČSN EN ISO 16170 (125100) - únor 2018

Metody testování in situ pro vysoce účinné filtrační systémy v průmyslových zařízeních

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

18 Průmyslová automatizace

ČSN EN 62657-2 ed. 2 (184002) - únor 2018 aktuální vydání

Průmyslové komunikační sítě - Bezdrátové komunikační sítě - Část 2: Správa koexistence

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 5.20t

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

1 110 Kč

ČSN EN 62657-2/změna Z1 (184002) - únor 2018

Průmyslové komunikační sítě - Bezdrátové komunikační sítě - Část 2: Správa koexistence

Změna obsahuje pouze anglický text normy.

Změna byla zrušena k 15. červnu 2020.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

27 Zdvihací zařízení, stroje pro povrchovou těžbu, stroje a zařízení pro zemní, stavební a silniční práce

ČSN EN 81-20/Oprava 1 (274003) - únor 2018

Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů - Výtahy pro dopravu osob a nákladů - Část 20: Výtahy pro dopravu osob a osob a nákladů

20 Kč

ČSN EN 81-50/Oprava 1 (274003) - únor 2018

Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů - Přezkoušení a zkoušky - Část 50: Konstrukční zásady, výpočty, přezkoušení a zkoušky výtahových komponent

20 Kč

ČSN 27 4011 (274011) - únor 2018 aktuální vydání

Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů - Podstatné změny výtahů určených pro dopravu osob nebo osob a nákladů

230 Kč

ČSN EN 115-1 +A1/Oprava 2 (274802) - únor 2018

Bezpečnost pohyblivých schodů a pohyblivých chodníků - Část 1: Konstrukce a montáž

Změna byla zrušena k 1. dubnu 2018.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN ISO 6405-1 (277508) - únor 2018 aktuální vydání

Stroje pro zemní práce - Značky ovládačů obsluhy a jiné sdělovače - Část 1: Všeobecné značky

590 Kč

ČSN ISO 6405-2 (277508) - únor 2018 aktuální vydání

Stroje pro zemní práce - Značky ovládačů obsluhy a jiné sdělovače - Část 2: Značky pro specifické stroje, zařízení a příslušenství

550 Kč

ČSN ISO 10262/Oprava 1 (277532) - únor 2018

Stroje pro zemní práce - Hydraulická lopatová rýpadla - Laboratorní zkoušky a požadavky na provedení ochranných krytů obsluhy

Změna obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

20 Kč

30 Silniční vozidla

ČSN ISO 17361 (300634) - únor 2018 aktuální vydání

Inteligentní dopravní systémy - Varovné systémy před neúmyslným výjezdem z jízdního pruhu - Funkční požadavky a zkušební postupy

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

32 Lodě a plovoucí zařízení

ČSN EN ISO 12217-1 (320233) - únor 2018 aktuální vydání

Malá plavidla - Posuzování a kategorizace podle stability a plovatelnosti - Část 1: Neplachetní plavidla o délce trupu 6 m a větší

590 Kč

ČSN EN ISO 12217-2 (320233) - únor 2018 aktuální vydání

Malá plavidla - Posuzování a kategorizace podle stability a plovatelnosti - Část 2: Plachetnice o délce trupu 6 m a větší

590 Kč

ČSN EN ISO 9094 (320240) - únor 2018 aktuální vydání

Malá plavidla - Požární ochrana

440 Kč

ČSN EN ISO 8847 (323204) - únor 2018 aktuální vydání

Malá plavidla - Kormidelní zařízení - Lanové a kladkové systémy

230 Kč

ČSN EN ISO 13929 (323205) - únor 2018 aktuální vydání

Malá plavidla - Kormidelní zařízení - Převodové mechanismy

230 Kč

ČSN EN ISO 15652 (323215) - únor 2018 aktuální vydání

Malá plavidla - Ovládací mechanismy malých člunů s vodometem

230 Kč

ČSN EN ISO 10592 (323251) - únor 2018 aktuální vydání

Malá plavidla - Hydraulická kormidelní zařízení

230 Kč

ČSN EN ISO 8848 (324230) - únor 2018

Malá plavidla - Ovládací mechanismy kormidel

230 Kč

ČSN EN ISO 9775 (324231) - únor 2018

Malá plavidla - Ovládací mechanismy přívěsných motorů o výkonu od 15 kW do 40 kW

230 Kč

ČSN EN ISO 10088 (325222) - únor 2018 aktuální vydání

Malá plavidla - Trvale instalované palivové soustavy

230 Kč

ČSN EN ISO 15584 (325223) - únor 2018 aktuální vydání

Malá plavidla - Vestavěné benzínové motory - Palivové a elektrické komponenty na motoru

190 Kč

ČSN EN ISO 10239 (325730) - únor 2018 aktuální vydání

Malá plavidla - Instalace zkapalněného uhlovodíkového plynu (LPG)

340 Kč

ČSN EN ISO 11105 (325910) - únor 2018

Malá plavidla - Větrání úseků benzínových motorů a/nebo úseků benzínových nádrží

Norma bude zrušena k 1. listopadu 2020 (zobrazit náhrady).

190 Kč

ČSN EN ISO 8846 (326030) - únor 2018

Malá plavidla - Elektrická zařízení - Ochrana proti vznícení okolních hořlavých plynů

230 Kč

ČSN EN ISO 9097 (326050) - únor 2018 aktuální vydání

Malá plavidla - Elektrické ventilátory

190 Kč

ČSN EN ISO 10133 (326612) - únor 2018 aktuální vydání

Malá plavidla - Elektrické systémy - Instalace stejnosměrného proudu malého napětí

230 Kč

33 Elektrotechnika - elektrotechnické předpisy

ČSN IEC 50(726)/změna A1 (330050) - únor 2018

Mezinárodní elektrotechnický slovník. Kapitola 726: Přenosová vedení a vlnovody

65 Kč

ČSN IEC 60050-192/změna A1 (330050) - únor 2018

Mezinárodní elektrotechnický slovník - Část 192: Spolehlivost

65 Kč

ČSN IEC 60050-442/změna A1 (330050) - únor 2018

Mezinárodní elektrotechnický slovník - Kapitola 442: Elektrická příslušenství

Změna obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

190 Kč

ČSN IEC 60050-442/změna A2 (330050) - únor 2018

Mezinárodní elektrotechnický slovník - Kapitola 442: Elektrická příslušenství

Změna obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

65 Kč

ČSN 33 2000-7-713 (332000) - únor 2018 aktuální vydání

Elektrické instalace nízkého napětí - Část 7-713: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech - Nábytek

190 Kč

ČSN EN 60079-13 ed. 2 (332320) - únor 2018 aktuální vydání

Výbušné atmosféry - Část 13: Zařízení chráněná místností s vnitřním přetlakem "p" a místností s nuceným větráním "v"

350 Kč

ČSN EN 60079-13/změna Z1 (332320) - únor 2018

Výbušné atmosféry - Část 13: Zařízení chráněná místností s vnitřním přetlakem "p"

Změna byla zrušena k 6. říjnu 2020.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60079-30-1 ed. 2 (332320) - únor 2018 aktuální vydání

Výbušné atmosféry - Část 30-1: Elektrické odporové doprovodné ohřevy - Obecné a zkušební požadavky

570 Kč

ČSN EN 60079-30-1/změna Z1 (332320) - únor 2018

Výbušné atmosféry - Část 30-1: Elektrické odporové doprovodné ohřevy - Všeobecné a zkušební požadavky

Změna byla zrušena k 6. březnu 2020.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60079-30-2 ed. 2 (332320) - únor 2018 aktuální vydání

Výbušné atmosféry - Část 30-2: Elektrické odporové doprovodné ohřevy - Návod pro navrhování, instalaci a údržbu

550 Kč

ČSN EN 60079-30-2/změna Z1 (332320) - únor 2018

Výbušné atmosféry - Část 30-2: Elektrické odporové doprovodné ohřevy - Návod pro navrhování, instalaci a údržbu

Změna byla zrušena k 3. dubnu 2020.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN ISO/IEC 80079-20-2/Oprava 1 (332320) - únor 2018

Výbušné atmosféry - Část 20-2: Materiálové vlastnosti - Zkušební metody pro hořlavé prachy

36 Kč

ČSN EN 50341-2-13/změna A1 (333300) - únor 2018

Elektrická venkovní vedení s napětím nad AC 1kV - Část 2-13: Národní normativní aspekty (NNA) pro Itálii (založena na EN 50341-1:2012)

Změna obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 50341-2-9 ed. 2 (333300) - únor 2018 aktuální vydání

Elektrická venkovní vedení s napětím nad AC 1 kV - Část 2-9: Národní normativní aspekty (NNA) pro Velkou Británii a Severní Irsko (založena na EN 50341-1:2012)

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 2.19t

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

565 Kč

ČSN EN 50341-2-9/změna Z1 (333300) - únor 2018

Elektrická venkovní vedení s napětím nad AC 1 kV - Část 2-9: Národní normativní aspekty (NNA) pro Velkou Británii a Severní Irsko (založena na EN 50341-1:2012)

Změna obsahuje pouze anglický text normy.

Změna byla zrušena k 26. dubnu 2020.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 50124-1 ed. 2 (333501) - únor 2018 aktuální vydání

Drážní zařízení - Koordinace izolace - Část 1: Základní požadavky - Vzdušné vzdálenosti a povrchové cesty pro všechna elektrická a elektronická zařízení

550 Kč

ČSN EN 50124-1/změna Z1 (333501) - únor 2018

Drážní zařízení - Koordinace izolace - Část 1: Základní požadavky - Vzdušné vzdálenosti a povrchové cesty pro všechna elektrická a elektronická zařízení

Změna byla zrušena k 6. únoru 2020.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 50124-2 ed. 2 (333501) - únor 2018 aktuální vydání

Drážní zařízení - Koordinace izolace - Část 2: Přepětí a ochrana před přepětím

230 Kč

ČSN EN 50124-2/změna Z1 (333501) - únor 2018

Drážní zařízení - Koordinace izolace - Část 2: Přepětí a ochrana před přepětím

Změna byla zrušena k 6. únoru 2020.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 55025 ed. 2/změna Z1 (334285) - únor 2018

Vozidla, čluny a zážehové motory - Charakteristiky vysokofrekvenčního rušení - Meze a metody měření pro ochranu palubních přijímačů

Změna byla zrušena k 1. prosinci 2019.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 55025 ed. 3 (334285) - únor 2018 aktuální vydání

Vozidla, čluny a zážehové motory - Charakteristiky vysokofrekvenčního rušení - Meze a metody měření pro ochranu palubních přijímačů

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 11.18t

965 Kč

ČSN EN 62325-451-3/změna A1 (335000) - únor 2018

Rámec pro komunikaci na trhu s energií - Část 451-3: Obchodní proces přidělování přenosové kapacity (explicitní nebo implicitní aukce) a kontextové modely pro evropský trh

230 Kč

ČSN EN 62351-9 (335011) - únor 2018

Řízení energetických soustav a přidružená výměna informací - Bezpečnost dat a komunikací - Část 9: Řízení klíčů kybernetické bezpečnosti pro zařízení energetické soustavy

590 Kč

34 Elektrotechnika

ČSN EN 60695-11-2 ed. 2/změna Z1 (345615) - únor 2018

Zkoušení požárního nebezpečí - Část 11-2: Zkoušky plamenem - Zkouška směsným plamenem o jmenovitém výkonu 1 kW - Zařízení, uspořádání ověřovacích zkoušek a návod

Změna byla zrušena k 13. červenci 2020.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60695-11-2 ed. 3 (345615) - únor 2018

Zkoušení požárního nebezpečí - Část 11-2: Zkoušky plamenem - Zkouška směsným plamenem o jmenovitém výkonu 1 kW - Zařízení, uspořádání ověřovacích zkoušek a návod

340 Kč

ČSN EN 60317-0-10 (347307) - únor 2018

Specifikace jednotlivých typů vodičů pro vinutí - Část 0-10: Obecné požadavky - Měděný vodič kruhového průřezu, holý nebo lakovaný, ovinutý vláknem polyester-sklo, neimpregnovaný nebo impregnovaný pryskyřicí nebo lakem

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN 60317-70 (347307) - únor 2018

Specifikace jednotlivých typů vodičů pro vinutí - Část 70: Měděný vodič kruhového průřezu, holý nebo lakovaný, ovinutý vláknem polyester-sklo, stavený, neimpregnovaný, nebo impregnovaný pryskyřicí nebo lakem, teplotní index 155

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 60317-71 (347307) - únor 2018

Specifikace jednotlivých typů vodičů pro vinutí - Část 71: Měděný vodič kruhového průřezu, holý nebo lakovaný, ovinutý vláknem polyester-sklo, stavený, neimpregnovaný nebo impregnovaný pryskyřicí nebo lakem, teplotní index 180

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 60317-72 (347307) - únor 2018

Specifikace jednotlivých typů vodičů pro vinutí - Část 72: Měděný vodič kruhového průřezu, holý nebo lakovaný, ovinutý vláknem polyester-sklo, stavený, impregnovaný silikonovou pryskyřicí nebo lakem, teplotní index 200

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 50355 ed. 2/Oprava 1 (347664) - únor 2018

Drážní zařízení - Kabely pro drážní kolejová vozidla se speciální odolností proti požáru - Pokyn pro použití

20 Kč

ČSN EN 50288-12-1 (347818) - únor 2018

Víceprvkové metalické kabely pro analogovou a digitální komunikaci a řízení - Část 12-1: Dílčí specifikace stíněných kabelů od 1 MHz do 2 000 MHz - Horizontální kabely a páteřní kabely budovy

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 60153-1/Oprava 1 (347910) - únor 2018

Kovové neizolované vlnovody - Část 1: Obecné požadavky a měřicí metody

Změna obsahuje pouze anglický text normy.

20 Kč

ČSN EN 60153-2/Oprava 1 (347910) - únor 2018

Kovové neizolované vlnovody - Část 2: Specifikace normálních pravoúhlých vlnovodů

Změna obsahuje pouze anglický text normy.

20 Kč

ČSN IEC 153-1/změna Z1 (347910) - únor 2018

Kovové neizolované vlnovody - Část 1: Všeobecné požadavky a měřicí metody

Změna obsahuje pouze anglický text normy.

Změna byla zrušena k 22. červnu 2019.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN IEC 153-2/změna Z1 (347910) - únor 2018

Kovové neizolované vlnovody - Část 2: Specifikace normálních pravoúhlých vlnovodů

Změna obsahuje pouze anglický text normy.

Změna byla zrušena k 22. červnu 2019.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 50180-3/změna A1 (348153) - únor 2018

Průchodky nad 1 kV až do 52 kV a od 250 A do 3,15 kA pro transformátory plněné kapalinou - Část 3: Požadavky pro upevnění průchodek

Změna obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

125 Kč

35 Elektrotechnika

ČSN EN 50645 (351330) - únor 2018

Požadavky na ekodesign malých výkonových transformátorů

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 62689-2 (351351) - únor 2018

Snímače nebo detektory proudu a napětí užívané pro účely indikace průchodu poruchy - Část 2: Systémová hlediska

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

ČSN EN 60700-1 ed. 2/Oprava 1 (351610) - únor 2018

Tyristorové spínače pro přenos energie stejnosměrným proudem velmi vysokého napětí - Část 1: Elektrické zkoušení

Změna obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

20 Kč

ČSN EN 61954 ed. 2/změna A2 (351611) - únor 2018

Statické kompenzátory VAR (SVC) - Zkoušení tyristorových spínačů

Změna obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

190 Kč

ČSN EN 61169-59 (353811) - únor 2018

Vysokofrekvenční konektory - Část 59: Dílčí specifikace pro vysokofrekvenční multi-pinové konektory se závitem typu L32-4 a L32-5

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN 60947-2 ed. 3/změna Z1 (354101) - únor 2018

Spínací a řídicí přístroje nízkého napětí - Část 2: Jističe

Změna byla zrušena k 13. říjnu 2020.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60947-2 ed. 4 (354101) - únor 2018

Spínací a řídicí přístroje nízkého napětí - Část 2: Jističe

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Oprava 1 8.18t, A1 8.20t

2 495 Kč

ČSN EN 62606/změna A1 (354196) - únor 2018

Obecné požadavky pro obloukové ochrany

340 Kč

ČSN EN 62271-100 ed. 2/změna A2 (354220) - únor 2018

Vysokonapěťová spínací a řídicí zařízení - Část 100: Vypínače střídavého proudu

770 Kč

ČSN EN 62586-2 ed. 2 (356240) - únor 2018 aktuální vydání

Měření kvality elektřiny v systémech elektrického napájení - Část 2: Funkční zkoušky a požadavky na nejistotu

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 5.19t

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

1 010 Kč

ČSN EN 62586-2/změna Z1 (356240) - únor 2018

Měření kvality elektřiny v systémech elektrického napájení - Část 2: Funkční zkoušky a požadavky na nejistotu

Změna byla zrušena k 25. srpnu 2020.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 62754 (356260) - únor 2018

Výpočet nejistot parametrů tvaru vlny

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

570 Kč

ČSN EN 61326-3-1 ed. 2 (356508) - únor 2018 aktuální vydání

Elektrická měřicí, řídicí a laboratorní zařízení - Požadavky na EMC - Část 3-1: Požadavky na odolnost pro systémy související s bezpečností a pro zařízení určené k provádění funkcí souvisejících s bezpečností (funkční bezpečnost) - Obecné průmyslové použití

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

ČSN EN 61326-3-1/změna Z1 (356508) - únor 2018

Elektrická měřicí, řídicí a laboratorní zařízení - Požadavky na EMC - Část 3-1: Požadavky na odolnost zařízení zajišťujících nebo určených k zajištění bezpečnosti příbuzných funkcí (funkční bezpečnost) - Všeobecné průmyslové aplikace

Změna obsahuje pouze anglický text normy.

Změna byla zrušena k 20. červnu 2020.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 62974-1 (356560) - únor 2018

Měřicí a sledovací systémy užívané pro sběr dat, shromažďování a analýzu - Část 1: Požadavky na zařízení

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN 60539-1 ed. 3/Oprava 1 (358145) - únor 2018

Přímo ohřívané termistory se záporným teplotním součinitelem - Část 1: Kmenová specifikace

Změna obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

20 Kč

ČSN EN 60384-8 ed. 2/Oprava 1 (358291) - únor 2018

Neproměnné kondenzátory pro použití v elektronických zařízeních - Část 8: Dílčí specifikace - Neproměnné kondenzátory s keramickým dielektrikem, třída 1

Změna obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

20 Kč

36 Elektrotechnika

ČSN 36 0340-1 IEC 61-1/změna Z47 (360340) - únor 2018

Patice a objímky pro zdroje světla včetně kalibrů pro kontrolu zaměnitelnosti a bezpečnosti. Část 1: Patice pro zdroje světla

550 Kč

ČSN 36 0340-2 IEC 61-2/změna Z44 (360340) - únor 2018

Patice a objímky pro zdroje světla včetně kalibrů pro kontrolu zaměnitelnosti a bezpečnosti. Část 2: Objímky

440 Kč

ČSN 36 0340-3 IEC 61-3/změna Z45 (360340) - únor 2018

Patice a objímky pro zdroje světla včetně kalibrů pro kontrolu zaměnitelnosti a bezpečnosti. Část 3: Kalibry

945 Kč

ČSN EN 60061-4 +A1/změna A15 (360340) - únor 2018

Patice a objímky pro zdroje světla včetně kalibrů pro kontrolu zaměnitelnosti a bezpečnosti - Část 4: Směrnice a všeobecné informace

340 Kč

ČSN EN 60400 ed. 3/změna Z1 (360381) - únor 2018

Objímky pro zářivky a pro startéry

Změna byla zrušena k 20. červenci 2020.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60400 ed. 4 (360381) - únor 2018

Objímky pro zářivky a pro startéry

590 Kč

ČSN EN 61184 ed. 2/změna Z1 (360382) - únor 2018

Bajonetové objímky

Změna byla zrušena k 26. červnu 2020.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 61184 ed. 3 (360382) - únor 2018

Bajonetové objímky

570 Kč

ČSN EN 60838-1 ed. 3/změna A1 (360385) - únor 2018

Různé objímky - Část 1: Obecné požadavky a zkoušky

Změna obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

230 Kč

ČSN EN 13032-2 (360456) - únor 2018 aktuální vydání

Světlo a osvětlení - Měření a uvádění fotometrických údajů světelných zdrojů a svítidel - Část 2: Způsob uvádění údajů pro vnitřní a venkovní pracovní prostory

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 62386-301 (360540) - únor 2018

Digitální adresovatelné rozhraní pro osvětlení - Část 301: Zvláštní požadavky - Vstupní zařízení - Tlačítka

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

350 Kč

ČSN EN 62386-302 (360540) - únor 2018

Digitální adresovatelné rozhraní pro osvětlení - Část 302: Zvláštní požadavky - Vstupní zařízení - Výhradní vstupní zařízení

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

350 Kč

ČSN EN 62386-303 (360540) - únor 2018

Digitální adresovatelné rozhraní pro osvětlení - Část 303: Zvláštní požadavky - Vstupní zařízení - Čidlo obsazenosti

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

350 Kč

ČSN EN 62386-304 (360540) - únor 2018

Digitální adresovatelné rozhraní pro osvětlení - Část 304: Zvláštní požadavky - Vstupní zařízení - Světelné čidlo

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

350 Kč

ČSN EN 60335-1 ed. 3/změna A13 (361050) - únor 2018

Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 1: Obecné požadavky

230 Kč

ČSN EN 60904-1-1 (364604) - únor 2018

Fotovoltaické součástky - Část 1-1: Měření voltampérových charakteristik fotovoltaických (PV) součástek s více přechody

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 60904-8-1 (364604) - únor 2018

Fotovoltaické součástky - Část 8-1: Měření spektrální citlivosti fotovoltaických (PV) součástek s více přechody

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 61215-2/Oprava 1 (364631) - únor 2018

Zemské fotovoltaické (PV) moduly - Posouzení způsobilosti konstrukce a schválení typu - Část 2: Zkušební postupy

Změna obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

20 Kč

ČSN EN 61646 ed. 2/změna Z2 (364633) - únor 2018

Tenkovrstvé fotovoltaické (PV) moduly pro pozemní použití - Posouzení způsobilosti konstrukce a schválení typu

Změna byla zrušena k 5. květnu 2020.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 63029 (367219) - únor 2018

Zvukové, obrazové a multimediální zařízení - Multimediální technologie e-publikování a e-knihy - e-knihy založené na rastrové grafice

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 8.18t

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

360 Kč

ČSN EN 50647 (367927) - únor 2018

Základní norma pro hodnocení vystavení zaměstnanců elektrickým a magnetickým polím ze zařízení a instalací pro výrobu, přenos a distribuci elektrické energie

550 Kč

ČSN EN 50090-6-1 (368051) - únor 2018

Elektronické systémy pro byty a budovy (HBES) - Část 6-1: Rozhraní - Rozhraní webové služby

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

440 Kč

ČSN EN 60645-1 ed. 2/změna Z1 (368811) - únor 2018

Elektroakustika - Audiometrické přístroje - Část 1: Tónové audiometry

Změna byla zrušena k 6. říjnu 2020.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60645-1 ed. 3 (368811) - únor 2018

Elektroakustika - Audiometrické přístroje - Část 1: Přístroje pro audiometrii čistými tóny a řečí

440 Kč

ČSN ISO/IEC 2382-37 (369001) - únor 2018 aktuální vydání

Informační technologie - Slovník - Část 37: Biometrika

350 Kč

ČSN ISO/IEC/IEEE 15288 (369042) - únor 2018

Systémové a softwarové inženýrství - Procesy životního cyklu systému

770 Kč

38 Energetika - požární bezpečnost

ČSN EN 15004-10 (389250) - únor 2018 aktuální vydání

Stabilní hasicí zařízení - Plynová hasicí zařízení - Část 10: Fyzikální vlastnosti a návrh plynových hasicích zařízení s hasivem IG-541

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 15004-7 (389250) - únor 2018 aktuální vydání

Stabilní hasicí zařízení - Plynová hasicí zařízení - Část 7: Fyzikální vlastnosti a návrh plynových hasicích zařízení s hasivem IG-01

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 15004-8 (389250) - únor 2018 aktuální vydání

Stabilní hasicí zařízení - Plynová hasicí zařízení - Část 8: Fyzikální vlastnosti a návrh plynových hasicích zařízení s hasivem IG-100

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 15004-9 (389250) - únor 2018 aktuální vydání

Stabilní hasicí zařízení - Plynová hasicí zařízení - Část 9: Fyzikální vlastnosti a návrh plynových hasicích zařízení s hasivem IG-55

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 16852 (389671) - únor 2018 aktuální vydání

Protiexplozní pojistky - Funkční požadavky, zkušební metody a omezení použití

550 Kč

42 Hutnictví

ČSN ISO 15363 (420328) - únor 2018

Kovové materiály - Hydraulická tlaková zkouška trubkového prstence

230 Kč

ČSN EN ISO 4496 (420765) - únor 2018

Kovové prášky - Stanovení obsahu látek nerozpustných v kyselinách, v železných, měděných, cínových a bronzových prášcích

190 Kč

ČSN EN ISO 16120-1 (421075) - únor 2018 aktuální vydání

Válcovaný drát z nelegované oceli k přepracování na tažený drát - Část 1: Obecné požadavky

340 Kč

ČSN EN ISO 16120-4 (421075) - únor 2018 aktuální vydání

Válcovaný drát z nelegované oceli k přepracování na tažený drát - Část 4: Specifické požadavky na drát speciálního použití

230 Kč

49 Průmysl dřevozpracující

ČSN EN 13629 (492137) - únor 2018 aktuální vydání

Dřevěné podlahoviny - Individuální a spojované dílce z rostlého listnatého dřeva

340 Kč

56 Výrobky potravinářského průmyslu

ČSN EN ISO 13299 (560054) - únor 2018 aktuální vydání

Senzorická analýza - Metodologie - Obecný návod pro vytvoření senzorického profilu

440 Kč

ČSN EN ISO 6887-1 (560102) - únor 2018 aktuální vydání

Mikrobiologie potravinového řetězce - Příprava analytických vzorků, výchozí suspenze a desetinásobných ředění pro mikrobiologické zkoušení - Část 1: Obecná pravidla pro přípravu výchozí suspenze a desetinásobných ředění

340 Kč

62 Průmysl gumárenský, pryž

ČSN ISO 976 (621182) - únor 2018

Kaučuky a plasty - Polymerní disperze a kaučukové latexy - Stanovení pH

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

230 Kč

ČSN ISO 2322 (623004) - únor 2018

Butadien-styrenový kaučuk (SBR) - Typy polymerizované v emulzi (E-SBR) a roztoku (S-SBR) - Postupy hodnocení

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

ČSN ISO 249 (623010) - únor 2018

Přírodní kaučuk - Stanovení obsahu nečistot

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

230 Kč

64 Plasty

ČSN EN ISO 294-1 (640210) - únor 2018 aktuální vydání

Plasty - Vstřikování zkušebních těles z termoplastů - Část 1: Obecné principy a vstřikování víceúčelových zkušebních těles a zkušebních těles tvaru pravoúhlého hranolu

350 Kč

66 Výrobky chemického průmyslu

ČSN ISO 6472 (666302) - únor 2018

Gumárenské suroviny - Zkratky

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

72 Stavební suroviny, materiály a výrobky

ČSN EN ISO 22476-10 (721004) - únor 2018

Geotechnický průzkum a zkoušení - Terénní zkoušky - Část 10: Tíhová penetrační zkouška

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 18674-3 (721012) - únor 2018

Geotechnický průzkum a zkoušení - Geotechnický monitoring - Část 3: Měření posunů kolmo k přímce: inklinometry

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 8.20t

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

740 Kč

ČSN EN 16783 (727250) - únor 2018 aktuální vydání

Tepelněizolační výrobky - Pravidla produktové kategorie (PCR) výrobků průmyslově vyráběných a zhotovených in situ pro přípravu environmentálního prohlášení o produktu

230 Kč

73 Navrhování a provádění staveb

ČSN ISO 10916 (730355) - únor 2018

Výpočet vlivu využití denního světla na potřebnou čistou a konečnou energii pro osvětlení

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

590 Kč

ČSN EN 12350-12/změna Z1 (731301) - únor 2018

Zkouška čerstvého betonu - Část 12: Samozhutnitelný beton - Zkouška J-kroužkem

32 Kč

ČSN EN 1504-10 (732101) - únor 2018 aktuální vydání

Výrobky a systémy pro ochranu a opravy betonových konstrukcí - Definice, požadavky, kontrola kvality a hodnocení shody - Část 10: Použití výrobků a systémů a kontrola kvality provedení

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

590 Kč

ČSN 73 4130/změna Z1 (734130) - únor 2018

Schodiště a šikmé rampy - Základní požadavky

32 Kč

75 Vodní hospodářství

ČSN 75 7622 (757622) - únor 2018 aktuální vydání

Kvalita vod - Stanovení radia 226

230 Kč

83 Ochrana životního prostředí, pracovní a osobní ochrana, bezpečnost strojních zařízení a ergonomie

ČSN EN ISO 14122-3/změna Z1 (833280) - únor 2018

Bezpečnost strojních zařízení - Trvalé prostředky přístupu ke strojním zařízením - Část 3: Schodiště, žebříková schodiště a ochranná zábradlí

32 Kč

ČSN EN 16450 (835735) - únor 2018

Kvalita ovzduší - Automatické měřicí systémy pro stanovení aerosolových částic (PM10; PM2,5)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

87 Telekomunikace

ČSN ETSI EN 302 567 V2.1.1 (874608) - únor 2018

Rádiová zařízení provozovaná při přenosových rychlostech násobku gigabitů/s v pásmu 60 GHz - Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice 2014/53/EU

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN ETSI EN 300 224 V2.1.1 (875019) - únor 2018

Pozemní pohyblivá služba - Rádiová zařízení pro použití v pagingové službě provozované v kmitočtovém rozsahu 25 MHz - 470 MHz - Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice 2014/53/EU

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

570 Kč

ČSN ETSI EN 301 357 V2.1.1 (875097) - únor 2018

Bezšňůrová zvuková zařízení v rozsahu 25 MHz až 2 000 MHz - Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice 2014/53/EU

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

91 Vnitřní zařízení

ČSN EN 716-2 (910606) - únor 2018 aktuální vydání

Nábytek - Dětské postýlky a skládací postýlky pro bytové použití - Část 2: Zkušební metody

350 Kč

ČSN EN 16890 (910609) - únor 2018

Dětský nábytek - Matrace pro postýlky a kolébky - Požadavky na bezpečnost a zkušební metody

340 Kč

94 Výstrojné zboží

ČSN EN ISO 20957-5 (940201) - únor 2018

Stacionární tréninková zařízení - Část 5: Tréninkové cyklotrenažery a rotopedy pro procvičování horní části těla, další specifické bezpečnostní požadavky a metody zkoušení

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč