ČSN ISO/IEC/IEEE 15288 (369042)

Systémové a softwarové inženýrství - Procesy životního cyklu systému

ČSN ISO/IEC/IEEE 15288 Systémové a softwarové inženýrství - Procesy životního cyklu systému
9 stran
(kliknutím zvětšíte)
Objednat
Cena: 770 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Tato mezinárodní norma poskytuje společný procesní rámec pro popis životního cyklu systémů vytvořených člověkem osvojením si přístupu systémového inženýrství. Systémové inženýrství je interdisciplinárním přístupem a jeho cílem je umožnit realizaci úspěšných systémů. Zaměřuje se na definování potřeb zainteresovaných stran a požadované funkcionality v raných fázích vývojového cyklu, dokumentaci požadavků, následně pak syntézou návrhu a validaci systému s ohledem na celý problém. Integruje všechny disciplíny a specializované skupiny do týmového úsilí, které tvoří strukturovaný vývojový proces, který postupuje od koncepce přes produkci až k provozu. Zvažuje jak obchodní, tak technické potřeby všech zainteresovaných stran s cílem poskytnout kvalitní produkt, který vyhovuje potřebám uživatelů a dalších příslušných zainteresovaných stran. Tento životní cyklus zahrnuje vše od zrodu myšlenek až po vyřazení systému z provozu. Poskytuje procesy pro pořizování a dodávání systémů. Pomáhá zlepšit komunikaci a spolupráci mezi stranami, které vytváří, využívají a spravují moderní systémy, aby mohly pracovat integrovaným, koherentním způsobem. Kromě toho tento rámec umožňuje posuzování a zlepšování procesů životního cyklu.
Procesy v této mezinárodní normě tvoří komplexní sadu, z které může organizace vytvářet modely životního cyklu systému vhodné pro její produkty a služby. Organizace může v závislosti na svém účelu pro splnění tohoto cíle vybrat a aplikovat vhodnou podmnožinu.

Označení ČSN ISO/IEC/IEEE 15288 (369042)
Katalogové číslo 503742
Cena 770 Kč770
Datum schválení 1. 2. 2018
Datum účinnosti 1. 3. 2018
Jazyk čeština
Počet stran 106 stran formátu A4
EAN kód 8596135037421
Dostupnost skladem (tisk na počkání)