ČSN EN 55025 ed. 3 (334285) Aktuální vydání

Vozidla, čluny a zážehové motory - Charakteristiky vysokofrekvenčního rušení - Meze a metody měření pro ochranu palubních přijímačů

ČSN EN 55025 ed. 3 Vozidla, čluny a zážehové motory - Charakteristiky vysokofrekvenčního rušení - Meze a metody měření pro ochranu palubních přijímačů
12 stran
(kliknutím zvětšíte)
Objednat


Cena: 965 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

ČSN EN 55025 ed. 3 (33 4285)

Tato norma obsahuje meze a postupy pro měření vysokofrekvenčního rušení v kmitočtovém rozsahu 150 kHz až 2 500 MHz. Norma platí pro jakoukoliv elektronickou/elektrickou součást určenou pro použití ve vozidlech, přívěsech nebo v strojích. Meze jsou určeny pro zajištění ochrany přijímačů instalovaných ve vozidle před rušením způsobovaným součástmi/moduly ve stejném vozidle. Typy přijímačů, které mají být chráněny, jsou: rozhlasové a televizní přijímače, radiostanice pozemní pohyblivé služby, radiotelefony, amatérské, občanské rádio, satelitní navigace (GPS a podobně), Wi-Fi a Bluetooth. Pro účely této normy je vozidlem stroj pohybující se vlastním pohonem pomocí spalovacího motoru, elektrického pohonu nebo obojího. Do vozidel se zahrnují (přičemž následující výčet není omezen pouze na ně), osobní, nákladní automobily, zemědělské traktory a sněžná vozidla. V příloze A je návod pro posouzení, zda se tato norma vztahuje na konkrétní stroje. Tato norma se nezabývá ochranou elektronických řídicích systémů před vysokofrekvenčními emisemi nebo před tranzientními nebo pulsními změnami napětí. Meze v této normě jsou doporučené a jsou předmětem úprav dle dohody mezi výrobcem vozidla a dodavatelem součástí. Tato norma je také určena pro použití výrobcem a dodavatelem součástí a zařízení takového, které se přidává a připojí ke kabelovým svazkům vozidla nebo k palubnímu konektoru napájení po dodávce vozidla.

Označení ČSN EN 55025 ed. 3 (334285)
Katalogové číslo 504240
Cena 945 Kč945
Datum schválení 1. 2. 2018
Datum účinnosti 1. 3. 2018
Jazyk čeština
Počet stran 138 stran formátu A4
EAN kód 8596135042401
Změny a opravy Oprava 1 11.18t
Tato norma nahradila ČSN EN 55025 ed. 3 (334285) z srpna 2017
ČSN EN 55025 ed. 2 (334285) z února 2009
Dostupnost skladem (tisk na počkání)