ČSN EN 12604 (747018) Zrušená norma

Vrata - Mechanické vlastnosti - Požadavky a zkušební metody

ČSN EN 12604 Vrata - Mechanické vlastnosti - Požadavky a zkušební metody
5 stran
(kliknutím zvětšíte)
Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Tato norma specifikuje mechanické požadavky a zkušební metody pro ručně ovládaná vrata a závory, určené pro montáž do míst s pohybem osob, jejichž hlavním zamýšleným použitím je bezpečný přístup zboží a vozidel doprovázených nebo řízených osobami, v průmyslových, komerčních nebo obytných objektech.
Tato norma také zahrnuje ručně ovládaná vrata se svislým pohybem, jako jsou svinovací vrata a svinovací mříže, používané v maloobchodních prostorech, které jsou určeny především k ochraně zboží.
Tento dokument platí jen pro vrata, která nejsou součástí nosné konstrukce budovy.
Nevztahuje se na:
- vrata plavebních komor a přístavů;
- dveře ve vozidlech;
- dveře a vrata určená hlavně pro uzavírání zvířat, pokud nejsou v obvodové zdi;
- vrata určená pro chodce,
- železniční závory.
Kdykoli je v tomto dokumentu použit termín "vrata", předpokládá se, že tento pokrývá celý rozsah typů a variant vrat a závor definovaných v předmětu této evropské normy.

Označení ČSN EN 12604 (747018)
Katalogové číslo 506535
Cena 230 Kč230
Datum schválení 1. 1. 2019
Datum účinnosti 1. 2. 2019
Jazyk čeština
Počet stran 16 stran formátu A4
EAN kód 8596135065356
Norma byla zrušena k 1. 8. 2021
a nahrazena ČSN EN 12604 +A1 (747018)
Tato norma nahradila ČSN EN 12604 (747018) z února 2018
ČSN EN 12605 (747019) z července 2001
Dostupnost skladem (tisk na počkání)
foo